<<< VECTASHIELD® Antifade montovací média        obsah       Reagencie pro příslušenství   >>>

VectaCell™ produkty pro zobrazování živých buněk

Zatímco imunofluorescenční barvení poskytuje možnost pozorovat buňky nebo tkáně v konkrétním časovém bodě, zobrazování živých buněk umožňuje pozorování biologických procesů v delším časové intervalu. To je důležité pro studium biologických funkcí, interakcí a struktur v různých aplikacích (např. sledování účinků léků a dalších biomolekul).

VectaCell reagencie umožňují a zlepšují studie, při kterých je třeba používat pozorování živých buněk. VectaCell Trolox Antifade Reagent snižuje fototoxicitu a zhášení barviv pro zvýšení životaschopnosti buněk a prodloužení signálu. Činidla VectaCell ™ Acridin Orange a VectaCell Rhodamine 123 nabízejí pohodlné a snadné použití pro vizualizaci různých buněčných komponent.

VectaCell Trolox Antifade Reagent

VectaCell Trolox Antifade Reagent je aditivum proti zhášení fluoroforů používané při zobrazování živých buněk. VectaCell Trolox Antifade Reagent obsahuje Trolox i jeho oxidovanou formu Trolox-chinon. Tento redoxní systém snižuje zhášení a blikání fotografií při zobrazování živých buněk.

Trolox je analog vitaminu E, je vodě rozpustný ve vodě a proniká buněčnou membránou. Účinně brání tvorbě různých reaktivních druhů kyslíku, jako je singletový kyslík (1O2), superoxidový anion (O2-) či peroxid vodíku (H2O2).

Fotoexcitace fluoroforu vytváří reaktivní druhy kyslíku, které mohou vést k fotobělení a oxidačnímu poškození v buňkách. Trolox má cytoprotektivní účinek a nízkou cytotoxicitu pro různé buněčné linie.

Živé zobrazování organel

VectaCell Acridine Orange fluorescenční barvivo, které zobrazuje kyselé organely, jako jsou lysozomy, autozomy nebo vakuoly kvasinek. Při nízkém pH uvnitř organel emituje oranžové spektrum fluorescence (vrchol při 590 nm). Pro optimální zobrazení endozomů je vhodné modré excitační světlo (475 nm).

VectaCell Rhodamine 123 je fluorescenční barvivo pro barvení aktivních mitochondrií. Toto barvivo se na principu membránové polarizace hromadí v mitochondriální membráně. Vrchol excitace Rhodaminu 123 je 505 nm, emisní vrchol má při 534 nm.

MCF-7 GFP
Kyselé endozomy barvené VectaCell™ Acridine Orange v buňkách MCF-7 exprimujících GFP.

GFP DAPI (modrá) Rhodamine 123 (oranžová)
Mitochondrie barvené VectaCell™ Rhodamine 123 (oranžová) v buňkách MCF-7 exprimujících GFP. Jádra dobarvena DAPI (modrá).
Produkt Katalogové číslo
VectaCell Trolox CB-1000
VectaCell Acridine Orange CB-2000
VectaCell Rhodamine 123 CB-2100

<<< VECTASHIELD® Antifade montovací média       obsah       Reagencie pro příslušenství   >>>

 

Máte další otázky?
Ozvěte se nám.
VectaCell™ produkty pro zobrazování živých buněk

VectaCell™ produkty pro zobrazování živých buněk