<<< Montovací média           obsah            VectaCell™ produkty pro zobrazování živých buněk >>>

VECTASHIELD® Antifade montovací média

Složení VECTASHIELD Antifade montovacích médií nabízí nepřekonatelnou ochranu proti vyblednutí a fotobělení. VECTASHIELD, VECTASHIELD HardSet a VECTASHIELD Vibrance Antifade montovací média jsou dobře zavedené produkty na trhu, které uzavírají pracovní postup a poskytují vynikající retenci signálu pro získávání obrázků a archivaci vzorků.

Potačuje fotobělení většiny fluoroforů, barviv, fluoescenčích proteinů a barvení
Ideální index lomu
Ready to use, není nutné předehřívání
Potlačuje fotobělení i při delší době skladovíní skel a jejich archivaci
Jednoduché použití
S obsahem nebo bez obsahu jaderných nebo cytoskeletárních kontrastních barviv
Tvrdnoucí i netvrdnoucí složení

VECTASHIELD Antifade montovací médium

VECTASHIELD Antifade montovací médium je vodný přípravek na bázi glycerolu, který zůstává na sklíčku spíše viskózní a netvrdne. Po zakrytí krycím sklíčkem preparát nevyschne, což umožňuje prohlížení vzorků po dobu i několika týdnů. Pro dlouhodobé skladování mohou být krycí sklíčka utěsněna lakem na nehty aplikovaným na obvod krycího sklíčka.

VECTASHIELD PLUS Antifade montovací médium

VECTASHIELD PLUS Antifade montovací médium, druhá generace oblíbeného montovacího média VECTASHIELD, byla vyvinuté tak, aby splnilo všechny potřeby výzkumných laboratoří. Nové složení je kompatibilní s více fluorofory a poskytuje nepřekonatelnou ochranu proti vyblednutí a vysvícení. Toto vodné netvrdnoucí médium vykazuje snížené modré pozadí a umožňuje vzorky mikroskopovat již 1 hodinu po zamontování.

 

VECTASHIELD HardSet Antifade montovací médium

VECTASHIELD HardSet Antifade montovací médium je vodný přípravek, který se tvrdne na skle při pokojové teplotě za pouhých 20 minut. Toto montovací médium umožňuje snadnou manipulaci se sklíčkem při použití olejové imerze a eliminuje potřebu zajistit krycí sklíčko lakem na. K dispozici s nebo bez DAPI nebo TRITC-phaloidinem.

VECTASHIELD Vibrance Antifade montovací médium

VECTASHIELD HardSet Antifade montovací médium je vodný přípravek, který se tvrdne na skle při pokojové teplotě za pouhých 20 minut. Toto montovací médium umožňuje snadnou manipulaci se sklíčkem při použití olejové imerze a eliminuje potřebu zajistit krycí sklíčko lakem na. K dispozici s nebo bez DAPI.

Mikrofotografie řasinek kravské epiteliální buňky dýchacího epitelu pořízená na SIM superrozlišovacím mikroskopu značená protilátkou proti acetylovanému alfa tubulinu (řasinky; zelená), fosfodiesteráze 5 (červená) a jádra dobarvena DAPI (modrá). Vzorek a fotografii připravil Michael E. Price, University of Nebraska Medical Center. S pomocí Janice A. Taylor a James R. Talaska, Advanced Microscopy Core Facility, University of Nebraska Medical Center, NE, USA.
Myší embryonální fibroblasty: Značeny protilátkou Anti-Integrin (m), detekce DyLight 488 Anti-Mouse IgG, zamontováno do směsi montovacích médií VECTASHIELD HardSet s DAPI a VECTASHIELD HardSet s TRITC-Phalloidinem v poměru 1:1.

 

Řez lidské dělohy (FFPE): Barveno na desmin (zelená) and cytokeratin (čerbená) s použitím VectaFluor Duet Double Labeling Kit. Cévy barveny DyLight 649 UEA I lektinem (fialová). Zamontováno do VECTASHIELD Vibrance Antifade montovacího média s DAPI (modrá).

Produkt Bez kontrastního barvení DAPI PI TRITC- Phalloidin
VECTASHIELD montovací médium (netuhnoucí) H-1000 H-1200 H-1300
VECTASHIELD PLUS montovací médium (netuhnoucí) H-1900 H-2000
VECTASHIELD HardSet montovací médium (tuhnoucí) H-1400 H-1500 H-1600
VECTASHIELD Vibrance montovací médium (tuhnoucí) H-1700 H-1800

Montovací média VECTASHIELD a kompatibilita s fluorofory

Montovací média VECTASHIELD jsou nejrozšířenějšími montovacími médii se stabilizačním efektem pro imunofluorescenční aplikace. V současné době existuje už více než 60 000 publikací, které odkazují na použití těchto médií a popisují kompatibilitu s více než 130 fluorofory a fluorescenčními značkami. Tato data podtrhují význam VECTASHIELD reagencií v těchto aplikacích.
Níže uvedený graf ukazuje nejčastěji uváděné fluorofory používané v kombinaci s VECTSHIELD Antifade montovacím médiem.

Fluorescenční barviva, která jsou uvedena v tabulce níže, jsou jen vybraná batviva s publikací, kde byla také úspešně použita montovací média VECTASHIELD Antifade. Šíře těchto možností od tradičních k současným, v širokém spektrálním rozsahu a používaných v řadě aplikací, ukazují na všestrannost reagencií řady VECTASHIELD. Úplný seznam> 130 fluoroforů a fluorescenčních markerů, které byly použity s produkty VECTASHIELD, najdete na našich webových stránkách na adrese: vectorlabs.com/vslist

Fluorofore
acridine orange coumarin Fluoro-Jade® NeuroTrace® Quantum dot/Qdot
Alexa Fluor 350 dihydroethidium Lucifer yellow Nile red SYTOX® Green
Alexa Fluor 680 DRAQ5™ LysoTracker® Oil red O TAMRA
Atto® dyes Evans blue LysoTracker® Red Pacific Blue™ thioflavin s
BODIPY® fast blue MitoTracker® Red PicoGreen® TOTO®-3

Formát a aplikace montovacích médií VECTASHIELD

Výše uvedený obrázek představuje zavedené aplikace pro naše formáty montovacích médií. VECTASHIELD Antifade montovací média jsou široce používána k ochraně vlastních fluorescenčních vlastností tradičních a současných fluoroforů v mnoha aplikacích pro epifluorescenční a konfokální mikroskopii.

Všestrannost původního formátu VECTASHIELD řeší požadavky laboratoří a základního výzkumu využívajících více platforem a fluorescenčních značek. Kromě toho jsou VECTASHIELD reagencie také používány jako vedoucí značka v nových technikách, jako je mikroskopie s vysokým rozlišením (SRM).

Ze současně používaných technik SRM bylo zjištěno, že vlastnosti VECTASHIELD Antifade montovacích médií jsou výhodné ve stochastické optické rekonstrukční mikroskopii (STORM) a strukturované osvětlovací mikroskopii (SIM).

<<< Montovací média         obsah        VectaCell™ produkty pro zobrazování živých buněk >>>

Máte další otázky?
Ozvěte se nám.
Mgr. Zuzana Manhartová

Mgr. Zuzana Manhartová

+420 735 177 202
zmanhartova@baria.cz