10 nejlepších způsobů
jak se vyhnout riziku kontaminace při kultivaci buněk

vytvořeno: 30.9.2019

10 nejlepších způsobů, jak se vyhnout riziku kontaminace

1. VRÁTIT SE K ZÁKLADŮM.

 

Sice se to může zdát zřejmé, ale nezapomínejte procvičovat správné techniky sterilní práce a sterilovat kapaliny filtrací po jejich otevření nebo přídavku dalších roztoků.

2. SDÍLENÍ = ZODPOVĚDNOST A PÉČE

 

Nikdo nemá rád problémy s buněčnými kulturami, ale pokud se vyskytnou, je potřeba o nich informovat kolegy v laboratoři. Zodpovědný přístup může pomoci zjistit zdroj problému nebo pomoci kolegům vyvarovat se stejným komplikacím.

3. PŘIKRÝVEJTE SVÉ KULTURY

 

Za účelem snížení vzdušné kontaminace. Používejte víčka a kryty kultivačních nádob.

4. OPŘETE SE O SVÉ PROCESY

 

Vždy před použitím zkontrolujte z hlediska kontaminace veškeré roztoky, které si sami sterilizujete nebo dlouhodobě skladujete. Používejte jednorázové pipety nebo aseptické hadičky. Pro vyšší úroveň ochrany používejte automatické pipety se sterilním filtrem. Snížíte tím pravděpodobnosti vniknutí nesterilního vzduchu do pipet.

5. MYSLETE NA ČISTOTU

 

Vypadá to jednoduše, ale umytí rukou před navléknutím rukavic a použití čistého laboratorního pláště chrání před uvolňováním organických částí (odumřelá kůže,…) a redukuje tak riziko kontaminace. Udržujte svůj flow box čistý a organizovaný. Zachováte tak laminární proudění a omezíte výskyt kontaminantů. Vypínejte flow box, jen když ho nebudete déle používat.

6. V JEDNODUCHOSTI JE KRÁSA

 

Skvělý způsob, jak se vyhnout cross-kontaminaci, je pracovat co nejjednodušeji – neboli pracovat jen s jednou buněčnou linií a jednou lahví média ve flow boxu najednou. K dalšímu snížení rizika přispívá používání malých objemů média i pufrů. Nikdy neponořujte 1 špičku do média 2x.

7. ANTIBIOTIKA NEJSOU VŠECHNO

 

Nadměrné používání antibiotik vede k zvýšení pravděpodobnosti, že vás sice ochrání od snadno detekovatelných kontaminantů, ale neposkytnou ochranu před mykoplazmou nebo jinými obtížně detekovatelnými kontaminanty. Ty pak nepozorovaně rostou dál. Takto infikované kultury jsou nadále používány a stávají se potenciálním zdrojem vážných kontaminací pro jiné kultury v laboratoři. Antibiotika nepředstavují náhradu za správnou aseptickou práci. Nicméně mohou být používána s rozmyslem v případě potřeby, například při přípravě primárních kultur.

8. „KEEP CALM AND GET ORGANIZED“

 

Buďte systematičtí a všechno si označujte jednoznačně, ať se vyvarujete chyb. Další způsob, jak se vyhnout záměnám je používání barevných označení. Laboratoř si též může vést záznamy k dokumentaci všech důležitých informací o buněčných liniích používaných v laboratoři.

9. TESTUJTE SI SVÉ KULTURY

 

Všechny své používané linie testujte, ať máte jistotu, že neobsahují mykoplazmu nebo jiné biologické kontaminanty. Testujte veškeré linie, které používáte alespoň každé 3 nebo 4 měsíce. Taktéž pokaždé, když se chovají podezřele. Ušetříte tak čas, peníze a úsilí vynaložené na opakované vyhazování těchto buněk a nahrazování novými otestovanými buňkami z vašich zásob. (Více o mykoplazmě, způsobu prevence, detekci a eliminaci si můžete přečíst v našem dalším článku.)

10. UČTE SE

 

Navštivte www.corning.com/lifesciences a vyžádejte si tří dílný webinář o snížení rizika kontaminace buněčných kultur.

 

Prezentace produktů společnosti Akoya

Prezentace produktů společnosti Akoya

Srdečně Vás zveme na květnovou prezentaci produktů pro multiplexovou imunofluorescenci a prostorovou fenotypizaci buněk společnosti Akoya. Představení proběhne 10.5. v Praze a 11.5. v Brně.

více informací
100 markerů na jednom řezu? – Ultrahiplex mIF od společnosti Akoya

100 markerů na jednom řezu? – Ultrahiplex mIF od společnosti Akoya

Nejen těm, kteří se zajímají o fenotypizaci buněk, ale také těm, kteří se zabývají IHC a IF, přinášíme nové produkty a přístroje od společnosti Akoya.

více informací
Snížení autofluorescence tkáně a významné zvýšení podílu signálu k šumu – Vector Laboratories

Snížení autofluorescence tkáně a významné zvýšení podílu signálu k šumu – Vector Laboratories

Imunofluorescence (IF) je jednoduchá, nicméně účinná metoda k vizualizaci exprese proteinů v tkáních či buňkách pomocí protilátek konjugovaných s fluoroforem. Tato technika však vyžaduje optimalizaci a důkladné pochopení, abychom dosáhli rovnováhy mezi pěknou strukturou zabarvení a šumem pozadí. Není nic horšího, než když po potenciálně celodenním barvicím protokolu, jemuž předcházela obšírná preparace tkáně, experimentální příprava apod., nahlédnete do mikroskopu a v něm vidíte pouze šum pozadí či nespecifické zabarvení. Tento článek si klade za cíl být průvodcem při rozpoznání problému s autofluorescencí, představit některé její potenciální příčiny a poučit o technikách, jimiž lze autofluorescenci potlačit či eliminovat tak, abyste dosáhli krásného a vysoce kvalitního fluorescenčního barvení. (Tento článek může obsahovat prvky reklamy dle definice zákona č. 40/1995 Sb.)

více informací