<<< Úvahy o IF detekci         obsah         VectaFluor™ Ready-To-Use >>>

Sekundární protilátky konjugované s fluoroforem

Všechny protilátky dostupné od společnosti Vector Laboratories pro imunologické aplikace jsou připraveny s pomocí optimalizovaných imunizačních postupů, díky kterým jsou produkovány vysoce kvalitní protilátky. Protilátky jsou afinitně vyčištěné a k odstranění krosreaktivity se používají adsorpční techniky na pevné fázi. Konjugované protilátky mají optimální stupeň značení, aby se maximalizoval signál výstupu bez ohrožení specificity nebo afinity protilátky.

Výzkumníkům nabízíme řadu tradičních i současných konjugovaných fluoroforů, včetně fluoresceinu, rodaminu, texaské červeně, AMCA a fykoerytrinu. Barviva DyLight poskytují lepší fotostabilitu, nezávislost na pH a jasnější fluorescenci než běžné fluorofory. Protilátky konjugované s barvivem DyLight jsou ideální pro imunofluorescenci prováděnou na buňkách a tkáních a pro řadu dalších aplikací. Konjugáty barviv DyLight jsou stabilní při pH 4-9 a jsou kompatibilní s mnoha pufry a diluenty.

Cy3 a Cy5 barviva nabízejí jasnou a stabilní fluorescenci a používají se v různých aplikacích. Cy3 barvivo je jasně oranžové s excitační/emisní vlnovou délkou 550/570 nm. Cy5 je barvivo pro vzdálenou červenou s excitační/emisní vlnovou délkou 649/670 nm. Cy5 je často používáno pro značení v protokolech vícenásobného barvení nebo při zobrazování s vysokým rozlišením.

Sekundární protilátky (cílové druhy) konjugované s fluoroforem

Králičí IgG
Myší IgG
Myší IgM
• Lidské IgM
Potkaní IgG
Kozí IgG Ovčí
IgG

 

DyLight 594 VECTASHIELD HardSet s DAPI Barveny na GFAP
Astrocyty: Barveny na GFAP a detekovány sekundární protilátkou konjugovanou s DyLight 594. Montovací médium VECTASHIELD HardSet s DAPI. Obrázek použit se svolením dr. Emmy East, Department of Life Sciences, The Open University, Milton Keynes, UK.

 

 

Beta III tubulin (ms), DyLight® 488 Anti-Mouse IgG, S100 (rb), DyLight® 594 Anti-Rabbit IgG
Buňky ganglií zadních míšních kořenů (neuron a satelity glií): Beta III tubulin (ms), DyLight® 488 Anti-Mouse IgG, S100 (rb), DyLight® 594 Anti-Rabbit IgG. Montováno do VECTASHIELD® HardSetTM Antifade montovacího media s DAPI. Obrázek propůjčia Dr. Emma East, Department of Life Sciences, The Open University, Milton Keynes, UK.

Nabízíme komplexní řadu sekundárních protilátek konjugovaných s fluoroforem. Tyto afinitně purifikované, vysoce specifické protilátky namířené proti nejčastěji používaným cílovým druhům primárních protilátek, jsou dostupné ve formě koncentrátu.

Tabulka 2. Sekundární protilátky konjugované s fluoroforem.

 

Produkt

 

AMCA

 

Fluorescein

 

Texas Red®

DyLight 488 DyLight 549 DyLight 594 DyLight 649  

R-Phycoerythrin

 

Cy3

 

Cy5

Anti-Mouse IgG (H+L), made in horse FI-2000 TI-2000 DI-2488 DI-2549 DI-2594 DI-2649 EI-2007 CY-2300 CY-2500
Anti-Mouse IgG (H+L),

rat-adsorbed, made in horse

FI-2001
Anti-Mouse IgM, mu-chain specific, made in goat FI-2020
Anti-Rabbit IgG (H+L), made in horse DI-1088 DI-1094
Anti-Rabbit IgG (H+L), made in goat CI-1000 FI-1000 TI-1000 DI-1488 DI-1549 DI-1594 DI-1649 CY-1300 CY-1500
Anti-Rat IgG (H+L), made in rabbit FI-4000
Anti-Rat IgG (H+L), mouse-adsorbed, made in rabbit  

FI-4001

Anti-Rat IgG, made in goat  

CY-4300

 

CY-4500

Anti-Goat IgG (H+L), made in horse DI-3088 DI-3094
Anti-Goat IgG (H+L), made in rabbit  

CI-5000

 

FI-5000

Anti-Sheep IgG (H+L), made in rabbit  

FI-6000

Anti-Human sekundární protilátky kojugované s fluoroforem
Anti-Human IgG (H+L), made in goat FI-3000
Anti-Human IgE,

ε (Epsilon) chain specific, made in goat

 

FI-3040

Anti-Human IgG,

γ (Gamma) chain specific, made in goat

 

FI-3080

Anti-Human IgM,

µ (Mu) chain specific, made in goat

 

FI-3020

Anti-Human κ (Kappa) Chain, made in goat CI-3060 FI-3060
Anti-Human Lambda Chain, made in goat CI-3070 FI-3070

 

 

<<< Úvahy o IF detekci         obsah         VectaFluor™ Ready-To-Use >>>

Máte další otázky?
Ozvěte se nám.
Mgr. Zuzana Manhartová

Mgr. Zuzana Manhartová

+420 735 177 202
zmanhartova@baria.cz