Novinky z oblasti - molekulární biologie

Prezentace produktů společnosti Akoya

Prezentace produktů společnosti Akoya

Srdečně Vás zveme na květnovou prezentaci produktů pro multiplexovou imunofluorescenci a prostorovou fenotypizaci buněk společnosti Akoya. Představení proběhne 10.5. v Praze a 11.5. v Brně.

více informací
100 markerů na jednom řezu? – Ultrahiplex mIF od společnosti Akoya

100 markerů na jednom řezu? – Ultrahiplex mIF od společnosti Akoya

Nejen těm, kteří se zajímají o fenotypizaci buněk, ale také těm, kteří se zabývají IHC a IF, přinášíme nové produkty a přístroje od společnosti Akoya.

více informací
Celá pravda o Real-Time PCR – 2. část

Celá pravda o Real-Time PCR – 2. část

Ve druhé části naší série o real-time PCR probereme různé dostupné kvantifikační metody, tipy pro nastavení, design primeru a kontrolu kvality.

více informací
Rychlokurz epigenetiky – 2. část

Rychlokurz epigenetiky – 2. část

V tomto druhém příspěvku na téma epigenetiky se budeme zabývat metodami, které se používají ke studiu metylace DNA a RNA. (Tento článek může obsahovat prvky reklamy dle definice zákona č. 40/1995 Sb.)

více informací
Rychlokurz epigenetiky – 1. část

Rychlokurz epigenetiky – 1. část

Zatímco obor genetiky se zabývá studiem genů a tím, jak mohou změny v sekvenci genomu vést ke vzniku dědičných a ireverzibilních fenotypů, epigenetika řeší, jakým způsobem dochází ke změnám fenotypu řízenou aktivací či deaktivací genů beze změny základního kódu. V tomto příspěvku popíšeme, co je epigenetika, a také vám nabídneme přehled různých typů možných epigenetických modifikací.

více informací
Výběr velikosti fragmentů pro sekvenování nové generace (NGS)

Výběr velikosti fragmentů pro sekvenování nové generace (NGS)

Výběr velikosti je poměrně nákladově efektivní část pracovního postupu sekvenování nové generace, která může mít obrovský dopad na výsledky pokusu a kvalitu dat. Rozumí se jím vyřazení velikostně nevyhovujících fragmentů nukleových kyselin z knihovny před aplikací na sekvenační platformě. Tím je zajištěno, že fragmenty obsažené v knihovně budou mít velikost v optimálním rozmezí pro konkrétní sekvenovací nástroj. (Tento článek může obsahovat prvky reklamy dle definice zákona č. 40/1995 Sb.)

více informací
Pět kroků k úspěchu NGS!

Pět kroků k úspěchu NGS!

Vzhledem ke klesajícím cenám služeb sekvenování nové generace (NGS) a široké škále sad a nástrojů NGS, z nichž lze v dnešní době vybírat, se může zdát, že data NGS nebyla ještě nikdy dostupnější. Obdobně jako u většiny ostatních výzkumných pracovních postupů jde však o pouhou iluzi, že by bylo možno získat vysoce kvalitní data bez vysoce kvalitního výchozího materiálu. V tomto článku vám představíme některé osvědčené tipy na hodnocení kvality vzorků a manipulaci s nimi před přípravou knihovny NGS, abychom vám pomohli NGS provádět úspěšně. (Tento článek může obsahovat prvky reklamy dle definice zákona č. 40/1995 Sb.)

více informací
Celá pravda o Real-Time PCR – 1. část

Celá pravda o Real-Time PCR – 1. část

Tento článek je první ze dvoudílné série. V části 1 si projdeme základy real-time PCR, včetně jeho výhod oproti end-point PCR, pracovní postupy, typické datové výstupy, výběr dostupných systémů fluorescenčního značení a výhody a nevýhody každého z nich. Část 2 pak bude zahrnovat různé dostupné kvantifikační metody, tipy pro nastavení, design primeru a kontrolu kvality. (Tento článek může obsahovat prvky reklamy dle definice zákona č. 40/1995 Sb.)

více informací
Jak si připravit vzorek na imunofluorescenční mikroskopii

Jak si připravit vzorek na imunofluorescenční mikroskopii

Imunofluorescence (IF) je účinná metoda pro vizualizaci intracelulárních procesů, stavů a struktur. IF preparáty lze analyzovat různými mikroskopickými technikami (např. konfokální mikroskopií, epifluorescencí, TIRF, GSDIM) v závislosti na aplikaci nebo zájmech výzkumníka. Mezitím se IF stala nezbytnou pro velké množství výzkumných skupin, které mají přístup alespoň k jednoduchému fluorescenčnímu mikroskopu.

více informací
7 tipů pro optimální DNA transfekci

7 tipů pro optimální DNA transfekci

Transfekce DNA je hlavním nástrojem pro současné genetické, buněčné i molekulárně biologické studie. Pochopení základních mechanismů a různých parametrů ovlivňujících transfekci je zásadní pro optimální, reprodukovatelné a důvěryhodné výsledky. Dodržování těchto sedmi tipů vám navíc zajistí, že budou vaše výsledky spolehlivé. (Tento článek může obsahovat prvky reklamy dle definice zákona č. 40/1995 Sb.)

více informací