Montování, příprava trvalého preparátu

Krok 62: Důkladně odvodnit řezy před projasňováním a montováním

Před projasněním v xylenu jsou řezy řádně odvodněny

 

Řezy jsou narychlo přeneseny z alkoholu do xylenu. Projasňování v xylenu, který byl kontaminován vodou, vede ke ztrátě mikroskopických detailů a zastření řezu po zamontování.

Obr: Tento řez nemohl být dostatečně projasněn, protože nebyl správně odvodněn. Makroskopicky je vidět zastření detailů a při bližším zkoumání můžeme spatřit drobné kapénky vody.

 

 

Krok 63: Zamezit oschnutí řezu před zamontováním

Krycí sklo je třeba montovat rychle, aby řez nezaschnul. Při montování používáme vysoce kvalitní montovací média, u nichž máme ověřeno, jak se budou chovat v řádu měsíců či let.

Řezy před zamontováním občas oschnou, což způsobí zčernání některých jader. Levné montovací médium kupované jen podle ceny může pod krycím sklem krystalizovat.

Obr. A) Této řez částečně vyschnul před aplikací montovacího média a zamontováním. To způsobilo, že se na některých jádrech zachytily malé vzduchové bubliny, které po zamontování vypadají jako černý pigment. B) Preparát zamontovaný do nekvalitního montovacího média šest měsíců po zamontování – všimněte si výskytu refraktivních sférických krystalů.

 

 

 

 

 

Máte další otázky?
Ozvěte se nám.
Mgr. Zuzana Manhartová

Mgr. Zuzana Manhartová

+420 735 177 202
zmanhartova@baria.cz