<<< VectaCell™ produkty pro zobrazování živých buněk   obsah     Blokování signálu pozadí  >>>

Další materiál a reagencie

VECTABOND® Reagent Adhezivum tkáňových řezů

VECTABOND Reagent chemicky modifikuje povrch skla tak, aby vytvořil vysoce přilnavý nabitý povrch. Tento náboj významně zvyšuje adhezi jak zmrazených, tak parafinem zalitých tkáňových řezů a buněčných preparátů na mikroskopických i krycích sklech. Tkáňové řezy zůstanou přilepené ke sklu, i když jsou vystaveny nejtěžším podmínkám, jako je vysokoteplotní odmaskování antigenu (HIER) a in situ hybridizace. Sklíčka ošetřená VECTABOND mohou být skladována po neomezeně dlouhou dobu.

ImmEdge™ Hydrofobní bariérové pero

ImmEdge Pen je hydrofobní bariérové pero (PAP) pro imunohistochemii a in situ hybridizaci. Vytváří hydrofobní bariéru, která udržuje reagencie přímo na vzorcích tkáně a zabraňuje jejich rozlití po skle a jejich náhodnému smíchání, například, pokud je ne jednom skle prováděno více testů

Tepelně stabilní
Nerozpustný v alkoholu a acetonu
Stabilní při použití pufrů s detergentem i bez něj, např. Tween 20, Triton X-100, atd.
Kompletně odstranitelný pomocí xylenu nebo náhražek xylenu, používaných jako projasňovače
Neobsahuje komponenty, ohrožující ozónovou vrstvu
Kompatibilní s detekčními systémy založenými na enzymech (HRP, AP) i fluorescenci

ImmPrint™ Popisovač

ImmPrint Popisovač je permanentní popisovač histologických skel, kazet a prakticky jakýchkoliv tvrdých povrchů. Na rozdíl od ostatních podobných popisovačů má jemný hrot a nevysychá.
Viskózní, černá, rychleschnoucí inkoustová náplň
Odolná proti všem v histologii běžně používaným rozpouštědlům.

Kontrolní protilátky

Tyto protilátky jsou třídy IgG a jsou určeny jako kontrolní pro králičí, myší, krysí nebo kozí primární protilátky. Všechny byly purifikován ze směsného séra zdravých dospělých jedinců a obsahují celé spektrum podtříd IgG. Pokud jsou správně používány, pomáhají při určení specificity primárních protilátek, tedy zda se vážou na hledaný antigen nebo se nespecificky adsorbují na okolní tkáňové struktury.

Odmaskovací roztoky

Naše roztoky pro odmaskování antigenu jsou vysoce účinné při odmaskování antigenů v tkáňových řezech fixovaných ve formalínu, zalitých do parafínu, pokud se používají při vysoké teplotě. Nabízíme dva roztoky: roztok na bázi citrátu (pH 6,0) a roztok na bázi Tris (pH 9,0), každý dodávaný jako 100X koncentrovaný.

Produkt                                                                                                                                                       Katalogové číslo
VECTABOND Reagent (Adhezivum tkáňových řezů) SP-1800
ImmEdge Hydrofobní bariérové pero H-4000
ImmPrint Popisovač H-6100
Kontrolní protilátky
Kraličí IgG I-1000
Myší IgG I-2000
Krysí IgG I-4000
Kozí IgG I-5000
Odmaskovací roztoky
Citrátový (100X) (pH 6.0) H-3300
Tris (100X) (pH 9.0) H-3301

 

<<< VectaCell™ produkty pro zobrazování živých buněk   obsah     Blokování signálu pozadí  >>>

Máte další otázky?
Ozvěte se nám.
Mgr. Zuzana Manhartová

Mgr. Zuzana Manhartová

+420 735 177 202
zmanhartova@baria.cz