<<<  Enzymové substráty                 obsah            Značení více antigenů  >>> 

Vlastnosti enzymových substrátů

Viz také kombinace enzymových substrátů pro značení více antigenů  a
kompatibilitu kontrastního barviva/substrátu.

 

Substrát Barva Produkt Mikroskop Montování  Kontrast v
pigmentové
tkáni
Značení
více
antigenů
Teplu-
vzdornost*
Světelný Temné pole Elektronový Fluores- cenční Spektrální
Peroxidáza
Vector® DAB Brown SK-4100 Nevodný nebo Vodný
Vector® DAB +Ni Gray-Black SK-4100 Nevodný
ImmPACT™ DAB Brown SK-4105 Nevodný nebo Vodný
ImmPACT™ DAB EqV Brown SK-4103 Nevodný nebo Vodný
Vector® VIP Purple SK-4600 Nevodný
ImmPACT™ VIP Purple SK-4605 Nevodný
Vector® SG Blue-Gray SK-4700 Nevodný nebo Vodný
ImmPACT™ SG Blue-Gray SK-4705 Nevodný nebo Vodný
Vector® NovaRED™ Red SK-4800 Nevodný
ImmPACT™ NovaRED™ Red SK-4805 Nevodný
Vector® AEC Red SK-4200 Vodný
ImmPACT™ AEC Red SK-4205 Vodný
ImmPACT™ AMEC Red Red SK-4285 Vodný
TMB Blue SK-4400 Nevodný
Alkalická fosfatáza
Vector® Red Magenta SK-5100 Nevodný nebo Vodný
ImmPACT™ Vector® Magenta SK-5105 Nevodný nebo Vodný
Vector® Blue Blue SK-5300 Nevodný nebo Vodný
Vector® Black Brown-Black SK-5200 Nevodný
BCIP/NBT Indigo SK-5400 Nevodný nebo Vodný

* Substráty, které jsou označeny jako „tepluvzdorné“, byly vyvinuty na tkáni a pak byly podrobeny technice tepelně indukovanému odmaskování epitopu (HIER) pomocí tlakového hrnce (barvená tkáň byla v tlakovém hrnci po dobu 1 minuty v roztoku pro odmaskování antigenu, poté vrácena na pokojovou teplotu a opláchnuta pufrem). Výsledná citlivost tohoto postupu je stejná jako u metod nevyužívajících HIER.

 

Peroxidázové substráty

Prostate: Prostate Specific Antigen (m), ImmPRESS™ Reagent (HRP), ImmPACT™ DAB (brown).
Prostate: Prostate Specific Antigen (m), ImmPRESS™ Reagent (HRP), ImmPACT™ DAB (brown).

Tonsil: Cytokeratin AE1/AE3 (m), ImmPRESS™ Reagent (HRP), Vector® DAB-Ni (gray-black).
Tonsil: Cytokeratin AE1/AE3 (m), ImmPRESS™ Reagent (HRP), Vector® DAB-Ni (gray-black).

Tonsil: Cytokeratin AE1/AE3 (m), ImmPRESS™ Reagent (HRP), ImmPACT™ SG (blue-gray).
Tonsil: Cytokeratin AE1/AE3 (m), ImmPRESS™ Reagent (HRP), ImmPACT™ SG (blue-gray).

Tumor: Cytokeratin (s), VECTASTAIN® Elite® ABC Kit, TMB (blue).
Tumor: Cytokeratin (s), VECTASTAIN® Elite® ABC Kit, TMB (blue).

Tonsil: Cytokeratin AE1/AE3 (m), ImmPRESS™ Reagent (HRP), ImmPACT™ NovaRED™ (red).
Tonsil: Cytokeratin AE1/AE3 (m), ImmPRESS™ Reagent (HRP), ImmPACT™ NovaRED™ (red).

Prostate: Prostate Specific Antigen (m), ImmPRESS™ Reagent (HRP), ImmPACT™ AEC (red).
Prostate: Prostate Specific Antigen (m), ImmPRESS™ Reagent (HRP), ImmPACT™ AEC (red).

Tonsil: CD20 (m), ImmPRESS™ Reagent (HRP), ImmPACT™ VIP (purple).
Tonsil: CD20 (m), ImmPRESS™ Reagent (HRP), ImmPACT™ VIP (purple).

Tonsil: LCA (m), ImmPRESS™ Reagent (HRP), ImmPACT™ AMEC Red (red).
Tonsil: LCA (m), ImmPRESS™ Reagent (HRP), ImmPACT™ AMEC Red (red).

Substráty alkalické fosfatázy

Tonsil: Cytokeratin AE1/AE3 (m), Vector® ImmPRESS™- AP Reagent, ImmPACT™ Vector® Red (magenta).
Tonsil: Cytokeratin AE1/AE3 (m), Vector® ImmPRESS™- AP Reagent, ImmPACT™ Vector® Red (magenta).

Tonsil: Cytokeratin AE1/AE3 (m), ImmPRESS™-AP Reagent, Vector® Blue (blue).
Tonsil: Cytokeratin AE1/AE3 (m), ImmPRESS™-AP Reagent, Vector® Blue (blue).

Colon Carcinoma: Pan-Cytokeratin (m), VECTASTAIN® ABC-AP Kit, Vector® Black (brown-black).
Colon Carcinoma: Pan-Cytokeratin (m), VECTASTAIN® ABC-AP Kit, Vector® Black (brown-black).

Prostate: Prostate Specific Antigen (m), VECTASTAIN® ABC-AP Kit, BCIP/NBT (indigo).
Prostate: Prostate Specific Antigen (m), VECTASTAIN® ABC-AP Kit, BCIP/NBT (indigo).

 

<<<  Enzymové substráty                 obsah            Značení více antigenů  >>> 

Máte další otázky?
Ozvěte se nám.
Mgr. Zuzana Manhartová

Mgr. Zuzana Manhartová

+420 735 177 202
zmanhartova@baria.cz