<<< VectaFluor™ Ready-To-Use protilátková činidla      obsah     Fluoroforem konjugovaná streptavidin/avidinová činidla  >>>

VectaFluor Excel Amplifikační detekční systém

VectaFluor Excel Amplifikační detekční systém nabízí praktickou, nebiotinovou amplifikační metodu pro fluorescenční aplikace. Tento systém používá speciálně připravenou, vysoce afinitní, nekonjugovanou protilátku proti myšímu IgG nebo anti-králičí IgG kozí protilátku (Amplifier Antibody) – následovanou barvivem konjugovaným s VectaFluor DyLight.
Způsob konjugace DyLight barviva a protilátky zajišťuje maximální stupeň značení, aniž by byla ohrožena afinita nebo specificita protilátky. Barviva DyLight nabízejí takové výhody jako jasná fluorescence, vynikající fotostabilita a nezávislost na pH.

Stabilizované, ready-to-use
Zesílení signálu bez biotinu
Vysoká citlivost
Nízké pozadí

VectaFluor Excel Kit obsahuje:

 15 ml 2,5% normálního koňského séra pro blokování, R.T.U.
 15 ml Amplifikační protilátka – linker, R.T.U. (kozí anti-myší IgG nebo kozí anti-králičí IgG)
 15 ml VectaFluor DyLight barvivo-konjugované s koňským anti-kozím IgG, R.T.U

 

Tonsila: Anti-Multi-Cytokeratin, VectaFluor Excel Amplified DyLight 488 Anti-Mouse IgG Kit. Montováno do VECTASHIELD HardSet montovacího media s DAPI.

Tonsila: Anti-Multi-Cytokeratin, VectaFluor Excel Amplified DyLight 594 Anti-Mouse IgG Kit. Montováno do VECTASHIELD HardSet montovacího media s DAPI..
Produkt DyLight 488 (Zelená) eshop DyLight 594 (Červená) eshop
VectaFluor Excel Amplified Anti-Rabbit IgG Kit DK-1488 koupit DK-1594 koupit
VectaFluor Excel Amplified Anti-Mouse IgG Kit DK-2488 koupit DK-2594 koupit

Často kladené otázky:

Lze soupravy VectaFluor Excel aplikovat na fixované kultivované buňky?
Ano, soupravy byly úspěšně aplikovány na fixované kultivované buňky a buňky, které byly fixovány ve formalínu a zalité do parafínu. Viz odkazy 1 a 2 níže.

Jsou sady VectaFluor Excel kompatibilní s jinými fluorescenčními sekundárními protilátkami pro aplikace s dvojitým barvením?
Ano, jak je uvedeno v odkazu 3 níže. Aby byla tato aplikace úspěšná, musíte použít detekční činidla z takového druhu zvířete, který nevykazuje zkříženou reaktivitu s detekčními činidly kitu VectaFluor Excel.

Jaké jsou výhody použití souprav VectaFluor Excel ve srovnání se sekundárními protilátkami přímo konjugovanými s fluorofory?
Hlavní výhodou použití souprav VectaFluor™ Excel je zvýšení citlivosti. Ve většině aplikací bylo pozorováno troj- nebo čtyřnásobné zvýšení citlivosti oproti citlivosti dosažené použitím sekundární protilátky přímo konjugované s fluoroforem. Toto zvýšení citlivosti umožňuje jednoznačnou vizualizaci slabě exprimovaných antigenů, jakož i další ředění potenciálně drahých primárních protilátek

Lze sady VectaFluor Excel aplikovat na jakýkoli druh tkáně?
Soupravy VectaFluor Excel byly vyvinuty a optimalizovány na řezech lidské tkáně. Stejně jako u každého sekundárního detekčního systému by si vědci měli uvědomit potenciální zkříženou reaktivitu mezi reagenciemi aplikovanými na tkáňový řez a druhově vlastními proteiny. Soupravy VectaFluor Excel Anti-Rabbit IgG lze aplikovat na hlodavce a primáty. Soupravy VectaFluor Excel Anti-Mouse IgG se pro použití na tkáních hlodavců nedoporučují. Uvědomte si také, že díky VectaFluor Excel Anti-Goat IgG Reagent dodávanému ve všech sadách VectaFluor Excel může dojít ke zkřížené reakci proteinů na tkáních koz, ovcí a skotu.

<<< VectaFluor™ Ready-To-Use protilátková činidla      obsah     Fluoroforem konjugovaná streptavidin/avidinová činidla  >>>

Máte další otázky?
Ozvěte se nám.
Mgr. Zuzana Manhartová

Mgr. Zuzana Manhartová

+420 735 177 202
zmanhartova@baria.cz