CZK EUR
Košík 0
Celkem: 0,00 Kč s DPH

10 nejlepších způsobů, jak se vyhnout riziku kontaminace při kultivaci buněk

1. VRÁTIT SE K ZÁKLADŮM.

Sice se to může zdát zřejmé, ale nezapomínejte procvičovat správné techniky sterilní práce a sterilovat kapaliny filtrací po jejich otevření nebo přídavku dalších roztoků.

 

2. SDÍLENÍ = ZODPOVĚDNOST A PÉČE

 

Nikdo nemá rád problémy s buněčnými kulturami, ale pokud se vyskytnou, je potřeba o nich informovat kolegy v laboratoři. Zodpovědný přístup může pomoci zjistit zdroj problému nebo pomoci kolegům vyvarovat se stejným komplikacím.

 

3. PŘIKRÝVEJTE SVÉ KULTURY

 

Za účelem snížení vzdušné kontaminace. Používejte víčka a kryty kultivačních nádob.

 

4. OPŘETE SE O SVÉ PROCESY

Vždy před použitím zkontrolujte z hlediska kontaminace veškeré roztoky, které si sami sterilizujete nebo dlouhodobě skladujete. Používejte jednorázové pipety nebo aseptické hadičky. Pro vyšší úroveň ochrany používejte automatické pipety se sterilním filtrem. Snížíte tím pravděpodobnosti vniknutí nesterilního vzduchu do pipet.

 

5. MYSLETE NA ČISTOTU

 

Vypadá to jednoduše, ale umytí rukou před navléknutím rukavic a použití čistého laboratorního pláště chrání před uvolňováním organických částí (odumřelá kůže,…) a redukuje tak riziko kontaminace. Udržujte svůj flow box čistý a organizovaný. Zachováte tak laminární proudění a omezíte výskyt kontaminantů. Vypínejte flow box, jen když ho nebudete déle používat.

 

6. V JEDNODUCHOSTI JE KRÁSA

Skvělý způsob, jak se vyhnout cross-kontaminaci, je pracovat co nejjednodušeji – neboli pracovat jen s jednou buněčnou linií a jednou lahví média ve flow boxu najednou. K dalšímu snížení rizika přispívá používání malých objemů média i pufrů. Nikdy neponořujte 1 špičku do média 2x.

 

7. ANTIBIOTIKA NEJSOU VŠECHNO

 

Nadměrné používání antibiotik vede k zvýšení pravděpodobnosti, že vás sice ochrání od snadno detekovatelných kontaminantů, ale neposkytnou ochranu před mykoplazmou nebo jinými obtížně detekovatelnými kontaminanty. Ty pak nepozorovaně rostou dál. Takto infikované kultury jsou nadále používány a stávají se potenciálním zdrojem vážných kontaminací pro jiné kultury v laboratoři. Antibiotika nepředstavují náhradu za správnou aseptickou práci. Nicméně mohou být používána s rozmyslem v případě potřeby, například při přípravě primárních kultur.

 

8. „KEEP CALM AND GET ORGANIZED“

 

Buďte systematičtí a všechno si označujte jednoznačně, ať se vyvarujete chyb. Další způsob, jak se vyhnout záměnám je používání barevných označení. Laboratoř si též může vést záznamy k dokumentaci všech důležitých informací o buněčných liniích používaných v laboratoři.

 

9. TESTUJTE SI SVÉ KULTURY

 

Všechny své používané linie testujte, ať máte jistotu, že neobsahují mykoplazmu nebo jiné biologické kontaminanty. Testujte veškeré linie, které používáte alespoň každé 3 nebo 4 měsíce. Taktéž pokaždé, když se chovají podezřele. Ušetříte tak čas, peníze a úsilí vynaložené na opakované vyhazování těchto buněk a nahrazování novými otestovanými buňkami z vašich zásob. (Více o mykoplazmě, způsobu prevence, detekci a eliminaci si můžete přečíst v našem článku.)

 

10. UČTE SE

Neusněte na vavřínech, sledujte nové trendy a metody v oboru.

Prémiové produkty pro vědu, zdravotnictví a výrobu