Blog o produktech a přístrojích pro výzkum, zdravotnictví a průmysl

Průtoková cytometrie – To Gate* or Not to Gate?

Průtoková cytometrie – To Gate* or Not to Gate?

Průtoková cytometrie je jednou z nejintenzivněji používaných technik v imunologii, která vytváří velké množství dat v krátkém čase. Umožňuje získat informace o markerech buněčného povrchu, buněčných procesech (jako je apoptóza), signálních drahách a mnoha dalších.

více informací
kategorie: imunologie
Celá pravda o Real-Time PCR – 1. část

Celá pravda o Real-Time PCR – 1. část

Tento článek je první ze dvoudílné série. V části 1 si projdeme základy real-time PCR, včetně jeho výhod oproti end-point PCR, pracovní postupy, typické datové výstupy, výběr dostupných systémů fluorescenčního značení a výhody a nevýhody každého z nich. Část 2 pak bude zahrnovat různé dostupné kvantifikační metody, tipy pro nastavení, design primeru a kontrolu kvality.

více informací
Protilátka týdne – PSA (klon 35H9) – myší monoklonální protilátka

Protilátka týdne – PSA (klon 35H9) – myší monoklonální protilátka

PSA je marker diferenciace nádorů epitelu prostaty. Klon 35H9 je klonem se stabilně skvělými výsledky v NordiQC. Pokud hledáte myší klon pro jednoduché i dvojité barvení, neuděláte chybu. 

více informací
Jak si připravit vzorek na imunofluorescenční mikroskopii

Jak si připravit vzorek na imunofluorescenční mikroskopii

Imunofluorescence (IF) je účinná metoda pro vizualizaci intracelulárních procesů, stavů a struktur. IF preparáty lze analyzovat různými mikroskopickými technikami (např. konfokální mikroskopií, epifluorescencí, TIRF, GSDIM) v závislosti na aplikaci nebo zájmech výzkumníka. Mezitím se IF stala nezbytnou pro velké množství výzkumných skupin, které mají přístup alespoň k jednoduchému fluorescenčnímu mikroskopu.

více informací
10 nejčastějších chyb při počítání buněk

10 nejčastějších chyb při počítání buněk

Někteří vědci stále upřednostňují ruční počítání buněk pomocí hemocytometrů; manuální počítání buněk je však pracné a často jde o neefektivní využití času. Experimenty by měly být prováděny s přesností a precizností, a to platí jak pro sbírání, kvantifikaci, tak i analýzu vzorků buněk.

více informací
Zmrazování biologických vzorků

Zmrazování biologických vzorků

Aby dokázali určit polohu detailů v mozku sledovaných pod mikroskopem, potřebují obvykle výzkumníci z oblasti neurovědy vidět plátky celého mozku. Pokud není použit mikrotom s vibrační čepelí, který je mnohem pomalejší, je mozek potřeba předem vytvrdit, aby bylo možné nakrájet tenké plátky. Sycení parafínem funguje pouze pro malé nebo tenké vzorky tkáně, parafín totiž nepronikne do centra celého mozku hlodavců

více informací
Technický přehled o teplem indukovaném zpřístupňování epitopů

Technický přehled o teplem indukovaném zpřístupňování epitopů

Během posledních pětadvaceti let imunohistochemie (IHC) pokročila od techniky omezené pouze pro specializované laboratoře se silným výzkumným zázemím k technice, která se běžně používá ve většině patologických laboratořích. Ve skutečnosti se IHC stala neocenitelnou technikou v diagnostické patologické laboratoři. Hodnota IHC je dána schopností tohoto procesu rozpoznávat a lokalizovat specifické proteiny (markery) ve vzorku tkáně. Stanovením přítomnosti nebo nepřítomnosti specifických markerů v nádoru jsou patologovi poskytnuta vodítka, která mohou pomoci při přesné klasifikaci nebo identifikaci novotvaru.

více informací
kategorie: imunohistochemie
Rekombinantní proteiny ve výzkumu

Rekombinantní proteiny ve výzkumu

Proteiny hrají v lidském zdraví velmi významnou úlohu. Základní, aplikovaný a klinický výzkum se snaží porozumět tomu, jak exprese proteinů, jejich lokalizace, posttraslační modifikace (PTMs) a jejich interakce regulují homeostázu a nejrůznější choroby (viz žlutý rámeček).

více informací
kategorie: imunologie
Protilátka týdne – BCL6 (klon LN22) – myší monoklonální protilátka

Protilátka týdne – BCL6 (klon LN22) – myší monoklonální protilátka

Klon LN22 je z výběru současných čtyř nejpoužívanějších protilátek proti bcl-6 nejlepší volbou. Protilátka nevykazuje citlivost na peroxid vodíku, a proto se hodí i pro automatizované provozy, kde nelze změnit pořadí kroků v protokolu.  

více informací
Začněte s rokem 2021 mikroskopovat ErGO!nomicky!

Začněte s rokem 2021 mikroskopovat ErGO!nomicky!

Dobře nastavené pracovní prostředí může výrazně zlepšit pracovní výkon. Leica Microsystems nabízí řadu ErGO! příslušenství pro mikroskopické systémy Leica DM1000 - DM3000. Jako jediná na trhu přináší uživatelům například ergonomický modul umístitelný mezi stojan a tubus mikroskopu.

více informací