buněčná kultivace

buněčná kultivace

Vybírejte kvalitní kultivační plasty a sterilní reagencie pro buněčné kultury a transfekci. Ať se kultivace vždy podaří včas a bezchybně.

jaké produkty nabízíme

kultivační destičky
(6/12/24/96-welly)
zkumavky
Petriho misky
kultivační baňky
sérologické pipety
pipetovací špičky
kultivační média a séra
transfekční činidla
antibiotika

naši dodavatelé pro buněčnou kultivaci

S výběrem i objednáním vám rádi poradíme, ozvěte se.