Novinky z oblasti - imunologie

Protilátka týdne – AMACR (P504S) (klon 13H4) – králičí monoklonální protilátka

Protilátka týdne – AMACR (P504S) (klon 13H4) – králičí monoklonální protilátka

AMACR (P504S) je esenciálním enzymem při β-oxidaci mastných kyselin s rozvětveným řetězcem. Vysoká exprese proteinu AMACR (P504S) byla prokázána v adenokarcinomu prostaty.

více informací
Optimalizace promývacího kroku na 96-jamkových mikrotitračních destičkách pro testy ELISA

Optimalizace promývacího kroku na 96-jamkových mikrotitračních destičkách pro testy ELISA

Bez ohledu na to, zda je na povrch vázán antigen nebo protilátka, vyžadují testy ELISA (Enzyme Linked Immunosorbent Assays) krok fyzické separace k oddělení volného analytu od vázaného. Tento krok se obvykle označuje jako „promývací“. U mikrotitračních destiček se promývání provádí postupným plněním jamek promývacím roztokem a následným vyprázdněním buď dekantováním nebo aspirací.

více informací
kategorie: imunologie
Efektivní blokovací postupy v ELISA

Efektivní blokovací postupy v ELISA

Součástí imunotestů na pevné fázi, jako je ELISA, je imobilizace biomolekul, zejména proteinů, na povrch, pomocí pasivních nebo kovalentních interakcí. Schopnost povrchu interagovat s proteiny a jinými biomolekulami je samozřejmě zásadní vlastnost; nespecifická vazba (NSB) jiných proteinů nebo biomolekul na neobsazená místa na povrchu během následujících kroků testu však může snižovat specificitu a citlivost výsledků metody.

více informací
kategorie: imunologie
Kvantitativní a reprodukovatelná biokonjugace s technologií SoluLINK®

Kvantitativní a reprodukovatelná biokonjugace s technologií SoluLINK®

Biokonjugace je chemické propojení dvou biomolekul do formy jedné hybridní, která si zachovává biologickou aktivitu každé své součásti a navíc přináší nové funkce, které při použití samostatných biomolekul nejsou možné. Většina komplexních molekul, například proteiny, se nachází ve funkčním stavu pouze ve vodném prostředí.

více informací
Jak zjistíme, že bude protilátka vykazovat zkříženou reaktivitu?

Jak zjistíme, že bude protilátka vykazovat zkříženou reaktivitu?

Ke zkřížené reaktivitě dochází tehdy, kdy protilátka připravená proti jednomu konkrétnímu antigenu rozeznává dva antigeny s podobnou regionální strukturou.

více informací
Jak stanovovat cytokiny

Jak stanovovat cytokiny

V roce 1957 studovali Alick lsaacs a Jean Lindenmann vliv tepelně inaktivovaného viru chřipky na růst živého viru ve fragmentech kuřecí chorionické chorioallantoické membrány a zjistili, že tepelně inaktivovaný chřipkový virus inkubovaný s membránami produkoval látku, která narušovala infekci a replikaci živého viru.

více informací
Zaostřeno na SARS-CoV-2

Zaostřeno na SARS-CoV-2

Onemocnění COVID-19 a jeho původce SARS-CoV-2 už snad ani není třeba představovat. Vzhledem k tomu, že informací není nikdy dost, rádi bychom s vámi sdíleli 4 krátká review týkající se jeho infekčního cyklu, imunitní odezvy, potenciálních léčiv a výroby vakcíny.

více informací
kategorie: imunologie
Průvodce řešením problémů – ELISA

Průvodce řešením problémů – ELISA

Imunochemické metody, které využívají protilátky k analytickému stanovení proteinů, mají velké využití v klinické diagnostice i ve vývoji léků. Mezi tradiční metody patří zejména Western blot.

více informací
kategorie: imunologie
Produkty na detekci koronaviru

Produkty na detekci koronaviru

Jako součást komplexního portfolia týkající se infekčních chorob je Baria schopna nabídnout řadu primárních protilátek a antigenů pro Koronavirus.

více informací
kategorie: imunologie
Průvodce imunofluorescencí

Průvodce imunofluorescencí

V průvodci se dozvíte o průběhu celého procesu, a to od přípravy vzorku až po výběr montovacího média.

více informací