101 kroků k lepší histologii

vytvořeno: 10.9.2019

101 kroků k lepší histologii

Od pacienta až k patologovi vyžaduje příprava odebraných vzorků tkáně pro histologické vyšetření speciální péči, dovednost a správné postupy.

Tato příručka poskytuje praktické rady k technikám zpracování vzorku a shrnuje nejlepší postupy a navrhuje jednoduché způsoby, jak se vyhnout běžným chybám. Každý aspekt histologického procesu je popsán: odběr vzorku, přikrajování, zpracování v technikonu, zalévání, krájení a barvení (rutinní, speciální, imunohistochemie a in situ hybridizace).

Věříme, že každý popsaný krok Vám poskytne cenné připomínky k dobré histologické praxi a pomůže při odstraňování případných problémů, které se mohou během zpracování tkání vyskytnout.

Jednotlivé kroky si můžete prostudovat přímo na našem webu, nebo si celou publikaci stáhnou ve formátu PDF.

Stáhnout v PDF

 

Obsah

Kliknutím na nadpisy jednotlivých kapitol se dostanete k detailnímu popisu každého kroku.

1. Odběr a transport vzorku

Krok 1: Zamezit mechanickému poškození
Krok 2: Zamezit vysušení vzorku
Krok 3: Zamezit poškození teplem
Krok 4: Zamezit chemickému poškození
Krok 5: Správné označení vzorků
Krok 6: Zajistit rychlou fixaci
Krok 7: Použít vhodnou fixační nádobu
Krok 8: Kontrolovat pH fixativa
Krok 9: Zrychlit fixaci velkých vzorků
Krok 10: Zamezit zbytečným zpožděním
Krok 11: Šetrně zacházet se vzorky

2. Přikrajování

Krok 12: Kontrolovat stav fixace
Krok 13: Přikrajovat vzorky na tenké řezy
Krok 14: Zamezit poškození vzorku
Krok 15: Zamezit křížové kontaminaci
Krok 16: Použití molitanových podložek v kazetkách
Krok 17: Zvolit vhodné kazety
Krok 18: Zamezit přeplnění kazet
Krok 19: Zřetelně označovat kazety

3. Zpracování ve tkáňovém automatu

Krok 20: Správný program
Krok 21: Následná fixace
Krok 22: Udržovat kvalitu roztoků a parafínu
Krok 23: Používat vysoce kvalitní parafín
Krok 24: Vyhýbat se nebezpečným činidlům

4. Zalévání tkání

Krok 25: Správná orientace vzorků
Krok 26: Zvolit vhodnou zalévací formu
Krok 27: Šetrně zacházet se vzorky
Krok 28: Zamezit nadměrnému ohřevu
Krok 29: Pravidelně kontrolovat teploty
Krok 30: Nepřeplňovat formičky

5. Krájení

Krok 31: Používat kvalitní žiletky a nože
Krok 32: Optimalizovat úhel náklonu nože
Krok 33: Pečlivě skrájet bločky
Krok 34: Zamezit poškození mrazem
Krok 35: Používat studené bločky
Krok 36: Krájet pomalu

6. Napínání řezů

Krok 37: Používat čistou vodu
Krok 38: Zajistit čistotu podložních skel
Krok 39: Zamezit křížové kontaminaci vzorků
Krok 40: Zamezit kontaminaci kožními buňkami
Krok 41: Nepracovat s více bločky současně
Krok 42: Kontrolovat teplotu vody v lázni
Krok 43: Zamezit shrnutí řezů
Krok 44: Vyvarovat se nadměrné expanze řezů
Krok 45: Při napínání řezy nepoškodit
Krok 46: Řezy pečlivě vybírat
Krok 47: Zamezit vzniku bublin pod řezem
Krok 48: Zvýšit přilnavost řezů

7. Sušení řezů

Krok 49: Před sušením nechat odkapat
Krok 50: Monitorovat teplotu sušení
Krok 51: Sušit přiměřenou dobu

8. Rutinní barvení (hematoxylin/eosin)

Krok 52: Dodržovat časy barvení
Krok 53: Pravidelně sledovat kvalitu
Krok 54: Standardizovat podmínky barvení
Krok 55: Zajistit řádnou deparafinaci
Krok 56: Pravidelně měnit reagencie
Krok 57: Řezy důkladně hydratovat
Krok 58: Monitorovat kvalitu hematoxylinu
Krok 59: Zajistit úplné obarvení jádra – zmodrání
Krok 60: Zamezit nestejnoměrnému barvení eosinem
Krok 61: Monitorovat pH eosinu

9. Montování, příprava trvalého preparátu

Krok 62: Důkladně odvodnit řezy před projasňováním a montováním
Krok 63: Zamezit oschnutí řezu před zamontováním

10. Speciální barvení

Krok 64: Vědět, co chceme vidět
Krok 65: Používat pozitivní kontrolu
Krok 66: Dodržovat časy barvení
Krok 67: Kontrolovat stabilitu barvících roztoků
Krok 68: Správně skladovat barvící roztoky
Krok 69: Přesně dodržovat protokol barvení
Krok 70: Zaznamenávat všechny změny
Krok 71: Standardizovat promývací kroky
Krok 72: Pečlivě nastavit mikroskop

11. Imunohistochemie (IHC)

Krok 73: Používat vysoce kvalitní řezy
Krok 74: Zajistit optimální fixaci
Krok 75: Zamezit problémům s přilnavostí řezů
Krok 76: Optimalizovat odstraňování parafínu a používání činidel
Krok 77: Vyhnout se koncentračním gradientům
Krok 78: Pečlivě vybírat protilátku
Krok 79: Číst návody k protilátkám
Krok 80: Optimalizovat odmaskovací metody
Krok 81: Brát v úvahu křížovou reaktivitu protilátek
Krok 82: Blokovat endogenní peroxidázy
Krok 83: Předcházet falešnému barvení pozadí
Krok 84: Používat vhodný detekční systém
Krok 85: Standardizovat promývání
Krok 86: Optimalizovat dobarvení jader
Krok 87: Používat vhodnou kontrolu
Krok 88: Výsledky vyhodnocovat opatrně

12. In situ hybridizace (ISH)

Krok 89: Používat vysoce kvalitní řezy
Krok 90: Zajistit optimální fixaci
Krok 91: Zamezit problémům s přilnavostí řezů
Krok 92: Optimalizovat odstraňování parafínu a dávkování činidel
Krok 93: Pečlivě vybírat hybridizační sondu
Krok 94: Číst návody k sondám
Krok 95: Optimalizovat pretreatment
Krok 96: Šetrně zacházet se vzorky
Krok 97: Používat vhodný detekční systém
Krok 98: Zamezit vypařování činidel
Krok 99: Standardizovat promývání
Krok 100: Používat vhodnou kontrolu
Krok 101: Výsledky vyhodnocovat opatrně

 

Protilátka týdne CK5 (klon XM26)

Protilátka týdne CK5 (klon XM26)

Cytokeratiny jsou velkou rodinou cytoskeletálních proteinů nacházejících se v epiteliálních buňkách. Jsou koordinovaně syntetizovány v párech, takže v každé epiteliální buňce je exprimován alespoň jeden člen každé rodiny. Cytokeratiny se shromažďují do povinných heteropolymerů složených z polypeptidů typu I (kyselé) a typu II (bazické) za vzniku tetramerů a protofilamentů vyššího řádu. Bazální buňky lidské epidermis exprimují kyselý keratin 14 a bazický cytokeratin 5. Cytokeratin 5 je 58 kD protein, který úzce souvisí s cytokeratinem 6. Sdílejí podobnou distribuci v tkáních a nacházejí se v různých poměrech v mnoha nekeratinizujících vrstvených dlaždicových epitelech, například na sliznici jazyka, stejně jako v bazálních epitelech průdušnice, bazálních buňkách epidermis, vlasových folikulích, mazových a potních žlázách kůže, luminálních buňkách mléčné žlázy, bazálních buňkách prostaty, urotelu, pochvy a na endocervikální sliznici.

více informací
Protilátka týdne – CD4 (EP204) – králičí monoklonální protilátka

Protilátka týdne – CD4 (EP204) – králičí monoklonální protilátka

Molekula CD4 je glykoprotein, patřící do nadrodiny imunoglobulinů, která je spojena s rozpoznáváním antigenu HLA II. třídy. CD4 pozitivní T buňky jsou hlavně buňky sekretující cytokiny. Antigen CD4 chybí v nezralých thymocytech a je exprimován během vývoje T-buněk. T-buňky v brzlíku mohou současně exprimovat CD4 a CD8. CD4 je také exprimován na monocytech a buňkách odvozených od monocytů, jako jsou histiocyty a Langerhansovy buňky.

více informací
Nový MycoStrip – kit pro detekci mykoplazmy

Nový MycoStrip – kit pro detekci mykoplazmy

Společnost InvivoGen, specialista na řešení problémů s buněčnou kontaminací, představuje MycoStrip™, nový a snadný způsob detekce mykoplazmy ve Vašich buněčných kulturách. Jednoduchý – není nutné žádné speciální laboratorní vybavení Rychlý – výsledek za 1 hodinu, samotné manuální provedení vyžaduje méně než 15 minut Snadno interpretovatelný – jeden proužek: negativní, dva proužky: pozitivní na Mycoplasmu Specifický – navrženo pro detekci Mykoplazmy a Acholeplazmy Citlivý – vhodný pro detekci již na úrovni 10–10² CFU/ml, tedy dříve, než kontaminace výrazně ovlivní Vaše výsledky (což se typicky děje na hladině ~107 CFU/ml)

více informací