Novinky z oblasti - imunologie

Dosáhněte přesnějších výsledků při stanovení proteinů pomocí ELISA

Dosáhněte přesnějších výsledků při stanovení proteinů pomocí ELISA

Krátké shrnutí na úvod, co vlastně ELISA je Imunochemické metody, které využívají protilátky k analytickému stanovení proteinů, mají velké využití v klinické diagnostice i ve vývoji léků. Jednou z tradičních a hojně využívaných metod je právě ELISA.

více informací
kategorie: imunologie
Efektivní blokovací postupy v ELISA

Efektivní blokovací postupy v ELISA

Součástí imunotestů na pevné fázi, jako je ELISA, je imobilizace biomolekul, zejména proteinů, na povrch, pomocí pasivních nebo kovalentních interakcí. Schopnost povrchu interagovat s proteiny a jinými biomolekulami je samozřejmě zásadní vlastnost; nespecifická vazba (NSB) jiných proteinů nebo biomolekul na neobsazená místa na povrchu během následujících kroků testu však může snižovat specificitu a citlivost výsledků metody.

více informací
kategorie: imunologie
Kvantitativní a reprodukovatelná biokonjugace s technologií SoluLINK®

Kvantitativní a reprodukovatelná biokonjugace s technologií SoluLINK®

Biokonjugace je chemické propojení dvou biomolekul do formy jedné hybridní, která si zachovává biologickou aktivitu každé své součásti a navíc přináší nové funkce, které při použití samostatných biomolekul nejsou možné. Většina komplexních molekul, například proteiny, se nachází ve funkčním stavu pouze ve vodném prostředí.

více informací
Jak zjistíme, že bude protilátka vykazovat zkříženou reaktivitu?

Jak zjistíme, že bude protilátka vykazovat zkříženou reaktivitu?

Ke zkřížené reaktivitě dochází tehdy, kdy protilátka připravená proti jednomu konkrétnímu antigenu rozeznává dva antigeny s podobnou regionální strukturou.

více informací
Jak stanovovat cytokiny

Jak stanovovat cytokiny

V roce 1957 studovali Alick lsaacs a Jean Lindenmann vliv tepelně inaktivovaného viru chřipky na růst živého viru ve fragmentech kuřecí chorionické chorioallantoické membrány a zjistili, že tepelně inaktivovaný chřipkový virus inkubovaný s membránami produkoval látku, která narušovala infekci a replikaci živého viru.

více informací
Zaostřeno na SARS-CoV-2

Zaostřeno na SARS-CoV-2

Onemocnění COVID-19 a jeho původce SARS-CoV-2 už snad ani není třeba představovat. Vzhledem k tomu, že informací není nikdy dost, rádi bychom s vámi sdíleli 4 krátká review týkající se jeho infekčního cyklu, imunitní odezvy, potenciálních léčiv a výroby vakcíny.

více informací
kategorie: imunologie
Průvodce řešením problémů – ELISA

Průvodce řešením problémů – ELISA

Imunochemické metody, které využívají protilátky k analytickému stanovení proteinů, mají velké využití v klinické diagnostice i ve vývoji léků. Mezi tradiční metody patří zejména Western blot.

více informací
kategorie: imunologie
Produkty na detekci koronaviru

Produkty na detekci koronaviru

Jako součást komplexního portfolia týkající se infekčních chorob je Baria schopna nabídnout řadu primárních protilátek a antigenů pro Koronavirus.

více informací
kategorie: imunologie
Průvodce imunofluorescencí

Průvodce imunofluorescencí

V průvodci se dozvíte o průběhu celého procesu, a to od přípravy vzorku až po výběr montovacího média.

více informací
Validujte své protilátky

Validujte své protilátky

Věděli jste, že: Protilátky jsou nejběžnějšími reagenciemi ve výzkumných a klinických laboratořích pro...

více informací