<<<  ImmPRESS™ Two-Step Amplifikované Polymer systémy           obsah            Značení více antigenů  >>> 

 

Při výběru optimálního detekčního systému uvažujte nejen o druzích primární protilátky, ale také o druzích tkáně. Pokud jsou primární protilátka a druh tkáně úzce příbuzné (např. krysy a myši),
sekundární protilátka může zkříženě reagovat s endogenním IgG v tkáňovém řezu. To může vést k barvení pozadí.

V případě dvoufázového ImmPRESS™ Excel Amplified Polymer Staining kitu je třeba brát v úvahu
i druh amplifikace protilátky (vyrobeného v koze).

Následující možnosti mohou minimalizovat barvení pozadí:

Použití sekundární protilátky specificky absorbované k odstranění protilátek úzce příbuzných druhů (např. ImmPRESS™ Anti-mouse IgG, absorbované na krysu).

Použití soupravy ImPRESS™ M.O.M.™ pro aplikaci myších primárních protilátek na myší tkáň. (Více informací o soupravě zde).

Použití ImmPRESS™ VR polymerního detekční činidla, které eliminuje vazbu mimo cílovou oblast, a tím zvyšuje specificitu signálu v těchto živočišných tkáních: skotu, kozy, ovce, prasat, koní, koček, psů, králíků, krys a myší

Vzhledem k tomu, že zesilovač protilátky v ImmPRESS™ Anti-Mouse IgG kitu a ImmPRESS™ Excel Anti-Rabbit kitu jsou vyrobeny v koze, nedoporučují se tyto kity pro tkáň koz, skotu a ovcí – ImmPRESS™ Excel Polymer Detection Reagent (Anti- Mouse IgG) může cross-reagovat s endogenními imunoglobuliny.

 

ImmPRESS-AP Anti-Mouse IgG
Lung: aSMA (m), ImmPRESS-AP Anti-Mouse IgG, ImmPACT® Vector® Red AP Substrate. Counterstained with Hematoxylin (blue). Image kindly provided by the Centre for Inflammation and Tissue Repair, University College London.

ImmPRESS™ VR Anti-Mouse IgG
Canine small intestine: Cytokeratin (MNF 116), ImmPRESS™ VR Anti-Mouse IgG and Vector® DAB Substrate (brown). Counterstained with hematoxylin (blue).

 

 

Produkt Peroxidáza Veterinární reagencie (VR) Excel Amplified (Peroxidase) Alkaline Phosphatase
ImmPRESS™ Anti-Rabbit IgG Kit (made in horse) MP-7401 MP-6401 MP-7601 MP-5401
ImmPRESS™ Anti-Rabbit IgG Kit (made in goat) MP-7451
ImmPRESS™ Anti-Mouse IgG Kit (made in horse) MP-7402 MP-6402 MP-7602 MP-5402
ImmPRESS™ Anti-Mouse IgG Kit (made in goat) MP-7452
ImmPRESS™ Anti-Mouse IgG, Rat Adsorbed, Kit (made in horse) MP-7422
ImmPRESS™ Anti-Rat IgG Kit (made in horse) MP-7404 MP-5404
ImmPRESS™ Anti-Rat IgG, Mouse Adsorbed, Kit (made in horse) MP-7444 MP-5444
ImmPRESS™ Anti-Goat IgG Kit (made in horse) MP-7405 MP-5405
ImmPRESS™ Universal Antibody Kit, Anti-Rabbit/Mouse Kit (made in horse) MP-7500

 

<<<  ImmPRESS™ Two-Step Amplifikované Polymer systémy           obsah            Značení více antigenů  >>> 

Máte další otázky?
Ozvěte se nám.
Mgr. Zuzana Manhartová

Mgr. Zuzana Manhartová

+420 735 177 202
zmanhartova@baria.cz