<<< Anti-streptavidin a anti-avidinová protilátková činidla    obsah     Detekce druh na druh (myš) >>>

Sekundární a terciární detekční

Naše sekundární protilátky jsou připravovány hyperimunizací zvířat způsobem, který produkuje protilátky s vysokou afinitou. Tyto se pak čistí postupem afinitní chromatografie navrženým k odstranění všech protilátek s nízkou afinitou. Křížové reaktivity, které mohou interferovat se specifickým značením, se odstraňují adsorpčními technikami na pevné fázi. Konečný produkt je poté podroben přísným testům kontroly kvality, včetně imunodifuze, enzymové imunoanalýzy na pevné fázi, gelové elektroforézy, ELISA a barvení tkáně IHC. Tyto nekonjugované protilátky se používají k tvorbě našich enzymem konjugovaných a biotinylovaných sekundárních protilátek

Biotinylované a nekonjugované sekundární protilátky

Naše vysoce afinitní, čištěné, biotinylované a nekonjugované sekundární protilátky jsou vyráběny za kontrolovaných podmínek, aby si zachovaly maximální specificitu a afinitu. Naše sekundární protilátky jsou podrobeny přísným testům kontroly kvality a mohou být použity pro barvení tkání a buněk, ELISA a blotování.

Sekundární protilátkyBiotinylovnéNekojugované
Hostitel (koncentrát)Hostitel (R.T.U.)†Hostitel (koncentrát)
KozaKrálíkKůňKozaKůňKozaKrálíkKůň
Anti-Cat IgG (H+L)BA-9000
Anti-Chicken IgG (H+L)BA-9010
Anti-Goat IgG (H+L)BA-5000BA-9500BP-9500AI-5000
Anti-Guinea Pig IgG (H+L)BA-7000
Anti-Hamster IgG (H+L)BA-9100AI-9100
Anti-Horse IgG (H+L)BA-8000
Anti-Mouse IgG (H+L)BA-9200BA-2000BP-9200BP-2000AI-9200AI-2000
Anti-Mouse IgG (H+L), rat adsorbedBA-2001
Anti-Mouse IgM (H+L), Mu chain specificBA-2020
Anti-Rabbit IgG (H+L)BA-1000BA-1100BP-9100BP-1100AI-1000
Anti-Rat IgG (H+L)BA-9400BA-4000BP-9400AI-4000
Anti-Rat IgG (H+L), mouse adsorbedBA-9401BA-4001AI-4001
Anti-Sheep IgG (H+L)BA-6000
Anti-Swine IgG (H+L)BA-9020
Univerzální Anti-Mouse/Rabbit IgG (H+L)BA-1400BP-1400
Univerzální Pan-Specific Anti-Mouse/Rabbit/Goat IgG (H+L)BA-1300

† Ready-to-use, předředěné roztoky

 

Sekundární protilátkyBiotinylovanéNekonjugované
Hostitelský druh (koncentrát)Hostitelský druh (koncentrát)
KozaKoza
Anti-Human IgG (H+L)BA-3000AI-3000
Anti-Human IgE, ε (Epsilon) chain specificBA-3040
Anti-Human IgG, γ (Gamma) chain specificBA-3080AI-3080
Anti-Human IgM, μ (Mu) chain specificBA-3020AI-3020
Anti-Human κ (Kappa) Chain, kappa chain specificBA-3060AI-3060

Enzymem konjugované sekundární protilátky

Na naše vysokoafinitní, purifukované protilátky jsou navázány alkalická fosfatáza (AP) nebo křenová peroxidáza (HRP) nejvyšší specificity Naše metoda konjugace zajišťuje maximální zachování enzymatické aktivity a zároveň specifity protilátek. Doporučujeme použití našich protilátek pro barvení tkání, ELISA a bloty

 

ProduktKatalogové číslo
Alkalická fosfatáza
Anti-Mouse IgG (H+L) made in horse Alkaline Phosphatase labeledAP-2000
Anti-Rabbit IgG (H+L) made in goat Alkaline Phosphatase labeledAP-1000
Peroxidáza
Anti-Mouse IgG (H+L) made in horse Peroxidase labeledPI-2000
Anti-Rabbit IgG (H+L) made in goat Peroxidase labeledPI-1000
Anti-Human IgG (H+L) made in goat Peroxidase labeledPI-3000
Anti-Goat IgG (H+L) made in horse Peroxidase labeledPI-9500

Avidin a Streptavidinové enzymové konjugáty

Náš enzymem konjugovaný avidin a streptavidin jsou vhodné pro použití v testech na pevné fázi, v metodách barvení tkání nebo buněk a blotování. Konjugáty jsou produkovány v optimalizovaném poměru s enzymy, pro nastavení nejvyšší specifické aktivity. Kovaletní vazby jsou specificky zvoleny tak, aby poskytovaly stabilní, vysoce aktivní konjugáty.

 

ProduktKatalogové číslo
Alkalická fosfatáza
Alkaline Phosphatase StreptavidinSA-5100
Alkaline Phosphatase Avidin DA-2100
Peroxidáza
Horseradish Peroxidase Streptavidin, concentrateSA-5004
Horseradish Peroxidase Streptavidin, R.T.U.SA-5704
Horseradish Peroxidase Avidin D, concentrateA-2004
Horseradish Peroxidase Avidin D, R.T.U.A-2704

† Ready-to-use, předředěné roztoky

<<< Anti-streptavidin a anti-avidinová protilátková činidla    obsah     Detekce druh na druh (myš) >>>

Máte další otázky?
Ozvěte se nám.
Mgr. Zuzana Manhartová

Mgr. Zuzana Manhartová

+420 735 177 202
zmanhartova@baria.cz