Jak provést předběžný pre-experiment před vlastním ELISA experimentem

kategorie: imunologie
vytvořeno: 14.10.2021

(Tento článek může obsahovat prvky reklamy dle definice zákona č. 40/1995 Sb.)

 

ELISA (Enzymová imunosorbentní analýza) je technika biologické analýzy založená na imunoreakci antigenu a protilátky a účinné katalytické reakci enzymu. Lze ji použít ke kvalitativní a kvantitativní analýze cílového proteinu ve vzorku, jako je sérum a plazma. 

Kompletní ELISA kit zpravidla obsahuje všechna činidla potřebná pro Vaše experimenty a návod k použití. Pokud metodu ELISA chcete pro daný analyt použít poprvé, je dobrou volbou provést předběžný pre-experiment. U vzorku, který má být testován, tak můžete získat předběžné informace do budoucna. Například zjistíte, zda je třeba vzorek ředit, či nikoli. 

Jak tedy pre-experiment provést? 

  1. Při přípravě vzorku se řiďte návodem k použití. Pokud postup přípravy není v návodu  uveden, kontaktujte výrobce nebo dodavatele. 
  2. Všechna použitá činidla by měla být připravena v souladu s požadavky specifikace. Pro pre-experiment jsou obvykle dostačující 2 proužky destičky (16 jamek) (obr. 1).

 

Obr. 1 – Ředění vzorku v rámci pre-experimentu. Std = standard; Smpl, sample = vzorek; fold dilution = ředění

Pokud uvedeme jako příklad soupravu CSB-E04505m Mouse Brain derived neurotrophic facor, BDNF ELISA Kit, hodnoty OD (optické denzity) standardu budou následující:

Standard  OD  pg/ml 
S7  2.0365  1000 
S6  1.4281  500 
S5  0.9769  250 
S4  0.5931  125 
S3  0.3641  62.5 
S2  0.2563  31.2 
S1  0.2279  15.6 
S0  0.1529 

 

Testovanými vzorky byla mozková tkáň K1 a M1 (náhodná čísla). Pro předběžný pre-experiment byly zvoleny různé stupně ředění. Odpovídající hodnoty OD jsou následující:

Číslo vzorku  násobek ředění  OD  koncentrace 
K1  původní roztok  1.2293  380.80641 
10  0.3141  418.84472 
100  0.1507 
1000  0.1325 
M1  původní roztok  1.0488  291.60631 
10  0.2661  303.33879 
100  0.1446 
1000 

 

  1. Pomocí softwarového nástroje, např.  Curve Expert 1.4, vykreslete standardní křivku hodnoty OD a hodnoty koncentrace standardní látky takto: 

Obr. 2 – Standardní křivka. Osa y: koncentrace, osa x: optická denzita (OD), racionální funkce, údaje o koeficientech

(Podrobnosti o postupu kreslení lze nalézt v angličtině na adrese: https://www.cusabio.com/m-225.html).

Koncentraci testovaného vzorku můžete získat dosazením hodnoty OD vzorku do vzorce. (U vzorků s násobkem ředění je třeba nezapomenout násobit násobkem ředění). 

 

  1. Vhodný násobek ředění vzorku se určí na základě předběžného pre-experimentu. Poté můžete provést formální experiment. 

V experimentu detekce mozkové tkáně pomocí kitu CSB-E04505m lze na základě výsledku pre-experimentu uvažovat původní neředěný roztok. 

Konkrétní experimentální postup by se měl vždy řídit příslušným návodem. Uspořádání na destičce pak může být následující: 

(Poznámka: kompetitivní metoda se mírně liší. Je nutné striktně dodržovat specifikace v návodu.)

(Zdroj originálního textu: CUSABIO. Redakčně upraveno.)

Incucyte® – Využijte analýzu živých buněk uvnitř vašeho inkubátoru

Incucyte® – Využijte analýzu živých buněk uvnitř vašeho inkubátoru

Seznamte se s platformou Incucyte společnosti Sartorius a zjistěte, ve které variantě by byl nejvhodnější pro Vaši laboratoř!

více informací
Workshop a prezentace přístrojů Sartorius – Praha a Hradec Králové

Workshop a prezentace přístrojů Sartorius – Praha a Hradec Králové

Srdečně Vás zveme na workshop a prezentaci Sartorius Octet N1 v pondělí 7.11.2022 v Hradci Králové a workshop a prezentaci Incucyte a Octet ve středu 9.11.2022 v Praze.

více informací
Představujeme Corning® Lambda™ EliteMax, poloautomatický stolní pipetor

Představujeme Corning® Lambda™ EliteMax, poloautomatický stolní pipetor

Stolní pipetor Corning Lambda EliteMax Benchtop Pipettor je poloautomatický, cenově dostupný a snadno použitelný manipulátor kapalin pro laboratorní stoly, které jsou omezené na prostor, ale vyžadují výkon a schopnost provádět vysokokapacitní screeningy pro velké objemy testů. Více se dočtete v následujícím textu.

více informací