<<<  VECTASTAIN® ABC Systémy                 obsah            Vybíráme VECTASTAIN® ABC kit  >>> 

Peroxidázové kity

Peroxidázové substráty vytvářejí ostré, husté sraženiny s ostrou lokalizací. Díky vysoké citlivosti a nízkému pozadí jsou VECTASTAIN® ABC systémy na bázi peroxidázy vhodnou volbou pro mnoho aplikací.
(Více o peroxidázových komplexech zde)

VECTASTAIN® ELITE® ABC Systém (peroxidáza)

Komplex VECTASTAIN® ELITE® ABC je menší a více jednotný než běžné komplexy avidin-biotin. Má lepší afinitu k biotinylovaným cílům v tkáňových vzorcích. Soupravy VECTASTAIN® Elite® ABC jsou nejcitlivější peroxidázové systémy založené na avidinu a biotinu.

Nejvyšší dostupná citlivost, nízké pozadí

Cenově efektivní: vyšší citlivost znamená nižší cenu za sklíčko

K dispozici bez (standardní sady) nebo s biotinylovanými druhově-specifickými nebo univerzálními sekundárními protilátkami

K dispozici ve formátu ready-to-use, které dosahují stejné citlivosti a nízkého pozadí odpovídající konvenčním činidlům VECTASTAIN® ABC® Kit.

Original VECTASTAIN® ABC kit (peroxidáza)

Vector Labs originální sada s avidin-biotin komplexem

Dobrá citlivost, nízké pozadí

Dostupné s nebo bez biotinylované druhově specifické sekundární protilátky

Ekonomický

 

VECTASTAIN® Universal Quick Kits (Peroxidase)
Tonsil: • Multi-Cytokeratin (m), VECTASTAIN® Elite® ABC Kit, Vector® DAB (brown) • CD3 (m), VECTASTAIN® Elite® ABC Kit, Vector® VIP (purple) • CD20 (m), VECTASTAIN® Elite® ABC Kit, Vector® SG (blue-gray).

 

VECTASTAIN® Univerzální Quick kits (peroxidáza)

S těmito kity můžete rychle detekovat primární protilátky u myší, králíků nebo koz. Tyto kity používají pro dosažení vynikající citlivosti a krátkých inkubačních časů proprietární preformovaný peroxidáza-streptavidinový komplex.

Rychlý protokol: barvení lze provést za méně než 20 minut po inkubaci primární protilátkou. Pracovní roztoky lze použít ihned po zředění.

Vysoká citlivost, nízký šum na pozadí.

Biotinylovaná univerzální pan-specifická sekundární protilátka rozpoznává myší, králičí a kozí primární protilátky, stejně jako protilátky z příbuzných druhů – krysa, kráva, ovce. (Nepoužívejte k barvení tkáně myší, krys nebo jiných hlodavců, králíků, koz, skotu nebo ovcí, kvůli možné reakci s endogenním IgG).

K dispozici ve formátu Ready-To-Use.

Sady na bázi alkalické fosfatázy

Citlivost systému VECTASTAIN® ABC-AP je srovnatelná s citlivostí systému VECTASTAIN® Elite® ABC. Můžete upřednostňovat použití kitu VECTASTAIN® ABC-AP pro tkáně, které mají vysokou aktivitu endogenní peroxidázy. Systém také nabízí další volby barvy substrátu. (Více o enzymových substrátrech zde)

 

Produkt Elite® (peroxidáza) Original (peroxidáza) Quick (peroxidáza) Alkalická fosfatáza
VECTASTAIN® ABC Kit, Standard PK-6100 PK-4000 AK-5000
VECTASTAIN® ABC Kit, Rabbit IgG PK-6101 PK-4001 AK-5001
VECTASTAIN® ABC Kit, Mouse IgG PK-6102 PK-4002 AK-5002
VECTASTAIN® ABC Kit, Mouse IgM PK-4010 AK-5010
VECTASTAIN® ABC Kit, Human IgG PK-6103 PK-4003 AK-5003
VECTASTAIN® ABC Kit, Rat IgG PK-6104 PK-4004 AK-5004
VECTASTAIN® ABC Kit, Goat IgG PK-6105 PK-4005 AK-5005
VECTASTAIN® ABC Kit, Sheep IgG PK-6106 PK-4006 AK-5006
VECTASTAIN® ABC Kit, Guinea Pig IgG PK-4007
VECTASTAIN® ABC Kit, Universal PK-6200 AK-5200
R.T.U. VECTASTAIN® ABC Reagent PK-7100
R.T.U. VECTASTAIN® ABC Kit, Universal PK-7200
R.T.U. VECTASTAIN® Universal Quick Kit PK-7800
VECTASTAIN® Universal Quick Kit (concentrate) PK-8800

 

<<<  VECTASTAIN® ABC Systémy                 obsah            Vybíráme VECTASTAIN® ABC kit  >>> 

Máte další otázky?
Ozvěte se nám.
Mgr. Zuzana Manhartová

Mgr. Zuzana Manhartová

+420 735 177 202
zmanhartova@baria.cz