Novinky z oblasti - molekulární biologie

Celá pravda o Real-Time PCR – 1. část

Celá pravda o Real-Time PCR – 1. část

Tento článek je první ze dvoudílné série. V části 1 si projdeme základy real-time PCR, včetně jeho výhod oproti end-point PCR, pracovní postupy, typické datové výstupy, výběr dostupných systémů fluorescenčního značení a výhody a nevýhody každého z nich. Část 2 pak bude zahrnovat různé dostupné kvantifikační metody, tipy pro nastavení, design primeru a kontrolu kvality.

více informací
Jak si připravit vzorek na imunofluorescenční mikroskopii

Jak si připravit vzorek na imunofluorescenční mikroskopii

Imunofluorescence (IF) je účinná metoda pro vizualizaci intracelulárních procesů, stavů a struktur. IF preparáty lze analyzovat různými mikroskopickými technikami (např. konfokální mikroskopií, epifluorescencí, TIRF, GSDIM) v závislosti na aplikaci nebo zájmech výzkumníka. Mezitím se IF stala nezbytnou pro velké množství výzkumných skupin, které mají přístup alespoň k jednoduchému fluorescenčnímu mikroskopu.

více informací
7 tipů pro optimální DNA transfekci

7 tipů pro optimální DNA transfekci

Transfekce DNA je hlavním nástrojem pro současné genetické, buněčné i molekulárně biologické studie. Pochopení základních mechanismů a různých parametrů ovlivňujících transfekci je zásadní pro optimální, reprodukovatelné a důvěryhodné výsledky. Dodržování těchto sedmi tipů vám navíc zajistí, že budou vaše výsledky spolehlivé.

více informací
Analýza genové exprese: RNA-Seq nebo kvantitativní PCR?

Analýza genové exprese: RNA-Seq nebo kvantitativní PCR?

Pokud se zabýváte či se chystáte zabývat genovou expresí, určitě jste již narazili na pojmy ‘sekvenování transkriptomu’ (RNA-seq) a ‘kvantitativní PCR’ (real-time PCR). Ačkoli se základní principy těchto dvou technik liší, obě mohou z jakéhokoliv typu vzorku poskytnout informace o množství (absolutním nebo relativním) izolovaného mRNA.

více informací
Techniky transfekce pro vakcíny založené na spike proteinu

Techniky transfekce pro vakcíny založené na spike proteinu

Alternativou k vývoji kolektivní imunity proti viru SARS-CoV-2 je vývoj vakcíny, která by lidi ochránila před rizikem vývoje závažných případů onemocnění.

více informací
Jak stanovovat cytokiny

Jak stanovovat cytokiny

V roce 1957 studovali Alick lsaacs a Jean Lindenmann vliv tepelně inaktivovaného viru chřipky na růst živého viru ve fragmentech kuřecí chorionické chorioallantoické membrány a zjistili, že tepelně inaktivovaný chřipkový virus inkubovaný s membránami produkoval látku, která narušovala infekci a replikaci živého viru.

více informací
Jak zvýšit účinnost Vaší RNA interference a neohrozit Vaše buňky?

Jak zvýšit účinnost Vaší RNA interference a neohrozit Vaše buňky?

RNA interference je stále oblíbenou metodou genového inženýrství, která je určena k cílenému útlumu exprese studovaných genů...

více informací
Stability TAG Technology

Stability TAG Technology

Umožňuje udržet reagencie stabilní při laboratorní teplotě až po dobu jednoho měsíce.

více informací