molekulárna biológia

molekulárna biológia

Do vašej laboratória dodáme všetko pre úspešný priebeh experimentu. Od spotrebného materiálu po reagencie a vybavenie pre širokú škálu aplikácií.

V oblasti molekulárnej biológie ponúkame úzko špecializované produkty, ktoré vynikajú svojou kvalitou a dostupnosťou.
Vyberiete si z produktov od PCR až po transfekciu, vrátane riešenia pre automatizáciu.

aké produkty ponúkame

reagencie pre PCR a real-time PCR (polymerázy, EvaGreen Supermix, dNTP, ultračistá voda)
PCR plast (skúmavky, stripy, kultivačné doštičky (6/12/24/96-Welly)
vybavenie PCR laboratória (pipety, Vortex, cyklery, PCR boxy)
pipetovacie špičky
transfekční činidlá
siRNA, shRNA
špičky
mikroskúmavky
dosky a fólie
produkty do robotických staníc
Maxymum Recovery
end-point PCR
real-time PCR
reverznej transkripcie
nukleotidy a DNA rebríky
RNA interference
Génová expresia
Editovanie genómu
Produkcia proteínov
Prenos in-vivo
TLR ligandy
CLR ligandy
NOD-like receptory
Multi-PRR ligandy

naši dodávatelia pre molekulárnu biológiu

S výběrem i objednáním vám rádi poradíme, ozvěte se.

MVDr. Lenka Petrušová

MVDr. Lenka Petrušová

+421 948 633 493
lpetrusova@baria.sk