<<< Sekundární protilátky konjugované s fluoroforem        obsah       VectaFluor Excel amplifikovaný barvicí systém >>>

VectaFluor™ Ready-To-Use sekundární protilátky

Vzhledem k poptávce vědeckých pracovníků po citlivějších, fotostabilních fluorescenčních produkech, vytvořila společnost Vector řadu sekundárních protilátek konjugovaných s barvivy DyLight a nové detekční kity, které pojmenovala VectaFluor. Produkty VectaFluor jsou předředěné R.T.U. roztoky, které snižují dobu přípravy a eliminují potenciální chyby při ředění.
Maximální účinnosti je dosaženo, když jsou činidla VectaFluor používána v kombinaci s VECTASHIELD antifade montovacími médii (str. 24-27).

VectaFluor R.T.U. soupravy protilátek

VectaFluor Ready-to-Use (R.T.U.) DyLight sekundární protilátky konjugované s fluorofory poskytují maximální pohodlí pro fluorescenční barvení buněk a tkání. Tyto afinitně purifikované, vysoce kros-absorbované sekundární protilátky jsou konjugovány s barvivy DyLight způsobem, který zajišťuje maximální stupeň značení, aniž by byla ohrožena afinita nebo specificita protilátky. Barviva DyLight nabízejí výhody jako je zřetelná fluorescence, vynikající fotostabilita a nezávislost na pH.

VectaFluor R.T.U. protilátkové kity jsou vhodné pro použití s primárními protilátkami králičího, myšího, kozího, ovčího a bovinního IgG a dodávají se ve formě R.T.U. předředěných, stabilizovaných roztoků (15 ml) s 2,5% normálním koňským sérem (15 ml) pro blokování.

DyLight 594 Kit

Excitace: 593 nm

Emise: 618 nm

Barva: Červená

Colon (FFPE): CD3 detekoané R.T.U. VectaFluor Anti-Rabbit IgG, DyLight 594 (red) Kitem.. Montováno do VECTASHIELD HardSet Antifade Mounting Medium.
DyLight 488 Kit

Excitace: 493 nm

Emise: 518 nm

Barva: Zelená

Tonsila (FFPE): Cytokeratin detekovaný R.T.U. VectaFluor Anti-Rabbit IgG, DyLight 488 (zelená) Kit. Autofluorescence odstíněna pomocí TrueVIEW Quenching Kit a zamontováno do VECTASHIELD Vibrance Antifade Mounting Medium.

Produkt  DyLight 488 (Zelená) DyLight 594 (Červená)
VectaFluor Anti-Rabbit IgG, made in horse DI-1788 DI-1794
VectaFluor Anti-Mouse IgG, made in horse DI-2794

 

VectaFluor Duet imunofluorescenční soupravy pro dvojité značení

Použijte dvě barvy v jednom kroku. Tyto soupravy šetří čas a úsilí v imunofluorescenčních (IF) protokolech s dvojitým značením, které mohou být dlouhé a únavné. Soupravy jsou konfigurovány pro detekci myší a králičí protilátky se zelenou a červenou fluorescencí v jednom kroku.

Dvě barvy, jeden krok

Ready-to-use (R.T.U.)

Robustní koktejl DyLight anti-mouse IgG and DyLight anti-rabbit IgG

K dispozicijsou dvě varianty:

Výběr je založen na individuálních preferencích; je však třeba zvážit určité parametry. Důležitými faktory jsou například prevalence příslušných cílových antigenů v tkáňovém řezu, a zda je hojnější antigen pozorován zeleným nebo červeným signálem. Zvažte také možné překrytí nebo ko-lokalizaci antigenů a to, která kombinace protilátek poskytne optimální výsledky.

VectaFluor Duet Immunofluorescence Double Labeling Kit obsahuje:

15 ml 2.5% Normální koňské serum pro blokování, R.T.U.

15 ml VectaFluor™ Duet Reagent, R.T.U.

Afinitně purifikované, vysoce kros-absorbované sekundární protilátky jsou konjugovány s barvivy DyLight způsobem, který maximalizuje stupeň značení, aniž by byla ohrožena afinita nebo specifita protilátky. Červené a zelené anti-myší a anti-králičí protilátky konjugované s barvivem DyLight se pak spojí do robustního stabilního koktejlu, který poskytuje citlivé a konzistentní duální barvení. Souprava dvojitého značení VectaFluor Duet IF je kompatibilní s fluorescenčím barvením buněk a tkání.

 

Colon: Myší anti-cytokeratin (AE1/AE3) a králičí anti-Ki67 mAb detekované simultánně pomocí VectaFluor Duet IF Double Labeling Kit, DyLight 488 anti-myší (zelená)/DyLight 594 anti-králičí (červená). Montováno do VECTASHIELD HardSet montovacího média.

Prostata: Králičí Anti-PSA a myší anti-hladkosvalový aktin mAb detekované simultánně pomocí VectaFluor Duet IF Double Labeling Kit, DyLight 488 anti-králičí (zelená)/DyLight 594 anti-myší (červená). Montovaný do VECTASHIELD HardSet montovacího média.

 

Produkt Katalogové číslo
VectaFluor Duet IF Double Labeling Kit DK-8818
– DyLight 488 Anti-Rabbit (zelená)
– DyLight 594 Anti-Mouse (červená)
VectaFluor Duet IF Double Labeling Kit DK-8828
– DyLight 594 Anti-Rabbit (červená)
– DyLight 488 Anti-Mouse (zelená)

 

<<< Sekundární protilátky konjugované s fluoroforem        obsah       VectaFluor Excel amplifikovaný barvicí systém >>>

Máte další otázky?
Ozvěte se nám.
Mgr. Zuzana Manhartová

Mgr. Zuzana Manhartová

+420 735 177 202
zmanhartova@baria.cz