Jak čistit optiku mikroskopu

Jak čistit optiku mikroskopu

Čistá optika mikroskopu je pro získání dobrého obrazu nezbytná. Pokud se rozhodnete čistit mikroskop sami, měli byste být velmi opatrní, abyste nepoškodili citlivou optiku mikroskopu.

Příčiny neuspokojivé kvality obrazu

Neuspokojivá kvalita obrazu může mít různé příčiny. Pokud můžete vyloučit nesprávné nastavení mikroskopu, například nehomogenní osvětlení nebo nesprávné nastavení clony, je dalším krokem kontrola vzorku. Pokud je vzorek v pořádku, zkontrolujte podložní a krycí sklíčko a v případě potřeby je vyčistěte. Pokud stále nemůžete najít důvod ztráty kvality a používáte správný imerzní olej, může být problém způsoben nečistotami v samotném mikroskopu.

Komponenty přístupné uživateli

Některé součásti, jako jsou filtry a vnitřní optika mikroskopu, by měli čistit pouze vyškolení odborníci a uživatel by se jich neměl dotýkat. Jiné komponenty náchylné ke znečištění může uživatel pečlivě vyčistit, například:

Přední čočky objektivu

Sklo chránící snímací čip a případně i povrch samotného snímače

Čočka kondenzoru

Čočky okuláru

Všechny ostatní volně přístupné skleněné povrchy

Odstranění nečistot

Existují různé druhy nečistot. Uvolněné nebo trvalé nečistoty mohou například sestávat z prachu, šupinek nebo skleněných střepů z rozbitých krycích sklíček. Tvrdé nečistoty lze v zásadě rozdělit do kategorií rozpustných ve vodě a v rozpouštědlech. V praxi se však často jedná o směs těchto dvou.

Otázkou je, který způsob, jak se zbavit konkrétního typu nečistoty, je nejlepší? Obecný postup je vždy stejný. Nejprve je třeba nečistoty lokalizovat a pečlivě zkontrolovat. V případě většího znečištění je třeba nejprve odstranit uvolněné nečistoty, poté nečistoty rozpustné ve vodě a nakonec nečistoty, které lze odstranit pouze pomocí rozpouštědel.

Uvolněné nečistoty odstraňte stlačeným vzduchem (balonkem), pevné nečistoty čistícími kapalinami. Postupujte tak, že budete pohybovat smotkem absorpční bavlny krouživými pohyby od středu nečistot směrem ven.

Pokud jsou na optice mikroskopu jen volné nečistoty, je vhodné je odstranit stlačeným vzduchem. Tato metoda je obzvláště jemná a zabraňuje poškození optiky. 

Při odstraňování odolných nečistot nikdy nepoužívejte abrazivní materiály, jako je papír nebo utěrky z mikrovláken, protože by mohly poškodit povrch čoček a způsobit škrábance. Kromě toho, neodstraňujte odolné nečistoty v suchém stavu. Dalším důležitým bodem, který si musíte pamatovat, je, že lze používat pouze čistá rozpouštědla, destilovanou vodu a čisté nástroje. 

Čistící kapaliny vždy nanášejte certifikovanými vatovými tampony nebo polštářky používanými pro lékařské účely, abyste se ujistili, že jsou dostatečně čisté a neobsahují žádné cizí předměty. Rovněž je třeba se vyhnout rozpouštědlům obsahujícím amoniak. Mohou totiž trvale poškodit antireflexní vrstvy optiky mikroskopu. K čištění by se neměl používat ani aceton, protože by mohl poškodit plastové části v mikroskopu.

Co se týče ve vodě rozpustných nečistot, existuje extrémně jednoduchý a šetrný způsob odstraňování, který stojí za vyzkoušení jako první. Na nečistotu foukejte a vodní páry ve vašem dechu pomohou k jejímu uvolnění. Poté nečistoty odstraňte třením savé bavlny kruhovým pohybem od středu nečistot směrem ven. Toto je nejúčinnější způsob odstraňování nečistot, aniž byste je zbytečně roznášeli po čočce.

Pokud je to možné, nečistot se především vyvarujte

Po použití nasaďte na mikroskop protiprachový kryt. Kromě toho je třeba z imerzních objektivů opatrně odstranit zbytky imerzního oleje.

Prezentace produktů společnosti Akoya

Prezentace produktů společnosti Akoya

Srdečně Vás zveme na květnovou prezentaci produktů pro multiplexovou imunofluorescenci a prostorovou fenotypizaci buněk společnosti Akoya. Představení proběhne 10.5. v Praze a 11.5. v Brně.

více informací
100 markerů na jednom řezu? – Ultrahiplex mIF od společnosti Akoya

100 markerů na jednom řezu? – Ultrahiplex mIF od společnosti Akoya

Nejen těm, kteří se zajímají o fenotypizaci buněk, ale také těm, kteří se zabývají IHC a IF, přinášíme nové produkty a přístroje od společnosti Akoya.

více informací
Snížení autofluorescence tkáně a významné zvýšení podílu signálu k šumu – Vector Laboratories

Snížení autofluorescence tkáně a významné zvýšení podílu signálu k šumu – Vector Laboratories

Imunofluorescence (IF) je jednoduchá, nicméně účinná metoda k vizualizaci exprese proteinů v tkáních či buňkách pomocí protilátek konjugovaných s fluoroforem. Tato technika však vyžaduje optimalizaci a důkladné pochopení, abychom dosáhli rovnováhy mezi pěknou strukturou zabarvení a šumem pozadí. Není nic horšího, než když po potenciálně celodenním barvicím protokolu, jemuž předcházela obšírná preparace tkáně, experimentální příprava apod., nahlédnete do mikroskopu a v něm vidíte pouze šum pozadí či nespecifické zabarvení. Tento článek si klade za cíl být průvodcem při rozpoznání problému s autofluorescencí, představit některé její potenciální příčiny a poučit o technikách, jimiž lze autofluorescenci potlačit či eliminovat tak, abyste dosáhli krásného a vysoce kvalitního fluorescenčního barvení. (Tento článek může obsahovat prvky reklamy dle definice zákona č. 40/1995 Sb.)

více informací