molekulární biologie

molekulární biologie

Do vaší laboratoře dodáme vše pro úspěšný průběh experimentu. Od spotřebního materiálu po reagencie a vybavení pro širokou škálu aplikací.

V oblasti molekulární biologie nabízíme úzce specializované produkty, které vynikají svou kvalitou a dostupností.
Vyberete si z produktů od PCR až po transfekci, včetně řešení pro automatizaci.

jaké produkty nabízíme

reagencie pro PCR a real-time PCR
(polymerázy, EvaGreen supermix, dNTP, ultračistá voda)
PCR plast
(zkumavky, stripy, kultivační destičky (6/12/24/96-welly)
vybavení PCR laboratoře
(pipety, vortexy, cyklery, PCR boxy)
pipetovací špičky
transfekční činidla
siRNA, shRNA
špičky
mikrozkumavky
desky a fólie
produkty do robotických stanic
Maxymum Recovery
end-point PCR
real-time PCR
reverzní transkripce
nukleotidy a DNA žebříky
RNA interference
Genová exprese
Editování genomu
Produkce proteinů
Přenos in-vivo
TLR ligandy
CLR ligandy
NOD-like receptory
Multi-PRR ligandy

naši dodavatelé pro molekulární biologii

S výběrem i objednáním vám rádi poradíme, ozvěte se.

Mgr. Karina Chmelíčková

Mgr. Karina Chmelíčková

+420 774 716 581
kchmelickova@baria.cz