101 kroků k lepší histologii

vytvořeno: 10.9.2019

101 kroků k lepší histologii

Od pacienta až k patologovi vyžaduje příprava odebraných vzorků tkáně pro histologické vyšetření speciální péči, dovednost a správné postupy.

Tato příručka poskytuje praktické rady k technikám zpracování vzorku a shrnuje nejlepší postupy a navrhuje jednoduché způsoby, jak se vyhnout běžným chybám. Každý aspekt histologického procesu je popsán: odběr vzorku, přikrajování, zpracování v technikonu, zalévání, krájení a barvení (rutinní, speciální, imunohistochemie a in situ hybridizace).

Věříme, že každý popsaný krok Vám poskytne cenné připomínky k dobré histologické praxi a pomůže při odstraňování případných problémů, které se mohou během zpracování tkání vyskytnout.

Jednotlivé kroky si můžete prostudovat přímo na našem webu, nebo si celou publikaci stáhnou ve formátu PDF.

Stáhnout v PDF

 

Obsah

Kliknutím na nadpisy jednotlivých kapitol se dostanete k detailnímu popisu každého kroku.

1. Odběr a transport vzorku

Krok 1: Zamezit mechanickému poškození
Krok 2: Zamezit vysušení vzorku
Krok 3: Zamezit poškození teplem
Krok 4: Zamezit chemickému poškození
Krok 5: Správné označení vzorků
Krok 6: Zajistit rychlou fixaci
Krok 7: Použít vhodnou fixační nádobu
Krok 8: Kontrolovat pH fixativa
Krok 9: Zrychlit fixaci velkých vzorků
Krok 10: Zamezit zbytečným zpožděním
Krok 11: Šetrně zacházet se vzorky

2. Přikrajování

Krok 12: Kontrolovat stav fixace
Krok 13: Přikrajovat vzorky na tenké řezy
Krok 14: Zamezit poškození vzorku
Krok 15: Zamezit křížové kontaminaci
Krok 16: Použití molitanových podložek v kazetkách
Krok 17: Zvolit vhodné kazety
Krok 18: Zamezit přeplnění kazet
Krok 19: Zřetelně označovat kazety

3. Zpracování ve tkáňovém automatu

Krok 20: Správný program
Krok 21: Následná fixace
Krok 22: Udržovat kvalitu roztoků a parafínu
Krok 23: Používat vysoce kvalitní parafín
Krok 24: Vyhýbat se nebezpečným činidlům

4. Zalévání tkání

Krok 25: Správná orientace vzorků
Krok 26: Zvolit vhodnou zalévací formu
Krok 27: Šetrně zacházet se vzorky
Krok 28: Zamezit nadměrnému ohřevu
Krok 29: Pravidelně kontrolovat teploty
Krok 30: Nepřeplňovat formičky

5. Krájení

Krok 31: Používat kvalitní žiletky a nože
Krok 32: Optimalizovat úhel náklonu nože
Krok 33: Pečlivě skrájet bločky
Krok 34: Zamezit poškození mrazem
Krok 35: Používat studené bločky
Krok 36: Krájet pomalu

6. Napínání řezů

Krok 37: Používat čistou vodu
Krok 38: Zajistit čistotu podložních skel
Krok 39: Zamezit křížové kontaminaci vzorků
Krok 40: Zamezit kontaminaci kožními buňkami
Krok 41: Nepracovat s více bločky současně
Krok 42: Kontrolovat teplotu vody v lázni
Krok 43: Zamezit shrnutí řezů
Krok 44: Vyvarovat se nadměrné expanze řezů
Krok 45: Při napínání řezy nepoškodit
Krok 46: Řezy pečlivě vybírat
Krok 47: Zamezit vzniku bublin pod řezem
Krok 48: Zvýšit přilnavost řezů

7. Sušení řezů

Krok 49: Před sušením nechat odkapat
Krok 50: Monitorovat teplotu sušení
Krok 51: Sušit přiměřenou dobu

8. Rutinní barvení (hematoxylin/eosin)

Krok 52: Dodržovat časy barvení
Krok 53: Pravidelně sledovat kvalitu
Krok 54: Standardizovat podmínky barvení
Krok 55: Zajistit řádnou deparafinaci
Krok 56: Pravidelně měnit reagencie
Krok 57: Řezy důkladně hydratovat
Krok 58: Monitorovat kvalitu hematoxylinu
Krok 59: Zajistit úplné obarvení jádra – zmodrání
Krok 60: Zamezit nestejnoměrnému barvení eosinem
Krok 61: Monitorovat pH eosinu

9. Montování, příprava trvalého preparátu

Krok 62: Důkladně odvodnit řezy před projasňováním a montováním
Krok 63: Zamezit oschnutí řezu před zamontováním

10. Speciální barvení

Krok 64: Vědět, co chceme vidět
Krok 65: Používat pozitivní kontrolu
Krok 66: Dodržovat časy barvení
Krok 67: Kontrolovat stabilitu barvících roztoků
Krok 68: Správně skladovat barvící roztoky
Krok 69: Přesně dodržovat protokol barvení
Krok 70: Zaznamenávat všechny změny
Krok 71: Standardizovat promývací kroky
Krok 72: Pečlivě nastavit mikroskop

11. Imunohistochemie (IHC)

Krok 73: Používat vysoce kvalitní řezy
Krok 74: Zajistit optimální fixaci
Krok 75: Zamezit problémům s přilnavostí řezů
Krok 76: Optimalizovat odstraňování parafínu a používání činidel
Krok 77: Vyhnout se koncentračním gradientům
Krok 78: Pečlivě vybírat protilátku
Krok 79: Číst návody k protilátkám
Krok 80: Optimalizovat odmaskovací metody
Krok 81: Brát v úvahu křížovou reaktivitu protilátek
Krok 82: Blokovat endogenní peroxidázy
Krok 83: Předcházet falešnému barvení pozadí
Krok 84: Používat vhodný detekční systém
Krok 85: Standardizovat promývání
Krok 86: Optimalizovat dobarvení jader
Krok 87: Používat vhodnou kontrolu
Krok 88: Výsledky vyhodnocovat opatrně

12. In situ hybridizace (ISH)

Krok 89: Používat vysoce kvalitní řezy
Krok 90: Zajistit optimální fixaci
Krok 91: Zamezit problémům s přilnavostí řezů
Krok 92: Optimalizovat odstraňování parafínu a dávkování činidel
Krok 93: Pečlivě vybírat hybridizační sondu
Krok 94: Číst návody k sondám
Krok 95: Optimalizovat pretreatment
Krok 96: Šetrně zacházet se vzorky
Krok 97: Používat vhodný detekční systém
Krok 98: Zamezit vypařování činidel
Krok 99: Standardizovat promývání
Krok 100: Používat vhodnou kontrolu
Krok 101: Výsledky vyhodnocovat opatrně

 

Začněte s rokem 2021 mikroskopovat ErGO!nomicky!

Začněte s rokem 2021 mikroskopovat ErGO!nomicky!

Dobře nastavené pracovní prostředí může výrazně zlepšit pracovní výkon. Leica Microsystems nabízí řadu ErGO! příslušenství pro mikroskopické systémy Leica DM1000 - DM3000. Jako jediná na trhu přináší uživatelům například ergonomický modul umístitelný mezi stojan a tubus mikroskopu.

více informací
Zlepšení výsledků IHC a IF barvení – webinář [ENG]

Zlepšení výsledků IHC a IF barvení – webinář [ENG]

Imunohistochemie (IHC) a imunofluorescence (IF) jsou dobře zavedené a důvěryhodné metody pro detekci a lokalizaci proteinů ve vzorcích buněk a tkání. I zkušení vědci a laboratorní pracovníci však někdy zápasí s opakujícími se problémy, jako je interference pozadí, nedostatek specificity, slabý signál nebo špatná reprodukovatelnost. Všechny tyto potíže se navíc mohou sloučit a jejich řešení vyžaduje spoustu cenného času a zvýšení nákladů, což znamená také snížení produktivity laboratoře a zpoždění dodávání smysluplných výsledků.

více informací
Jak se vytvářejí ostrá zobrazení

Jak se vytvářejí ostrá zobrazení

V mikroskopii je hloubka ostrosti často považována za empirický parametr. V praxi je určena korelací mezi numerickou aperturou, rozlišením a zvětšením. Možnosti nastavení moderních mikroskopů vytvářejí pro dosažení nejlepšího možného vizuálního dojmu optimální rovnováhu mezi hloubkou ostrosti a rozlišením - tedy dvěma parametry, které jsou teoreticky nepřímo korelované.

více informací