Jak čistit optiku mikroskopu

Jak čistit optiku mikroskopu

Čistá optika mikroskopu je pro získání dobrého obrazu nezbytná. Pokud se rozhodnete čistit mikroskop sami, měli byste být velmi opatrní, abyste nepoškodili citlivou optiku mikroskopu.

Příčiny neuspokojivé kvality obrazu

Neuspokojivá kvalita obrazu může mít různé příčiny. Pokud můžete vyloučit nesprávné nastavení mikroskopu, například nehomogenní osvětlení nebo nesprávné nastavení clony, je dalším krokem kontrola vzorku. Pokud je vzorek v pořádku, zkontrolujte podložní a krycí sklíčko a v případě potřeby je vyčistěte. Pokud stále nemůžete najít důvod ztráty kvality a používáte správný imerzní olej, může být problém způsoben nečistotami v samotném mikroskopu.

Komponenty přístupné uživateli

Některé součásti, jako jsou filtry a vnitřní optika mikroskopu, by měli čistit pouze vyškolení odborníci a uživatel by se jich neměl dotýkat. Jiné komponenty náchylné ke znečištění může uživatel pečlivě vyčistit, například:

Přední čočky objektivu

Sklo chránící snímací čip a případně i povrch samotného snímače

Čočka kondenzoru

Čočky okuláru

Všechny ostatní volně přístupné skleněné povrchy

Odstranění nečistot

Existují různé druhy nečistot. Uvolněné nebo trvalé nečistoty mohou například sestávat z prachu, šupinek nebo skleněných střepů z rozbitých krycích sklíček. Tvrdé nečistoty lze v zásadě rozdělit do kategorií rozpustných ve vodě a v rozpouštědlech. V praxi se však často jedná o směs těchto dvou.

Otázkou je, který způsob, jak se zbavit konkrétního typu nečistoty, je nejlepší? Obecný postup je vždy stejný. Nejprve je třeba nečistoty lokalizovat a pečlivě zkontrolovat. V případě většího znečištění je třeba nejprve odstranit uvolněné nečistoty, poté nečistoty rozpustné ve vodě a nakonec nečistoty, které lze odstranit pouze pomocí rozpouštědel.

Uvolněné nečistoty odstraňte stlačeným vzduchem (balonkem), pevné nečistoty čistícími kapalinami. Postupujte tak, že budete pohybovat smotkem absorpční bavlny krouživými pohyby od středu nečistot směrem ven.

Pokud jsou na optice mikroskopu jen volné nečistoty, je vhodné je odstranit stlačeným vzduchem. Tato metoda je obzvláště jemná a zabraňuje poškození optiky. 

Při odstraňování odolných nečistot nikdy nepoužívejte abrazivní materiály, jako je papír nebo utěrky z mikrovláken, protože by mohly poškodit povrch čoček a způsobit škrábance. Kromě toho, neodstraňujte odolné nečistoty v suchém stavu. Dalším důležitým bodem, který si musíte pamatovat, je, že lze používat pouze čistá rozpouštědla, destilovanou vodu a čisté nástroje. 

Čistící kapaliny vždy nanášejte certifikovanými vatovými tampony nebo polštářky používanými pro lékařské účely, abyste se ujistili, že jsou dostatečně čisté a neobsahují žádné cizí předměty. Rovněž je třeba se vyhnout rozpouštědlům obsahujícím amoniak. Mohou totiž trvale poškodit antireflexní vrstvy optiky mikroskopu. K čištění by se neměl používat ani aceton, protože by mohl poškodit plastové části v mikroskopu.

Co se týče ve vodě rozpustných nečistot, existuje extrémně jednoduchý a šetrný způsob odstraňování, který stojí za vyzkoušení jako první. Na nečistotu foukejte a vodní páry ve vašem dechu pomohou k jejímu uvolnění. Poté nečistoty odstraňte třením savé bavlny kruhovým pohybem od středu nečistot směrem ven. Toto je nejúčinnější způsob odstraňování nečistot, aniž byste je zbytečně roznášeli po čočce.

Pokud je to možné, nečistot se především vyvarujte

Po použití nasaďte na mikroskop protiprachový kryt. Kromě toho je třeba z imerzních objektivů opatrně odstranit zbytky imerzního oleje.

Speciální akce na vybrané produkty společnosti Ray Biotech

Speciální akce na vybrané produkty společnosti Ray Biotech

Pokud u nás zakoupíte tři ELISA kity od společnosti Ray Biotech a použijete v objednávce slevový kód, třetí kit budete mít zdarma!

více informací
kategorie: imunologie
Protilátka měsíce – CD20 (klon L26) – myší monoklonální protilátka

Protilátka měsíce – CD20 (klon L26) – myší monoklonální protilátka

Antigen CD20 je neglykosylovaný fosfoprotein, který je exprimován na normálních a maligních lidských B buňkách a předpokládá se, že působí jako receptor během aktivace a diferenciace B buněk. Spolu s CD79a je CD20 jedním z nejdůležitějších markerů pro identifikaci novotvarů z B-buněk. Např. je CD20 exprimován ve velké většině případů B-buněčné leukémie/lymfomu.

více informací
Úvod do dekalcifikace

Úvod do dekalcifikace

Dekalcifikace popisuje techniku ​​odstraňování minerálů z kosti nebo jiné kalcifikované tkáně, aby bylo možné připravit kvalitní parafínové řezy, které si zachovávají všechny základní mikroskopické prvky. Dekalcifikace se provádí po důkladném zafixování vzorku a před rutinním zpracováním do parafínu. V tomto článku je popsána základní struktura kosti a jsou uvedeny technické možnosti pro přípravu řezů. Je zde diskutován postup pro dekalcifikaci a úspěšné monitorování procesu, a jsou také uvedeny některé oblíbené možnosti ve výběru reagencií.

více informací