Zpracování ve tkáňovém automatu

Krok 20: Správný program

Je třeba mít program vhodný pro tkáň konkrétního typu i velikosti.
Zpracování

Nevhodně zvolený program, např. velmi dlouhý program pro malý endoskopický vzorek nebo naopak velmi krátký program pro velký vzorek tukové tkáně prsu.

Obr: A) Endoskopická biopsie byla neúměrně dlouhou dobu v technikonu a stala se velmi křehkou. V důsledku toho je v celém řezu vidět mnoho jemných trhlin. Špatná technika krájení ještě tento problém zhorší (H&E). B)Tato fotografie malého místa podkožní tkáně z velkého tukového vzorku ukazuje účinky nedostatečného zpracování v technikonu. Vazivová i tuková tkáň jsou špatně prosycené a tudíž fragmentované, zatímco epiteliální tkáně žláz vykazují nedostatečně ohraničená jádra a zvláštní barvení v důsledku zadržovaného rozpouštědla (H&E).

 

Krok 21: Následná fixace

Pro optimální zpracování a dobrou morfologii by tkáň měla být dobře fixována (ihned po odběru a dostatečně dlouho). Pokud tomu tak není, fixace by měla být zopakována.

U neúplně fixovaných vzorků lze pozorovat zónovou fixaci, kdy vnější části vzorku jsou fixovány formolem, zatímco hlubší oblasti zafixoval alkohol, který tkáň dofixuje v případě nedostatečné formolové fixace. Alkohol maskuje některé imunohistochemické reakce a ty nemusí dávat specifické výsledky.

Obr: A) Účinky zónové fixace na řezu kostní dřeně (H&E). V horní levé části jsou erytrocyty neporušené, zatímco v dolní části jsou hemolyzované. B)Malé zvětšení vzorku jater barvených trichromem. Zbarvení vnější části vzorku se liší od vnitřní části.

 

Krok 22: Udržovat kvalitu roztoků a parafínu

Při výběru činidel se řídit zavedenými směrnicemi, případně k tomu využívat systém řízení roztoků v tkáňových automatech, jako je třeba PelorisTM od Leica Microsystems.

Směrnice či systémy řízení činidel v tkáňových automatech, jsou ignorovány. To může vést k tomu, že jsou používána neúčinná, kontaminovaná nebo ředěná činidla, výsledkem čehož může být špatná kvalita zpracování.

Obr: V řezu velkého vzorku kůže – špatné zachování denzního kolagenu je způsobeno nedostatečným prosycením. V tomto případě šlo pravděpodobně o použití kontaminovaných roztoků.

Krok 23: Používat vysoce kvalitní parafín

K infiltraci a zalévání je používán vysoce kvalitní parafín, což vede ke snadnému krájení bloků.

 

K prosycení a zalévání je používán levný a méně kvalitní parafín z málo známých zdrojů, což vede k problémům při krájení bloků.

Obr: Z tohoto vychlazeného bloku byla pomalu nakrájena série řezů. Řezy vykazují značné stlačení, které není při krájení vychlazených bloků obvyklé. Zde stlačení vzniklo z důvodu použití nekvalitního parafínu, který neprosytil dostatečně tkáň.

 

Krok 24: Vyhýbat se nebezpečným činidlům

Pokud je to možné, vyhýbat se zdraví škodlivým činidlům na bázi xylenu.

 

Škodlivost činidel na bázi xylenu není vůbec brána v potaz.

Obr: Bezxylenové zpracování může zlepšit chemickou bezpečnost provozu laboratoře, aniž by došlo k narušení kvality zpracování vzorků.

 

 

Máte další otázky?
Ozvěte se nám.
Mgr. Zuzana Manhartová

Mgr. Zuzana Manhartová

+420 735 177 202
zmanhartova@baria.cz