2. ročník IHC seminára v Martine

Srdečne vás pozývame na 2. ročník IHC seminára organizovaného v spolupráci s Centrom pre podporu vedy, výskumu a vývoja na JLF UK v Martine – CEVED. Pripravili sme pre vás celodenný program zamerený na IHC a FISH problematiku.

Tohtoročný seminár sa koná v priestoroch Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine dňa 16.10.2019.

Pasívna účasť je ohodnotená 5 kreditmi Slovenskej komory medicínsko-technických pracovníkov.

Jesseniova lekárská fakulta, Martin, 16. októbra 2019
Tešíme sa na vašu účasť.

tento rok sa v programe môžete tešiť aj na týchto rečníkov:

RNDr. Pavol Gomolčák, PhD., MPH RNDr. Katarína Fiedlerová
PhDr. Monika Bialešová RNDr. Peter Vasovčák PhD.
MUDr. Peter Bohuš RNDr. Lucia Fröhlichová, PhD.
MUDr. Adela Vrbenská, PhD. Mgr. Zuzana Manhartová

 

program

streda 16. 10. 2019

9:00 – 10:00 REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV
10:00 ZAHÁJENIE KONFERENCIE
10:00-12:00 I. BLOK                                                                 
Imunohistochémia pri karcinóme prsníka – ABECEDA MUDr. Peter Bohuš
Košice
Imunohistochémia v diagnostike nádorov pľúc (typy nádorov, dif dg., základný IHC panel, výber správnych kontrol) MUDr. Adela Vrbenská, PhD.
Vyšné Hágy
Vplyv vybraných predanalytických faktorov na imunohistochemickú analýzu expresiubiomarkerov ER, PgR, ki-67 pri karcinóme prsníka PhDr. Monika Bialešová
Trenčín
Imunofluorescenčná diagnostika v patológii RNDr. Pavol Gomolčák, PhD., MPH
Bratislava
12:00-13:00 OBED
13:30-16:00 II. BLOK                                                                  
Technika FISH a jej úskalia RNDr. Katarína Fiedlerová
Košice
Prediktívne onkologické markery vyšetrované imunohistochemicky a ich následné spracovanie molekulárno-genetickými metódami (ALK, EGFR,BRAF) RNDr. Peter Vasovčák, PhD.
Bratislava
PDL1 – prehľad použitia v diagnostike, hodnotení, rozdiel medzi jednotlivými klonmi protilátok, ich zameniteľnosť RNDr. Lucia Fröhlichová, PhD.
Košice
MSC suicide gene exosomes and exomeres; novel intracellular tumor cell targeting drug Mgr. Zuzana Manhartová
Baria, Praha
Svet mikroskopov Ing. Martin Kopecký, Ph.D.
Pragolab, Praha
16:00 UKONČENIE SEMINÁRA

 

miesto konania

JLF v Martině

Jesseniova lekarská fakulta

Adresa: Malá Hora, 4A, 036 01 Martin

registrácia

  cena vstupenky 20,- EUR s DPH

  v cene vstupenky je

  • celodenné občerstvenie
  • abstrakty k jednotlivým prednáškam
  • poznámkový blok
  • 5 kreditov Slovenskej komory medicínsko-technických pracovníkov

  sponzori

  BariaCEVED

  Máte další otázky?
  Ozvěte se nám.
  MVDr. Lenka Petrušová

  MVDr. Lenka Petrušová

  +421 948 633 493
  lpetrusova@baria.sk