7. ročník konference Stem Cells and Cell Therapy:
From Research to Modern Clinical Applications

hotel Sladovna, Černá Hora 11.- 12. října 2018

Prof. Glyn Stacey doc. RNDr. Magdaléna Krulová, Ph.D.
Valentina Caputo, Ph.D. Ing. Milada Chudíčková, Ph.D.
Prof. MUDr. Tomáš Stopka, Ph.D. PharmDr. Jitka Fučíková, Ph.D.
doc. RNDr. Lenka Zdražilová Dubská, Ph.D. MUDr. Michal Dubský, Ph.D.
doc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D. RNDr. Jana Musílková, CSc.
doc. Ing. Čestmír Altaner, DrSc. Mgr. Monika Holubová, Ph.D.
doc. MVDr. Aleš Hampl, CSc. Mgr. Tomáš Bárta, Ph.D.
doc. RNDr. Marie Hubálek Kalbáčová, Ph.D. Mgr. Vladimír Rotrekl, Ph.D.

 

studentská soutěž

Podporu studentů v oblasti vědy a výzkumu cítíme jako nezbytnou nutnost. Proto již čtvrtým rokem vyhlašujeme v rámci konference studentskou soutěž.
Studentská sekce je určena pro Mgr. a Ph.D. studenty, kteří mohou publikovat svoji práci v oblasti kmenových buněk a buněčné terapie.

Studenti si připraví prezentaci výsledků na 8-10 minut formou PPT prezentace (jazyk, ve kterém bude prezentace probíhat, je volitelný dle uvážení řečníka).
Abstrakt a přihlášku zašlou na kchmelickova@baria.cz.

Vyhodnocení nejlepšího příspěvku bude za přítomnosti předsedy sekce provedeno pomocí hodnocení publika.
Vítězný příspěvek bude ohodnocen hodnotným darem.

sponzoři

akreditace

Konference je pořádána pod záštitou Společnosti pro bioimplantologii ČLS JEP.

Konference bude zařazena v centrální evidenci vzdělávacích akcí České lékařské komory a bude ohodnocena kredity dle platných předpisů. Certifikát obdrží každý účastník po ukončen konference na registraci účastníků.

Máte další otázky?
Ozvěte se nám.
Mgr. Karina Chmelíčková

Mgr. Karina Chmelíčková

+420 774 716 581
kchmelickova@baria.cz