Corning® Cell Counter

 Corning® Cell Counter

  Rychlost automatického počítače buněk, nenáročnost manuálního počítání

  Spočítá počet buněk v kultuře za 3 s

  Díky online napojení aplikace CYTOSmart™ na centrální počítač je získáte takřka okamžitě

  Možnost použití i vysoce koncentrovaných vzorků (až 1 x 107 buněk/ml)

✔  Díky cloudové aplikaci jsou Vaše data dostupná odkudkoliv

  K dispozici jednorázové i opakovatelně použitelné měřící komůrky

 

Corning Cell Counter

 

 

 

Výběr nejlepších protilátek: Nordic Biosite

Výběr nejlepších protilátek: Nordic Biosite

Nordic Biosite svoje protilátky testuje v NordiQC a pokud jejich výsledek není optimální, dále na nich pracuje. Navíc výrobce poskytuje vzorky, na kterých si můžete vyzkoušet, jak protilátky vypadají v praxi ve Vašich podmínkách.

více informací
ELISA, Multiplex array, Western blot a RIA, která metoda je „ta pravá“?

ELISA, Multiplex array, Western blot a RIA, která metoda je „ta pravá“?

Imunochemické metody, které využívají protilátky k analytickému stanovení proteinů, mají velké využití v klinické diagnostice i ve vývoji léků. Mezi již tradiční metody patří zejména Western blot, ELISA a RIA...

více informací
kategorie: imunologie
Metoda ELISA, aspekty jednotlivých uspořádání

Metoda ELISA, aspekty jednotlivých uspořádání

Metoda ELISA (z angl. enzyme-linked immunosorbent assay), je jednou z nejvíce využívaných imunochemických metod. Vznikla na začátku sedmdesátých let minulého století jako náhrada imunochemických testů využívajících radionuklidy pro značení protilátek...

více informací
kategorie: imunologie