<<< Průkopníky v technologii IHC/IF         obsah       Úvahy o IF detekci  >>>

Výběr detekčního systému

Imunofluorescence (IF) je účinnou metodou pro vizualizaci proteinů exprimovaných přímo v tkáních. Metoda IF kombinuje imunologii a fluorescenční molekuly a tím lokalizuje proteiny v definovaných morfologických strukturách, a tak poskytuje náhled na genovou expresi, interakce protein-protein a identifikaci biomarkerů. Tato metoda se používá v nejrůznějších aplikacích, včetně základního výzkumu, hodnocení normálních a chorobných stavů u lidí a zvítat a ve studiích rostlinných patologií.
Vector Laboratories vyvíjí a vyrábí široký výběr činidel pro IF, včetně tradičních protilátek konjugovaných s fluoroforem a rozsáhlého sortimentu produktů avidin/biotin. Nedávná vylepšení zahrnují konjugáty se současnými fluorofory, jako jsou barviva DyLight, stejně jako soupravy, které nabízejí významný nárůst citlivosti nebo pomáhají zefektivnit pracovní postupy. VECTASHIELD, VECTASHIELD HardSet a VECTASHIELD Vibrance Antifade montážní média jsou předními produkty na trhu, na které se výzkumníci neustále spoléhají.

Kolon (FFPE): Antigen získaný pomocí roztoku pro odmaskování antigenu (na bázi citrátu, pH 6,0) a barvený Cy5 Sambucus Nigra lektinem (SNA; fuchsiová). VECTASHIELD Antifade montážní médium s kontrastním barvením pomocí DAPI (modrá).

Porovnání detekčních systémů

Vyberte vhodný detekční systém pro váš experiment založený na fluoroforu (barva), citlivosti, formátech, flexibilitě, času a ceně.

Detekční systém Fluorofor Barva Citlivost Koncentrát Ready- to-Use (R.T.U.) Bez-biotinu Modulární Cena/Test
formát
Jeden krok
VectaFluor R.T.U. sekundární protilátky DyLight Zelená •• ••
červená
VectaFluor Duet IF dvojitě značené kity DyLight Modrá •• •••
zelená
Sekundární protilátky konjugované s fluoroforem Tradiční† Cyanin DyLight oranžová ••
svělte červ.
červená
fialová
Dva kroky
VectaFluor Excel amplifikované kity DyLight Zelená •••• •••
červená
Streptavidin / Avidin konjugáty s fluoroforem* Tradiční† Cyanin  DyLight Modrá •••
Zelená
Červená
fialová
M.O.M. (Myš na myš) kity
M.O.M. (Myš na myš) systémy Tradiční† Cyanin DyLight Modrá ••• ••
Zelená Červená Filaová

Tradiční fluorofory zahrnují: Fluorescein (FITC), Rhodamine (TRITC), Texas Red, AMCA, phycoerytrin (PE)
* Citlivost může být zvýšena s více cykly konjugátů biotinylovaného anti- (strept) avidinu a strept (avidin) fluoroforu

Ovariální buňky Drosophily E-cadherin (GFP, zelená), f-aktin (červená) DAPI (modrá)
Ovariální buňky Drosophily. Trojrozměrná rekonstrukce řezu svazku vaječníků Drosophila melanogaster v konfokálním mikroskopu.. E-cadherin (GFP, zelená), f-aktin (červená) a DAPI (modrá). Tento obrázek poskytli Dr. Ian Newton a Dr. Paul Appleton, School of Life Sciences, University of Dundee, Dundee, UK.

 

 

Koronární řez mozku Pdgfra/Rosa26 postnatálně (P15) expresi GFP
Koronární řez mozku transgenní myši Pdgfra/Rosa26 postnatálně (P15). Obrázek znázorňuje myelinový bazický protein (červená) a prekurzorové buňky oligodendrocytů vykazující expresi GFP ve striatu. Buňěčná jádra jsou zbarvena modře. Obraz poskytl Andrea Domenico Rivera, Institute of Biological and Biomedical Sciences, University of Portsmouth, Portsmouth, UK.

 

Cortiho orgán anti-beta3-tubulinem (zelená), phalloidinem (azurová), anti-connexinem 30 (červená) a DAPI (modrá)
Cortiho orgán dospělého jedince značený anti-beta3-tubulinem (zelená), phalloidinem (azurová), anti-connexinem 30 (červená) a DAPI (modrá). Obrázek poskytl Dr. Dan Jagger, Ear Institute, University College London, London, UK.

 

 

<<< Průkopníky v technologii IHC/IF         obsah       Úvahy o IF detekci  >>>

Máte další otázky?
Ozvěte se nám.
Mgr. Zuzana Manhartová

Mgr. Zuzana Manhartová

+420 735 177 202
zmanhartova@baria.cz