CZK EUR
Košík 0
Celkem: 0,00 Kč bez DPH

Zásady ochrany osobních údajů

Na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 – Obecné nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR)

 

společnost BARIA s.r.o., se sídlem Jižní 393, 252 44 Psáry - Dolní Jirčany, IČ 26697904, DIČ CZ26697904, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 88090 (dále jen „Správce“), ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, a zákona č. 480/2004 Sb. o šíření obchodních sdělení

za účelem možnosti přijímání, zasílání, vystavování a vyřizování objednávek a obchodních dokumentů (zejména smlouvy, dodací listy, nabídky, faktury) a zasílání akčních, nebo výprodejových letáků,  popřípadě pozvánek na firemní akce, shromažďuje osobní údaje.

Osobním údajem je jakákoli informace, která se vztahuje k fyzické osobě, kterou je Správce schopný identifikovat. V souvislosti s poskytováním služeb a prodejem zboží může ze strany Správce dojít ke zpracování následujících kategorií osobních údajů.

 

 1. Základní osobní identifikační údaje a adresní údaje

Takové údaje jsou nutné pro uzavření a plnění smlouvy. Jedná se zejména o:

 • akademický titul
 • jméno a příjmení
 • název obchodní firmy
 • rodné číslo (v případě, že z jakýchkoli důvodů nebylo rodné číslo přiděleno, pak datum narození)
 • IČO, DIČ
 • adresa trvalého pobytu
 • adresa sídla nebo místa podnikání
 • fakturační adresa
 • identifikační údaje zástupce zákazníka nebo kontaktní osoby, kterou zákazník určí
 • bankovní spojení
 • smlouva a podpis

V případě smluv na jednorázový prodej zboží je rozsah omezen na základní identifikační údaje.

 

 1. Kontaktní údaje
 • kontaktní telefonní čísla
 • kontaktní e-mail
 • adresy na sociální sítě

 

 1. Údaje o zakoupeném zboží, odebíraných službách, využívání služeb a platební morálce
 • druh a specifikace služby nebo zboží
 • objem poskytnutých služeb a jejich cena
 • informace o platební morálce

 

 1. Údaje z komunikace mezi Správcem a zákazníkem

Tyto údaje vznikají při komunikaci související s poskytováním služeb a zboží mezi Správcem a zákazníkem. Jedná se o zápisy osobní komunikace se zákazníkem na prodejně nebo jiném přímém kontaktu se zákazníkem, písemnou a elektronickou komunikaci se zákazníkem a záznamy telefonických hovorů, chatové a videochatové komunikace mezi zákazníkem a Správcem.

 

 1. Kamerové záznamy z prodejny a prostor Správce

Správce umísťuje do prodejny a prostor Správce kamery z důvodu ochrany majetku a oprávněných zájmů Správce. Prostory, kde jsou kamery umístěny, jsou vždy označeny upozorněním.

 

Výše uvedené osobní údaje budou Správcem zpracovány na dobu nezbytně nutnou, údaje související s obchodními případy max. 5 let od ukončení obchodního případu. Pokud se jedná o údaje obsažené v daňových dokladech, Správce je uchovává po dobu povinné zákonné doby, tedy 10 let.

 

Vezměte prosím na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo

 • vzít souhlas kdykoliv zpět
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat, opravit nebo vymazat. V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na nás, nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to zasláním emailu na: info@baria.cz, nebo písemně na adresu BARIA s.r.o., Jižní 393, 252 44 Psáry - Dolní Jirčany.