Novinky z oblasti - molekulární biologie

Jak zvýšit účinnost Vaší RNA interference a neohrozit Vaše buňky?

Jak zvýšit účinnost Vaší RNA interference a neohrozit Vaše buňky?

RNA interference je stále oblíbenou metodou genového inženýrství, která je určena k cílenému útlumu exprese studovaných genů...

více informací
Stability TAG Technology

Stability TAG Technology

Umožňuje udržet reagencie stabilní při laboratorní teplotě až po dobu jednoho měsíce.

více informací
jetCRISPR – RNP transfekční činidlo pro editaci genomu

jetCRISPR – RNP transfekční činidlo pro editaci genomu

jetCRISPRTM je inovativní činidlo určené k přímému dodávání Cas9 jako proteinu spolu s řídící gRNA, známé také jako dodávka ribonukleoproteinu (RNP).

více informací
Produkty pro molekulární biologii ověřené našimi klienty

Produkty pro molekulární biologii ověřené našimi klienty

špičky s filtrem s povrchovou úpravou MAXYMum recovery tenkostěnné PCR zkumavky zkumavky MaxyClear

více informací
Ani kapka nepřijde na zmar!

Ani kapka nepřijde na zmar!

Povrch Maxymum Recovery® Axygen nabízí řadu produktů s unikátním povrchem Maxymum Recovery, zahrnující pipetovací špičky, špičky s filtrem, PCR plastik a mikrocentrifugační zkumavky s ultra-hladkými povrchy.

více informací
Objednejte si VZORKY Solis Biodyne ZDARMA!

Objednejte si VZORKY Solis Biodyne ZDARMA!

5x HOT FIREPol® Probe qPCR Mix Plus (s nebo bez ROX) 5x HOT FIREPol® Probe Universal qPCR Mix - vhodné pro qPCR cyklery závislé i nezávislé na ROX

více informací
96-jamkové mikrotitrační destičky Axygen®

96-jamkové mikrotitrační destičky Axygen®

Naši aplikační specialisté doporučují - Vyzkoušejte destičky Axygen

více informací
Reverzní transkriptázy

Reverzní transkriptázy

Všechny enzymy produkované společností Solis BioDyne jsou výjimečně stabilní při pokojové teplotě kvůli specifické genetické modifikaci, která zvyšuje životnost polypeptidu a jeho toleranci vůči teplotě v širším měřítku, aniž by ohrozila vlastnosti samotného polypeptidu.

více informací
All-inclusive řešení pro dokumetaci gelů

All-inclusive řešení pro dokumetaci gelů

Gelový dokumentační systém UVIdoc HD6 - Intuitivní gelový systém bez potřeby počítače

více informací