služby

Multiplexové stanovení cytokinů a jiných faktorů

 Kompletní servis pro Vás

 Data pro Vaší publikaci ve světových časopisech

 Podklady pro závěrečnou zprávu

 Rychlé a spolehlivé výsledky

 Bez nutnosti zavádět nové metody

 

Nové techniky jako cDNA microarrays umožnily analyzovat genovou expresi. Avšak mnohé buněčné funkce jsou vykonávány proteiny. Proto hraje analýza proteomického profilu a interakcí jednotlivých proteinů klíčovou roli. Cytokiny jsou definovány jako signální proteiny zabezpečující komunikaci na úrovni mezibuněčné interakce, lišící se od klasických hormonů nebo neurotransmiterů. Hrají roli v procesech zánětu, apoptózy, imunity, angiogeneze, buněčného růstu a diferenciace. Ovlivňují mnohé procesy jako například nádorového bujení, obezitu, kardiologická onemocnění a zánětlivé procesy.

Cytokinová array má oproti klasické ELISA metodě mnohé přednosti. Díky této metodě získáte více dat z méně vzorků. Protilátková array Vám poskytne globální pohled na cytokinovou produkci a zvyšuje tím šanci na nalezení klíčových faktorů, mechanizmů onemocnění nebo biomarkerů spojených s buněčnou signalizací. Předností je vyšší citlivost a širší rozpětí detekce pomocí fluorescenčního záření. Tato semikvantitativní array je zvláště vhodná pro širší profilování cytokinů a velice dobře slouží jako selekční nástroj pro zacílení v dalších krocích projektu. Rádi Vám pomůžeme nalézt vhodnou array a poradíme s navržením experimentu. Data získáte do 2-4 týdnů od sběru vzorků.

Naše služba zahrnuje:

  • vyzvednutí vzorků na suchém ledu
  • laboratorní zpravování metodou Protilátkové Arraye
  • skenování protilátkového čipu na přístroji GenePix 4000
  • získání hodnot množství cytokinů ve vzorcích
  • zaslání výsledků v Excelové tabulce, grafy standardních křivek
  • vpřípadě zájmu konzultaci o dalším postupu a následných experimentech

 

Díky speciálnímu SW je možné získat rychle spolehlivé výsledky

 

Označené protilátky nesou fluorescenční signál, který je snímán skenerem

 

Přístroj GenePix 4000 může skenovat až 4 skla najednou.

 

Příklad výsledků:

objednat/poptat

Máte další otázky?
Ozvěte se nám

Mgr. Karina Chmelíčková

Mgr. Karina Chmelíčková

+420 774 716 581
kchmelickova@baria.cz