101 kroků k lepší histologii

vytvořeno: 10.9.2019

101 kroků k lepší histologii

Od pacienta až k patologovi vyžaduje příprava odebraných vzorků tkáně pro histologické vyšetření speciální péči, dovednost a správné postupy.

Tato příručka poskytuje praktické rady k technikám zpracování vzorku a shrnuje nejlepší postupy a navrhuje jednoduché způsoby, jak se vyhnout běžným chybám. Každý aspekt histologického procesu je popsán: odběr vzorku, přikrajování, zpracování v technikonu, zalévání, krájení a barvení (rutinní, speciální, imunohistochemie a in situ hybridizace).

Věříme, že každý popsaný krok Vám poskytne cenné připomínky k dobré histologické praxi a pomůže při odstraňování případných problémů, které se mohou během zpracování tkání vyskytnout.

Jednotlivé kroky si můžete prostudovat přímo na našem webu, nebo si celou publikaci stáhnou ve formátu PDF.

Stáhnout v PDF

 

Obsah

Kliknutím na nadpisy jednotlivých kapitol se dostanete k detailnímu popisu každého kroku.

1. Odběr a transport vzorku

Krok 1: Zamezit mechanickému poškození
Krok 2: Zamezit vysušení vzorku
Krok 3: Zamezit poškození teplem
Krok 4: Zamezit chemickému poškození
Krok 5: Správné označení vzorků
Krok 6: Zajistit rychlou fixaci
Krok 7: Použít vhodnou fixační nádobu
Krok 8: Kontrolovat pH fixativa
Krok 9: Zrychlit fixaci velkých vzorků
Krok 10: Zamezit zbytečným zpožděním
Krok 11: Šetrně zacházet se vzorky

2. Přikrajování

Krok 12: Kontrolovat stav fixace
Krok 13: Přikrajovat vzorky na tenké řezy
Krok 14: Zamezit poškození vzorku
Krok 15: Zamezit křížové kontaminaci
Krok 16: Použití molitanových podložek v kazetkách
Krok 17: Zvolit vhodné kazety
Krok 18: Zamezit přeplnění kazet
Krok 19: Zřetelně označovat kazety

3. Zpracování ve tkáňovém automatu

Krok 20: Správný program
Krok 21: Následná fixace
Krok 22: Udržovat kvalitu roztoků a parafínu
Krok 23: Používat vysoce kvalitní parafín
Krok 24: Vyhýbat se nebezpečným činidlům

4. Zalévání tkání

Krok 25: Správná orientace vzorků
Krok 26: Zvolit vhodnou zalévací formu
Krok 27: Šetrně zacházet se vzorky
Krok 28: Zamezit nadměrnému ohřevu
Krok 29: Pravidelně kontrolovat teploty
Krok 30: Nepřeplňovat formičky

5. Krájení

Krok 31: Používat kvalitní žiletky a nože
Krok 32: Optimalizovat úhel náklonu nože
Krok 33: Pečlivě skrájet bločky
Krok 34: Zamezit poškození mrazem
Krok 35: Používat studené bločky
Krok 36: Krájet pomalu

6. Napínání řezů

Krok 37: Používat čistou vodu
Krok 38: Zajistit čistotu podložních skel
Krok 39: Zamezit křížové kontaminaci vzorků
Krok 40: Zamezit kontaminaci kožními buňkami
Krok 41: Nepracovat s více bločky současně
Krok 42: Kontrolovat teplotu vody v lázni
Krok 43: Zamezit shrnutí řezů
Krok 44: Vyvarovat se nadměrné expanze řezů
Krok 45: Při napínání řezy nepoškodit
Krok 46: Řezy pečlivě vybírat
Krok 47: Zamezit vzniku bublin pod řezem
Krok 48: Zvýšit přilnavost řezů

7. Sušení řezů

Krok 49: Před sušením nechat odkapat
Krok 50: Monitorovat teplotu sušení
Krok 51: Sušit přiměřenou dobu

8. Rutinní barvení (hematoxylin/eosin)

Krok 52: Dodržovat časy barvení
Krok 53: Pravidelně sledovat kvalitu
Krok 54: Standardizovat podmínky barvení
Krok 55: Zajistit řádnou deparafinaci
Krok 56: Pravidelně měnit reagencie
Krok 57: Řezy důkladně hydratovat
Krok 58: Monitorovat kvalitu hematoxylinu
Krok 59: Zajistit úplné obarvení jádra – zmodrání
Krok 60: Zamezit nestejnoměrnému barvení eosinem
Krok 61: Monitorovat pH eosinu

9. Montování, příprava trvalého preparátu

Krok 62: Důkladně odvodnit řezy před projasňováním a montováním
Krok 63: Zamezit oschnutí řezu před zamontováním

10. Speciální barvení

Krok 64: Vědět, co chceme vidět
Krok 65: Používat pozitivní kontrolu
Krok 66: Dodržovat časy barvení
Krok 67: Kontrolovat stabilitu barvících roztoků
Krok 68: Správně skladovat barvící roztoky
Krok 69: Přesně dodržovat protokol barvení
Krok 70: Zaznamenávat všechny změny
Krok 71: Standardizovat promývací kroky
Krok 72: Pečlivě nastavit mikroskop

11. Imunohistochemie (IHC)

Krok 73: Používat vysoce kvalitní řezy
Krok 74: Zajistit optimální fixaci
Krok 75: Zamezit problémům s přilnavostí řezů
Krok 76: Optimalizovat odstraňování parafínu a používání činidel
Krok 77: Vyhnout se koncentračním gradientům
Krok 78: Pečlivě vybírat protilátku
Krok 79: Číst návody k protilátkám
Krok 80: Optimalizovat odmaskovací metody
Krok 81: Brát v úvahu křížovou reaktivitu protilátek
Krok 82: Blokovat endogenní peroxidázy
Krok 83: Předcházet falešnému barvení pozadí
Krok 84: Používat vhodný detekční systém
Krok 85: Standardizovat promývání
Krok 86: Optimalizovat dobarvení jader
Krok 87: Používat vhodnou kontrolu
Krok 88: Výsledky vyhodnocovat opatrně

12. In situ hybridizace (ISH)

Krok 89: Používat vysoce kvalitní řezy
Krok 90: Zajistit optimální fixaci
Krok 91: Zamezit problémům s přilnavostí řezů
Krok 92: Optimalizovat odstraňování parafínu a dávkování činidel
Krok 93: Pečlivě vybírat hybridizační sondu
Krok 94: Číst návody k sondám
Krok 95: Optimalizovat pretreatment
Krok 96: Šetrně zacházet se vzorky
Krok 97: Používat vhodný detekční systém
Krok 98: Zamezit vypařování činidel
Krok 99: Standardizovat promývání
Krok 100: Používat vhodnou kontrolu
Krok 101: Výsledky vyhodnocovat opatrně

 

Jak čistit optiku mikroskopu

Jak čistit optiku mikroskopu

Čistá optika mikroskopu je pro získání dobrého obrazu nezbytná. Pokud se rozhodnete čistit mikroskop sami, měli byste být velmi opatrní, abyste nepoškodili citlivou optiku mikroskopu.

více informací
Imerzní objektivy: Použití oleje, glycerolu nebo vody pro překonání určitých mezí rozlišení

Imerzní objektivy: Použití oleje, glycerolu nebo vody pro překonání určitých mezí rozlišení

Při zkoumání vzorků při vysokém zvětšení pomocí mikroskopu je třeba vzít v úvahu řadu faktorů. Patří mezi ně rozlišení, numerická apertura (NA), pracovní vzdálenost objektivů a index lomu média, kterým je obraz shromažďován čočkou objektivu.

více informací
Fázový kontrast

Fázový kontrast

Fázový kontrast je technika optického kontrastu pro zviditelnění neobarvených fázových objektů (např. plochých buněk) pod optickým mikroskopem. Buňky, které se ve světlém poli objevují jako nenápadné a transparentní, lze prohlížet ve vysokém kontrastu v bohatých detailech pomocí mikroskopu s fázovým kontrastem.

více informací