<<< Anti-streptavidin a anti-avidinová protilátková činidla    obsah     Detekce druh na druh (myš) >>>

Sekundární a terciární detekční

Naše sekundární protilátky jsou připravovány hyperimunizací zvířat způsobem, který produkuje protilátky s vysokou afinitou. Tyto se pak čistí postupem afinitní chromatografie navrženým k odstranění všech protilátek s nízkou afinitou. Křížové reaktivity, které mohou interferovat se specifickým značením, se odstraňují adsorpčními technikami na pevné fázi. Konečný produkt je poté podroben přísným testům kontroly kvality, včetně imunodifuze, enzymové imunoanalýzy na pevné fázi, gelové elektroforézy, ELISA a barvení tkáně IHC. Tyto nekonjugované protilátky se používají k tvorbě našich enzymem konjugovaných a biotinylovaných sekundárních protilátek

Biotinylované a nekonjugované sekundární protilátky

Naše vysoce afinitní, čištěné, biotinylované a nekonjugované sekundární protilátky jsou vyráběny za kontrolovaných podmínek, aby si zachovaly maximální specificitu a afinitu. Naše sekundární protilátky jsou podrobeny přísným testům kontroly kvality a mohou být použity pro barvení tkání a buněk, ELISA a blotování.

Sekundární protilátky Biotinylovné Nekojugované
Hostitel (koncentrát) Hostitel (R.T.U.)† Hostitel (koncentrát)
Koza Králík Kůň Koza Kůň Koza Králík Kůň
Anti-Cat IgG (H+L) BA-9000
Anti-Chicken IgG (H+L) BA-9010
Anti-Goat IgG (H+L) BA-5000 BA-9500 BP-9500 AI-5000
Anti-Guinea Pig IgG (H+L) BA-7000
Anti-Hamster IgG (H+L) BA-9100 AI-9100
Anti-Horse IgG (H+L) BA-8000
Anti-Mouse IgG (H+L) BA-9200 BA-2000 BP-9200 BP-2000 AI-9200 AI-2000
Anti-Mouse IgG (H+L), rat adsorbed BA-2001
Anti-Mouse IgM (H+L), Mu chain specific BA-2020
Anti-Rabbit IgG (H+L) BA-1000 BA-1100 BP-9100 BP-1100 AI-1000
Anti-Rat IgG (H+L) BA-9400 BA-4000 BP-9400 AI-4000
Anti-Rat IgG (H+L), mouse adsorbed BA-9401 BA-4001 AI-4001
Anti-Sheep IgG (H+L) BA-6000
Anti-Swine IgG (H+L) BA-9020
Univerzální Anti-Mouse/Rabbit IgG (H+L) BA-1400 BP-1400
Univerzální Pan-Specific Anti-Mouse/Rabbit/Goat IgG (H+L) BA-1300

† Ready-to-use, předředěné roztoky

 

Sekundární protilátky Biotinylované Nekonjugované
Hostitelský druh (koncentrát) Hostitelský druh (koncentrát)
Koza Koza
Anti-Human IgG (H+L) BA-3000 AI-3000
Anti-Human IgE, ε (Epsilon) chain specific BA-3040
Anti-Human IgG, γ (Gamma) chain specific BA-3080 AI-3080
Anti-Human IgM, μ (Mu) chain specific BA-3020 AI-3020
Anti-Human κ (Kappa) Chain, kappa chain specific BA-3060 AI-3060

Enzymem konjugované sekundární protilátky

Na naše vysokoafinitní, purifukované protilátky jsou navázány alkalická fosfatáza (AP) nebo křenová peroxidáza (HRP) nejvyšší specificity Naše metoda konjugace zajišťuje maximální zachování enzymatické aktivity a zároveň specifity protilátek. Doporučujeme použití našich protilátek pro barvení tkání, ELISA a bloty

 

Produkt Katalogové číslo
Alkalická fosfatáza
Anti-Mouse IgG (H+L) made in horse Alkaline Phosphatase labeled AP-2000
Anti-Rabbit IgG (H+L) made in goat Alkaline Phosphatase labeled AP-1000
Peroxidáza
Anti-Mouse IgG (H+L) made in horse Peroxidase labeled PI-2000
Anti-Rabbit IgG (H+L) made in goat Peroxidase labeled PI-1000
Anti-Human IgG (H+L) made in goat Peroxidase labeled PI-3000
Anti-Goat IgG (H+L) made in horse Peroxidase labeled PI-9500

Avidin a Streptavidinové enzymové konjugáty

Náš enzymem konjugovaný avidin a streptavidin jsou vhodné pro použití v testech na pevné fázi, v metodách barvení tkání nebo buněk a blotování. Konjugáty jsou produkovány v optimalizovaném poměru s enzymy, pro nastavení nejvyšší specifické aktivity. Kovaletní vazby jsou specificky zvoleny tak, aby poskytovaly stabilní, vysoce aktivní konjugáty.

 

Produkt Katalogové číslo
Alkalická fosfatáza
Alkaline Phosphatase Streptavidin SA-5100
Alkaline Phosphatase Avidin D A-2100
Peroxidáza
Horseradish Peroxidase Streptavidin, concentrate SA-5004
Horseradish Peroxidase Streptavidin, R.T.U. SA-5704
Horseradish Peroxidase Avidin D, concentrate A-2004
Horseradish Peroxidase Avidin D, R.T.U. A-2704

† Ready-to-use, předředěné roztoky

<<< Anti-streptavidin a anti-avidinová protilátková činidla    obsah     Detekce druh na druh (myš) >>>

Máte další otázky?
Ozvěte se nám.
Mgr. Zuzana Manhartová

Mgr. Zuzana Manhartová

+420 735 177 202
zmanhartova@baria.cz