Jak čistit optiku mikroskopu

Jak čistit optiku mikroskopu

Čistá optika mikroskopu je pro získání dobrého obrazu nezbytná. Pokud se rozhodnete čistit mikroskop sami, měli byste být velmi opatrní, abyste nepoškodili citlivou optiku mikroskopu.

Příčiny neuspokojivé kvality obrazu

Neuspokojivá kvalita obrazu může mít různé příčiny. Pokud můžete vyloučit nesprávné nastavení mikroskopu, například nehomogenní osvětlení nebo nesprávné nastavení clony, je dalším krokem kontrola vzorku. Pokud je vzorek v pořádku, zkontrolujte podložní a krycí sklíčko a v případě potřeby je vyčistěte. Pokud stále nemůžete najít důvod ztráty kvality a používáte správný imerzní olej, může být problém způsoben nečistotami v samotném mikroskopu.

Komponenty přístupné uživateli

Některé součásti, jako jsou filtry a vnitřní optika mikroskopu, by měli čistit pouze vyškolení odborníci a uživatel by se jich neměl dotýkat. Jiné komponenty náchylné ke znečištění může uživatel pečlivě vyčistit, například:

Přední čočky objektivu

Sklo chránící snímací čip a případně i povrch samotného snímače

Čočka kondenzoru

Čočky okuláru

Všechny ostatní volně přístupné skleněné povrchy

Odstranění nečistot

Existují různé druhy nečistot. Uvolněné nebo trvalé nečistoty mohou například sestávat z prachu, šupinek nebo skleněných střepů z rozbitých krycích sklíček. Tvrdé nečistoty lze v zásadě rozdělit do kategorií rozpustných ve vodě a v rozpouštědlech. V praxi se však často jedná o směs těchto dvou.

Otázkou je, který způsob, jak se zbavit konkrétního typu nečistoty, je nejlepší? Obecný postup je vždy stejný. Nejprve je třeba nečistoty lokalizovat a pečlivě zkontrolovat. V případě většího znečištění je třeba nejprve odstranit uvolněné nečistoty, poté nečistoty rozpustné ve vodě a nakonec nečistoty, které lze odstranit pouze pomocí rozpouštědel.

Uvolněné nečistoty odstraňte stlačeným vzduchem (balonkem), pevné nečistoty čistícími kapalinami. Postupujte tak, že budete pohybovat smotkem absorpční bavlny krouživými pohyby od středu nečistot směrem ven.

Pokud jsou na optice mikroskopu jen volné nečistoty, je vhodné je odstranit stlačeným vzduchem. Tato metoda je obzvláště jemná a zabraňuje poškození optiky. 

Při odstraňování odolných nečistot nikdy nepoužívejte abrazivní materiály, jako je papír nebo utěrky z mikrovláken, protože by mohly poškodit povrch čoček a způsobit škrábance. Kromě toho, neodstraňujte odolné nečistoty v suchém stavu. Dalším důležitým bodem, který si musíte pamatovat, je, že lze používat pouze čistá rozpouštědla, destilovanou vodu a čisté nástroje. 

Čistící kapaliny vždy nanášejte certifikovanými vatovými tampony nebo polštářky používanými pro lékařské účely, abyste se ujistili, že jsou dostatečně čisté a neobsahují žádné cizí předměty. Rovněž je třeba se vyhnout rozpouštědlům obsahujícím amoniak. Mohou totiž trvale poškodit antireflexní vrstvy optiky mikroskopu. K čištění by se neměl používat ani aceton, protože by mohl poškodit plastové části v mikroskopu.

Co se týče ve vodě rozpustných nečistot, existuje extrémně jednoduchý a šetrný způsob odstraňování, který stojí za vyzkoušení jako první. Na nečistotu foukejte a vodní páry ve vašem dechu pomohou k jejímu uvolnění. Poté nečistoty odstraňte třením savé bavlny kruhovým pohybem od středu nečistot směrem ven. Toto je nejúčinnější způsob odstraňování nečistot, aniž byste je zbytečně roznášeli po čočce.

Pokud je to možné, nečistot se především vyvarujte

Po použití nasaďte na mikroskop protiprachový kryt. Kromě toho je třeba z imerzních objektivů opatrně odstranit zbytky imerzního oleje.

Protilátka týdne – AMACR (P504S) (klon 13H4) – králičí monoklonální protilátka

Protilátka týdne – AMACR (P504S) (klon 13H4) – králičí monoklonální protilátka

AMACR (P504S) je esenciálním enzymem při β-oxidaci mastných kyselin s rozvětveným řetězcem. Vysoká exprese proteinu AMACR (P504S) byla prokázána v adenokarcinomu prostaty.

více informací
Analýza genové exprese: RNA-Seq nebo kvantitativní PCR?

Analýza genové exprese: RNA-Seq nebo kvantitativní PCR?

Pokud se zabýváte či se chystáte zabývat genovou expresí, určitě jste již narazili na pojmy ‘sekvenování transkriptomu’ (RNA-seq) a ‘kvantitativní PCR’ (real-time PCR). Ačkoli se základní principy těchto dvou technik liší, obě mohou z jakéhokoliv typu vzorku poskytnout informace o množství (absolutním nebo relativním) izolovaného mRNA.

více informací
Organoid vs. sféroid: Jaký je mezi nimi rozdíl?

Organoid vs. sféroid: Jaký je mezi nimi rozdíl?

Výrazy „sféroid“ a „organoid“ jsou něco jako džem a marmeláda. Jistě. Jejich názvy mají podobný význam, často se zaměňují a většinou si vystačíte, ať už použijete kterýkoliv z nich. Jenže mezi marmeládou a džemem existují výrazné rozdíly v tom, jak jsou vyrobeny a jak chutnají.

více informací