<<<  VECTASTAIN® ABC kity             obsah         Přizpůsobení Vašeho VECTASTAIN® ABC kitu  >>> 

Výběr detekčního enzymu

Peroxidáza
Alkalická fosfatáza

Výběr vhodného ABC kitu

Pro detekci biotinylovaného cílu budete potřebovat:

VECTASTAIN® ABC činidlo obsažené ve standardním VECTASTAIN® ABC kitu.
Vhodný substrát.
Pro detekci neznačené primární protilátky nebo lektinu budete potřebovat:
Biotinylovanou sekundární protilátku, která váže primární protilátku druhu nebo lektin, který jste vybrali.
VECTASTAIN® ABC činidlo
Vhodný substrát.
Např. pro detekci primární protilátky vyrobené v králíkovi je vhodnou volbou VECTASTAIN® ABC kit Rabbit IgG

Výběr vhodného formátu

Koncentrovaný formát
RTU formát

 

Jak vybrat VECTASTAIN ABC Kit
Tumor: • Ki67 (m), VECTASTAIN® Elite® ABC Kit, Vector® DAB (brown) • CD34 (m), VECTASTAIN® ABC-AP Kit, Vector® Blue (blue) • Cytokeratin AE1/AE3 (m), VECTASTAIN® ABC-AP Kit, Vector® Red (red).

 

Zvažte druhovou CROSS – reaktivitu

Při výběru optimálního detekčního systému pro Vaši aplikaci je důležité vzít v úvahu nejen druh primární protilátky, ale také druhy vyšetřované tkáně. Pokud jsou druhy primární protilátky a druhy tkáně úzce příbuzné (například krysa a myš), může biotinylovaná sekundární protilátka cross-reagovat s endogenním IgG v tkáňovém řezu. To může vést k zabarvení pozadí.

Následující možnosti mohou minimalizovat barvení pozadí v těchto případech:

Označte přímo primární protilátku biotinem (sada ProtOn™ Biotin Labeling kit, PLK-1202) a detekujte jí pomocí kitu VECTASTAIN® ELITE® ABC (Standard PK-6100, pouze s VECTASTAIN® ELITE® ABC činidlem)
a následně HRP substrátem.
Nebo můžete primární protilátky označit HRP (ProtOn™ HRP Labeling Kit, PLK-1203) a vyvíjet s HRP
substrátem.

Pro odstranění cross-reagujících protilátek blízce příbuzných druhů použijte biotinylovanou specificky absorbující sekundární protilátku (např. Biotinylovaná proti-myší IgG, absorbující krysí protilátky) .

Použijte myš na myš (M.O.M.™) imunodetekční systém pro aplikace myších primárních protilátek na myší tkáň (Více o imunodetekčním systému zde).

Substráty

Po výběru VECTASTAIN® ABC kitu vyberte substrát, který odpovídá enzymovému systému soupravy (Více o enzymových substrátech zde).

DAB HRP substrát hnědý, Vector® DAB HRP Substrate (brown)
Endometrium: • Progesterone Receptor (rm), VECTASTAIN® Universal ABC- AP Kit, Vector® Blue AP Substrate (blue) • CD34 (m), VECTASTAIN® Universal Elite® ABC Kit, Vector® DAB HRP Substrate (brown).

SG HRP substrát modro/šedý, Vector® SG HRP Substrate (blue/gray)
Tumor: • p53 protein (m), VECTASTAIN® ABC-AP Kit, Vector® Red AP Substrate (red) • Pan-Cytokeratin (sheep), VECTASTAIN® Elite® ABC Kit, Vector® SG HRP Substrate (blue/gray).

VIP fialový substrát, Vector® VIP (purple) substrate
Intestine: • Desmin (m), VECTASTAIN® Elite® ABC Kit, ImmPACT™ DAB (brown) substrate. • Cytokeratin (m), VECTASTAIN® Elite® ABC Kit, Vector® VIP (purple) substrate.

NovaRED HRP substrát červený, Vector® NovaRED™ HRP Substrate (red)
Tonsil: • Cyclin A (m), VECTASTAIN® Universal ABC-AP Kit, Vector® Blue AP Substrate (blue) • CD20 (m), VECTASTAIN® Universal Elite® ABC Kit, Vector® NovaRED™ HRP Substrate (red).

SG substrát modro/šedý, Vector® SG substrate (blue/gray)
Breast Carcinoma: • Estrogen Receptor (m); VECTASTAIN® Elite® ABC Kit, Vector® NovaRED substrate (red) • CD34 (m), VECTASTAIN® Elite® ABC Kit, DAB substrate (brown) • Cytokeratin 8/18 (m), VECTASTAIN® Elite® ABC Kit, Vector® SG substrate (blue/gray).

SG substrát modro/šedý, Vector® SG substrate (blue/gray)
Tonsil: • CD3 (m), VECTASTAIN® Universal Elite® ABC Kit, Vector® VIP substrate (purple) • CD20 (m), VECTASTAIN® Universal Elite® ABC Kit, Vector® SG substrate (blue/gray).

<<<  VECTASTAIN® ABC kity             obsah         Přizpůsobení Vašeho VECTASTAIN® ABC kitu  >>> 

Máte další otázky?
Ozvěte se nám.
Mgr. Zuzana Manhartová

Mgr. Zuzana Manhartová

+420 735 177 202
zmanhartova@baria.cz