CZK EUR
Košík 0
Celkem: 0,00 Kč s DPH

Jak provést předběžný pre-experiment před vlastním ELISA experimentem

(Tento článek může obsahovat prvky reklamy dle definice zákona č. 40/1995 Sb. a jeho pozdějších znění)

ELISA (Enzymová imunosorbentní analýza) je technika biologické analýzy založená na imunoreakci antigenu a protilátky a účinné katalytické reakci enzymu. Lze ji použít ke kvalitativní a kvantitativní analýze cílového proteinu ve vzorku, jako je sérum a plazma. 

Kompletní ELISA kit zpravidla obsahuje všechna činidla potřebná pro Vaše experimenty a návod k použití. Pokud metodu ELISA chcete pro daný analyt použít poprvé, je dobrou volbou provést předběžný pre-experiment. U vzorku, který má být testován, tak můžete získat předběžné informace do budoucna. Například zjistíte, zda je třeba vzorek ředit, či nikoli. 

Jak tedy pre-experiment provést? 

1. Při přípravě vzorku se řiďte návodem k použití. Pokud postup přípravy není v návodu  uveden, kontaktujte výrobce nebo dodavatele. 


2. Všechna použitá činidla by měla být připravena v souladu s požadavky specifikace. Pro pre-experiment jsou obvykle dostačující 2 proužky destičky (16 jamek) (obr. 1).

 

Obr. 1 – Ředění vzorku v rámci pre-experimentu. Std = standard; Smpl, sample = vzorek; fold dilution = ředění

 

Pokud uvedeme jako příklad soupravu CSB-E04505m Mouse Brain derived neurotrophic facor, BDNF ELISA Kit, hodnoty OD (optické denzity) standardu budou následující:

Standard OD pg/ml
S7 2.0365 1000
S6 1.4281 500
S5 0.9769 250
S4 0.5931 125
S3 0.3641 62.5
S2 0.2563 31.2
S1 0.2279 15.6
S0 0.1529 0

 

Testovanými vzorky byla mozková tkáň K1 a M1 (náhodná čísla). Pro předběžný pre-experiment byly zvoleny různé stupně ředění. Odpovídající hodnoty OD jsou následující:

 

Číslo vzorku  násobek ředění  OD  koncentrace 
K1  původní roztok  1.2293  380.80641 
10  0.3141  418.84472 
100  0.1507   
1000  0.1325   
M1  původní roztok  1.0488  291.60631 
  10  0.2661  303.33879 
  100  0.1446   
  1000     

 

3. Pomocí softwarového nástroje, např.  Curve Expert 1.4, vykreslete standardní křivku hodnoty OD a hodnoty koncentrace standardní látky takto: 

Obr. 2 – Standardní křivka. Osa y: koncentrace, osa x: optická denzita (OD), racionální funkce, údaje o koeficientech

(Podrobnosti o postupu kreslení lze nalézt v angličtině na adrese: https://www.cusabio.com/m-225.html).

Koncentraci testovaného vzorku můžete získat dosazením hodnoty OD vzorku do vzorce. (U vzorků s násobkem ředění je třeba nezapomenout násobit násobkem ředění). 

 

4. Vhodný násobek ředění vzorku se určí na základě předběžného pre-experimentu. Poté můžete provést formální experiment. 

V experimentu detekce mozkové tkáně pomocí kitu CSB-E04505m lze na základě výsledku pre-experimentu uvažovat původní neředěný roztok. 

Konkrétní experimentální postup by se měl vždy řídit příslušným návodem. Uspořádání na destičce pak může být následující: 

(Poznámka: kompetitivní metoda se mírně liší. Je nutné striktně dodržovat specifikace v návodu.)

 

(Převzato od společnosti CUSABIO, redakčně upraveno.)

Prémiové produkty pro vědu, zdravotnictví a výrobu