Novinky z oblasti - imunohistochemie

Sháníte hydrofobní PAP pera? U nás jsou stále k dostání!

Sháníte hydrofobní PAP pera? U nás jsou stále k dostání!

Hydrofobní bariérové pero (PAP) je běžně užívanou pomůckou v imunohistochemii a in situ hybridizaci, sloužící k oddělení vzorků tkáně na sklíčku. Někteří výrobci v nedávné době tento produkt ve svém portfoliu zrušili, to ale pro naše zákazníky nemusí představovat problém. Nabízíme klienty prověřené a spolehlivé pero ImmEdge Pen od společnost Vector Laboratories.

více informací
Úvod do „Lean” principů (efektivního, tzv. “štíhlého” řízení) v laboratoři cytogenomiky

Úvod do „Lean” principů (efektivního, tzv. “štíhlého” řízení) v laboratoři cytogenomiky

Přinášíme Vám úvod do principů "štíhlého" řízení formou otázek a odpovědí klinické laboratorní specialistky April-Schrank-Hacker ze společnosti Leica Biosystems.

více informací
100 markerů na jednom řezu? – Ultrahiplex mIF od společnosti Akoya

100 markerů na jednom řezu? – Ultrahiplex mIF od společnosti Akoya

Nejen těm, kteří se zajímají o fenotypizaci buněk, ale také těm, kteří se zabývají IHC a IF, přinášíme nové produkty a přístroje od společnosti Akoya.

více informací
Snížení autofluorescence tkáně a významné zvýšení podílu signálu k šumu – Vector Laboratories

Snížení autofluorescence tkáně a významné zvýšení podílu signálu k šumu – Vector Laboratories

Imunofluorescence (IF) je jednoduchá, nicméně účinná metoda k vizualizaci exprese proteinů v tkáních či buňkách pomocí protilátek konjugovaných s fluoroforem. Tato technika však vyžaduje optimalizaci a důkladné pochopení, abychom dosáhli rovnováhy mezi pěknou strukturou zabarvení a šumem pozadí. Není nic horšího, než když po potenciálně celodenním barvicím protokolu, jemuž předcházela obšírná preparace tkáně, experimentální příprava apod., nahlédnete do mikroskopu a v něm vidíte pouze šum pozadí či nespecifické zabarvení. Tento článek si klade za cíl být průvodcem při rozpoznání problému s autofluorescencí, představit některé její potenciální příčiny a poučit o technikách, jimiž lze autofluorescenci potlačit či eliminovat tak, abyste dosáhli krásného a vysoce kvalitního fluorescenčního barvení. (Tento článek může obsahovat prvky reklamy dle definice zákona č. 40/1995 Sb.)

více informací
Jak specificky zacílit: blokátory v imunohistochemii

Jak specificky zacílit: blokátory v imunohistochemii

Za ideálních okolností není na povídání si s kamarádkou nic obtížného ani složitého. Ale v intenzivním prostředí, jako je třeba hlučný večírek, do bezprostřední komunikace často vstupují konkurenční zvuky, které vaši řeč přehluší nebo zhorší její srozumitelnost. K předání sdělení pak musíte nalézt způsob, jak hluk na pozadí překonat. Vědci, kteří provádějí testy založené na detekci protilátek, jako jsou IHC metody, a na závěr složitého barvicího protokolu analyzují výsledky, se potýkají s podobným problémem. Aby dokázali určit, zda vidí skutečný výsledek, potřebují odblokovat externí „šumy“ a zaměřit se na specifický signál.

více informací
kategorie: imunohistochemie
Jednoduchý průvodce výběrem substrátů pro imunohistochemii od společnosti Vector Laboratories

Jednoduchý průvodce výběrem substrátů pro imunohistochemii od společnosti Vector Laboratories

Imunohistochemické (IHC) mikrosnímky často vypadají jako malá umělecká díla – spletité struktury v zářivých kontrastních barvách. Možná jste už někdy v minulosti takový snímek také pořídili a jste na něj právem pyšní. Když jako vědecko-výzkumný pracovník plánujete nějaký experiment, patrně o barevném odstínu, jasu či sytosti barev nepřemýšlíte. To však neznamená, že je stanovení správných IHC substrátů – což je při testování zásadní rozhodnutí – snadné. V rámci tohoto článku probereme různé faktory, které je třeba zvážit (enzym, citlivost, barvu, metodu vizualizace a stabilitu) při výběru vhodného substrátu (potažmo barvy) pro váš experiment. (Tento článek může obsahovat prvky reklamy dle definice zákona č. 40/1995 Sb.)

více informací
kategorie: imunohistochemie
Úvod do rutinního a speciálního barvení

Úvod do rutinního a speciálního barvení

Rutinní barvení H&E a speciální barvení hrají zcela zásadní roli v tkáňové diagnostice a výzkumu. Zbarvení jinak transparentních řezů tkáně umožňuje vysoce kvalifikovaným patologům a výzkumným pracovníkům zobrazit pod mikroskopem morfologii (strukturu) tkáně, nebo zkoumat vzorek z hlediska přítomnosti nebo prevalence určitých typů buněk, struktur nebo dokonce mikroorganismů, jako jsou např. bakterie.

více informací
Protilátka měsíce – CD20 (klon L26) – myší monoklonální protilátka (AKCE JIŽ SKONČILA)

Protilátka měsíce – CD20 (klon L26) – myší monoklonální protilátka (AKCE JIŽ SKONČILA)

Antigen CD20 je neglykosylovaný fosfoprotein, který je exprimován na normálních a maligních lidských B buňkách a předpokládá se, že působí jako receptor během aktivace a diferenciace B buněk. Spolu s CD79a je CD20 jedním z nejdůležitějších markerů pro identifikaci novotvarů z B-buněk. Např. je CD20 exprimován ve velké většině případů B-buněčné leukémie/lymfomu.

více informací
Úvod do dekalcifikace

Úvod do dekalcifikace

Dekalcifikace popisuje techniku ​​odstraňování minerálů z kosti nebo jiné kalcifikované tkáně, aby bylo možné připravit kvalitní parafínové řezy, které si zachovávají všechny základní mikroskopické prvky. Dekalcifikace se provádí po důkladném zafixování vzorku a před rutinním zpracováním do parafínu. V tomto článku je popsána základní struktura kosti a jsou uvedeny technické možnosti pro přípravu řezů. Je zde diskutován postup pro dekalcifikaci a úspěšné monitorování procesu, a jsou také uvedeny některé oblíbené možnosti ve výběru reagencií. (Tento článek může obsahovat prvky reklamy dle definice zákona č. 40/1995 Sb.)

více informací
Vliv fixace a zpracování tkání na imunohistochemii

Vliv fixace a zpracování tkání na imunohistochemii

Z hlediska dosažení konzistentního morfologického vzhledu tkáně je fixace formalínem s následným zalitím do parafínu a barvení hematoxylinem-eosinem první volbou pro patology již více než století. Nicméně nebýt rozvoje technik k odmaskování antigenů, potíže se sníženým imunologickým rozpoznáváním u tkání zpracovaných v parafínu by zřejmě s rozšířením imunohistochemie v diagnostice vedly k volbě jiného fixativa. V tomto příspěvku uvádíme souhrn, jaký vliv má fixace a zpracování tkání na IHC.

více informací
kategorie: imunohistochemie