100 markerů na jednom řezu? – Ultrahiplex mIF od společnosti Akoya

Nejen těm, kteří se zajímají o fenotypizaci buněk, ale také těm, kteří se zabývají IHC a IF, přinášíme nové produkty a přístroje od společnosti Akoya.

PhenoCycler – rychlé prostorové fenotypování

Charakterizace složitosti mikroprostředí tkáně je zásadní pro pochopení molekulárních a buněčných mechanismů. PhenoCycler™-Fusion umožňuje prostorové fenotypování milionů buněk v bezprecedentním měřítku a rychlosti. Mapování milionů buněk a jejich interakcí v jediném tkáňovém řezu usnadňuje objevování vzácných typů buněk, buněčných vztahů a prostorových funkčních stavů. Posuňte se svým týmem hranice prostorové biologie pomocí řešení Akoya PhenoCycler.

Phenocyler Fusion je

  • rychlý – od vzorku k datům jen 24 hodin
  • objektivní – zobrazuje celý řez buňku po buňce
  • ultrahigh-plex – 100+ biomarkerů
  • flexibilní – kompatibilní s FFPE i zmrazenými řezy

Nástroj PhenoCycler™ je špičková dávkovací jednotka pro řízení reakcí na Vašem vzorku. Ve spojení se zobrazovací platformou Fusion vzniká robustní nástroj pro rychlý a opravdu automatický proces barvení a skenování celého řezu.

Chemicky se jedná o značení primárních protilátek oligonukleotidovými barcody a jejich komplementárními reportérovými molekulami, které nesou fluorofor. Postupnou hybridizací a odmytím v cyklech se dosahuje mnohonásobné detekce markerů, která by jinak nebyla technicky možná. Přístroj je kompatibilní s RNAScope V2 kity pro detekci RNA.

Přístroj PhenoCycler je jednoduché, praktické a flexibilní řešení, které lze využít téměř v každé laboratoři.

 

PhenoImager – Rychlé, přesné prostorové fenotypování

Odhalení složitosti a dynamiky nádorového mikroprostředí vyžaduje posouzení různých nádorových a imunologických biomarkerů. Prostorové fenotypové znaky (Spatial Phenotypic Signatures), zobrazuje buněčné interakce a hustotu nádorových a imunitních buněk v mikroprostředí nádoru.

Multiplexní zobrazování využívající nové biomarkery může odhalit prostorový vztah mezi imunitními buňkami a nádorovými buňkami při zachování architektonických rysů mikroprostředí nádoru.

Naše přístroje PhenoImager, využívající patentovanou technologií Multispectral Imaging (MSI), jsou nejrychlejšími platformami pro kvantitativní digitální patologické zobrazování, které umožňují rychlé a přesné prostorové fenotypování.

Připravte se svým týmem cestu pro prostorové fenotypové znaky pomocí PhenoImageru.

Naše skenery jsou:

  • nejrychlejší na světě
  • přesné – díky patentované technologii MSI
  • integrované řešení Multiplex Imaging je optimalizováno od vzorku k výsledku
  • šetrné ke tkáni – získejte více dat pomocí multiplexování a zároveň ušetříte cenné vzorky

Řešení PhenoImager™ využívá patentovanou technologii multispektrálního zobrazování (MSI) a poskytuje přesné kvantitativní hodnocení více imunitních fenotypů a současně zachycuje jejich tkáňový kontext a prostorovou distribuci v mikroprostředí nádoru (TME). Automatická korekce autofluorescence, spektrální unmiximg až devíti fluorofů.

Oba systémy PhenoImager Fusion a PhenoImager HT jsou schopny rychlého multispektrálního zobrazení celého řezu. Najděte si systém, který nejlépe vyhovuje vašim potřebám.

 

OPAL kity

Opal pro multiplexovou imunofluorescenci (mIF IHC) ve FFPE tkáni lze provádět manuálně nebo automaticky v imunostaineru (Leica/Ventana). Opal kity umožňují vývoj multiplexních testů s vyváženým, kvantitativním signálem pro slabé i silné expresory, zobrazené v jediném konečném skenu na multispektrálních zobrazovacích zařízeních Akoya PhenoImager Fusion a PhenoImager HT.

Vyberte s jeden z předem specifikovaných kitů s RTU protilátkami a předem optimalizovaným protokolem nebo se pusťte do vlastní stavby protokolu. Tyto soupravy Opal nabízejí uživatelům využít sekvenční IHC reakce, kdy nezáleží na druhu protilátky. Unikátní detekční systém je založen na TSA technologii a díky strippingu mezi jednotlivými kroky nedochází ke crossreakci. Akoya má vypracované postupy, které je možné při stavbě vlastního protokolu využít.

Nabízí také jednotlivé OPAL fluorofory, k použití s vlastními detekčními soupravami.

 

TSA kity

TSA® and TSA® Plus – fluorofory a haptenem značené detekční kity pro detekci a amplifikaci signálu v imunohistochemii (IHC), imunofluorescenci (IF) nebo in situ hybridizačních protokolech (ISH). Amplifikace tyramidového signálu (barvení TSA®) typicky poskytuje 2-3 logaritmické zvýšení citlivosti oproti standardním fluorescenčním a haptenovým detekčním metodám. Barvení TSA zvyšuje citlivost při zachování rozlišení a dynamického rozsahu a zároveň umožňuje snížit spotřebu primárních protilátek.
Sleva 25 % na vybrané produkty od společnosti Proteintech!

Sleva 25 % na vybrané produkty od společnosti Proteintech!

Až do 31. srpna 2022 můžete využít slevu 25 % na vybrané příslušenství a činidla od společnosti Proteintech. Získejte za zlomek ceny vše, co potřebujete pro experimenty ve své laboratoři.

více informací
Představení společnosti SARTORIUS

Představení společnosti SARTORIUS

S radostí Vám oznamujeme, že jsme se stali oficiálním zástupcem společnosti SARTORIUS pro Bioanalytické portfolio v České a Slovenské republice.

více informací
Prezentace produktů společnosti Akoya

Prezentace produktů společnosti Akoya

Srdečně Vás zveme na květnovou prezentaci produktů pro multiplexovou imunofluorescenci a prostorovou fenotypizaci buněk společnosti Akoya. Představení proběhne 10.5. v Praze a 11.5. v Brně.

více informací