Leica TP1020

Leica TP1020
    Přístroj Leica TP1020 je polouzavřený automatický tkáňový procesor určený k laboratorním aplikacím. Používá se k fixaci, dehydrataci a infiltraci histologických tkáňových vzorků fixačními prostředky, alkoholem, rozpouštědly a parafínem.
    Reagenční stanice 1–10 se plní různými chemickými činidly. Stanici 10 lze nahradit volitelnou třetí parafínovou lázní. Stanice 11 a 12 jsou vyhřívané parafínové lázně s regulovanou teplotou, které lze plnit buď parafínovými tabletami, nebo již roztaveným parafínem. Tkáňové vzorky v zalévacích kazetách se dávají do tkáňového koše.
    Koše se pohybují po směru hodinových ručiček od stanice ke stanici. Lepší a rychlejší infiltrace dosáheme vertikálním mácháním koše s tkáňovými vzorky v každé stanici. Tuto funkci lze kdykoliv vypnout. Než tkáňový koš přejde při zpracování od jedné stanice ke stanici další, zůstane vždy po vysunutí nad první stanicí 60 sekund stát, aby přebytečná kapalina stačila okapat. Tím se minimalizuje přenos chemických činidel mezi jednotlivými stanicemi.
    Všechny funkce přístroje se aktivují z ovládacího panelu. Přístroj může pracovat v ručním a automatickém režimu. Automatické zpracování je řízeno 9 různými programy, které lze individuálně spouštět, měnit a zobrazovat. Vzorky jsou chráněny před vyschnutím i pro případ, že by došlo k poruše napájení, i kdyby to bylo při nočním provozu. Při poruše napájení se tkáňový koš totiž vždy ponoří do stanice. Když se napájení obnoví, zpracování se obnoví tam, kde bylo přerušeno.

spotřební materiál

kód název
14042230585 standardní koš na vzorky
14042232166 hliníková nádoba pro vacuum
14042242545 skleněná nádoba
14042230665 parafinová lázeň
14042230673 uhlíkový filtr, organika
14042230674 uhlíkový filtr, formaldehyd
39601006 paraplast, 8 × 1 kg
kazetky, různé barvy
objednejte zboží na našem e-shopu
Máte další otázky?
Ozvěte se nám.