CZK EUR
Košík 0
Celkem: 0,00 Kč bez DPH

RayBiotech's Immuno-Quantitative ELISA (IQELISA)

IQELISA je imuno-PCR test, který kombinuje specifičnost a snadnost použití testu ELISA s citlivostí PCR v reálném čase (RT-PCR), a poskytuje vám detekční platformu, která využívá známé pracovní postupy ELISA a zároveň posouvá hranice vašich detekčních limitů a požadavků na objem vzorku.

 

Princip

 1. RayBio® IQELISA 96jamkové PCR destičky jsou potaženy specifickými záchytnými protilátkami.
 2. Na začátku do jamek napipetujte standardy a vzorky. Cílový protein ve standardech a vzorcích se bude vázat na imobilizovanou protilátku.
 3. Jamky promyjte a přidejte detekční afinitní činidlo, které se naváže na veškerý zachycený antigen.
 4. Nakonec vložte destičku do přístroje qPCR pro cyklování a měření amplifikace DNA. Počet cyklů, při nichž je detekována amplifikace, je úměrný množství afinitního detekčního činidla navázaného na zachycený antigen v každé jamce.

 

Výhody IQELISA

 • Měření nízkých koncentrací s 10x vyšší citlivostí než ELISA
 • Úspora vzorků s 1/10 objemu potřebného k provedení testu ELISA
 • Plně optimalizováno pro sérum, plazmu, moč a médium buněčných kultur u lidských, myších a potkaních vzorků
 • Začněte ihned s kompletní sadou obsahující všechna potřebná činidla
 • Ušetření času díky předpřipravené 96-jamkové destičce
 • Reprodukovatelnost a spolehlivost připravená k publikování

 

Obsah sady

 1.     96-jamková potažená stripová destička (12x8)
 2.     Koncentrát promývacího pufru (20x)
 3.     Standard
 4.     Pufry pro ředění vzorků
 5.     Biotinem značená detekční protilátka
 6.     Primerové roztoky
 7.     PCR Master Mix
 8.     PCR přípravný pufr
 9.     Závěrečný promývací pufr

 

info@baria.cz

Potřebujete více informací nebo cenovou nabídku? Neváhejte kontaktovat svého obchodního zástupce.

Prémiové produkty pro vědu, zdravotnictví a výrobu