Napínání řezů

Krok 37: Používat čistou vodu

Voda ve vodní lázni pro napínání řezů je pravidelně vyměňována.

 

Voda ve vodní lázni pro napínání řezů je pravidelně doplňována, ale vyměňována jen příležitostně. To může vést k její kontaminaci plísněmi apod., které pak mohou přilnout na řez nebo podložní sklo.

Obr: Řez serózy části GIT v přehledném barvení (H&E). Shluky slabě se barvících mikroorganismů jsou přítomny uvnitř tkáně. Jsou ale také vidět mimo řez. Pravděpodobným zdrojem těchto kontaminujících organismů byla vodní lázeň pro napínání řezů.

 

Krok 38: Zajistit čistotu podložních skel

Před použitím podložních skel je vždy třeba ověřit jejich čistotu. Manipulace s nimi by však měla být minimalizována, aby nedošlo k jejich kontaminaci kožními buňkami.

Čistota podložních skel není vůbec ověřována, což se může projevit na výsledku práce.

Obr: A) Tento řez ledvin byl znehodnocen černým pigmentem, který ulpěl na skle před použitím. Pigment se objevil i pod řezem na dalších částech skla. B) Řez tkáně plic obsahující louže obarveného tkáňového adheziva. Adhezivum (mohlo být na bázi želatiny) bylo buď součástí lázně na napínání řezů. Bílkoviny v adhezivu se po odpaření vody koncentrovaly. Pro odstranění tohoto problému je třeba před sušením odstranit co nejvíce vody pod řezem.

 

Krok 39: Zamezit křížové kontaminaci vzorků

Mezi krájením různých bloků je voda dobře vyčištěna od zbytků řezů z předchozího bloku.

 

Mezi krájením různých bloků není voda dobře vyčištěna od zbytků řezů z předchozího bloku a dochází ke křížové kontaminaci, která může vést ke zmatkům či dokonce i k nepřesné diagnóze.

Obr: Řez srdečního svalu kontaminovaného fragmentem štítné žlázy z jiného vzorku. Příklad kontaminace vznikl ve vodní lázni.

 

Krok 40: Zamezit kontaminaci kožními buňkami

Aby nedošlo ke kontaminaci vzorků kožními buňkami, při práci je třeba se vyvarovat česání vlasů a mnutí rukou.

 

„Někteří laboranti kontaminují skla jejich kožními buňkami více než jiní. Zřejmě nevědí, jak se tomu dá zabránit.“

Obr: Řez ledviny, obsahující velké množství kožních buněk. Když přilnou k řezu během napínání, drží se na povrchu velmi pevně. Zde se barví eozinem.

 

Krok 41: Nepracovat s více bločky současně

Při napínání nikdy nepracujeme s více bločky současně.

 

Při práci s řezy z více bloků současně hrozí nepřesná identifikace vzorků, zejména pokud jsou vzorky stejné.

Obr: Obrázek ukazuje dva současně nakrájené bloky. Tato praxe může způsobit zmatek a vést k nepřesné identifikaci a chybnému natažení řezů.

 

Krok 42: Kontrolovat teplotu vody v lázni

Teplota vody v napínací lázni by měla mít o 5-10°C méně, než je bod tání parafínu. Řezy se díky tomu snadno vyrovnají a parafín ještě nebude tát.

Pokud napínání v lázni trvá déle než 15 sekund, hrozí roztavení vosku a s ním i poškození integrity tkáně.

Obr: Tyto řezy kůže jsou potrhané v důsledku napínání na příliš teplé vodě. Nejnáchylnější k tomuto problému jsou špatně zpracované tkáně.

 

Krok 43: Zamezit shrnutí řezů

Řezy se v napínací lázni snadno vyrovnají.

 

Nedochází k napnutí správně ukrojených řezů a řezy jsou shrnuté. Mírné zvýšení teploty vody v lázni by tento problém mohlo vyřešit.

Obr: V tomto případě se shrnuté řezy nenapnuly. Pečlivější krájení a mírně teplejší voda by tento problém překonaly.

Krok 44: Vyvarovat se nadměrné expanze řezů

Řezy jsou na vodní hladině v lázni ponechány jen do té doby, než dojde k jejich napnutí. Poté jsou ihned přeneseny na podložní sklo.

Z pohodlnosti jsou řezy v lázni ponechány delší dobu, což může způsobit jejich roztrhání a může vést k poškození tkáně, zejména jemných vzorků, např. lymfatické tkáně.

 

Obr. : A) Řez vzorku střevní sliznice v barvení PAS ukazuje lamina propria, která je nadměrně roztažená – žlázky jsou oddělené od vaziva. Tento příklad způsobila příliš horká napínací lázeň. B) Část lymfatické tkáně, která praskla v důsledku nadměrného vypnutí ve vodní lázni. Lymfoidní a hematopoetické tkáně jsou obzvláště náchylné k poškození při procesu napínání.

 

Krok 45: Při napínání řezy nepoškodit

Při napínání je dbána nejvyšší opatrnost, pokud je z řezu potřeba mechanicky odstranit shrnutí. Pomoct si lze štětečkem, pinzetou nebo háčkem.

Při narovnávání řezů na vodní hladině není brán zřetel na jemnost tkání a záhyby a shrnutí jsou odstraňovány nešetrně. Poškození může být makroskopické nebo jen mikroskopické.

 

Obr. : Řez srdečního svalu ukazuje mechanické poškození způsobené při pokusu o odstranění záhybu v řezu (srdce, H&E).

 

Krok 46: Řezy pečlivě vybírat

První nebo druhý řez nejsou použity, protože vychlazený blok se průchodem čepele zahřívá a dochází k tepelné expanzi parafínu. Teprve po několikerém projetí žiletky přes blok se teploty vyrovnají a lze ukrojit kvalitní řez.

První nebo druhý řez jsou použity, protože vypadají nejlépe.

Obr. : Série řezů z bloku očíslovaná v pořadí od ukrojení. Všimněte si, že první dva řezy jsou nejširší. S delší dobou krájení a zahříváním bloku řezy se více krabatí. Přestože mikrotom byl nastaven na 3μm, byla tloušťka prvních dvou řezů 4-5 μm z důvodu tepelné expanze parafínu.

 

Krok 47: Zamezit vzniku bublin pod řezem

Bublinky, vznikající ve vodní lázni zahříváním vody musí být odstraněny před položením řezu na hladinu vodní lázně.

 

Bublinky jsou v lázni ignorovány a při položení řezu na hladinu se pod ním zachytí. Předpokládá se, že bubliny zmizí během sušení řezu na skle. Po vyschnutí řezu se v místech bublin řez roztrhá.

Obr. : Řez jater obarvený H&E, ukazující kruhovou, popraskanou oblast, kde se řez nadzvedl. Příčinou byla právě bublina z napínací lázně, která ulpěla zespoda řezu a zabránila přilnutí řezu ke sklu.

Krok 48: Zvýšit přilnavost řezů

Použitím kvalitních skel, např. nabitých nebo potahovaných skel.

 

Někdy mají řezy tendenci uplavat ze skla, zejména při vaření u imunohistochemických metod nebo histologických metod, vyžadujících zahřívání skel. Potom je třeba použít potahovaná skla.

Obr. : Oblast tkáně plic, která se při barvení nadzvedla a přeložila se na vedlejší úsek tkáně (H&E).

 

 

Máte další otázky?
Ozvěte se nám.
Mgr. Zuzana Manhartová

Mgr. Zuzana Manhartová

+420 735 177 202
zmanhartova@baria.cz