Leica TP1020

Leica TP1020
Prístroj Leica TP1020 je polouzatvorený automatický tkanivový procesor určený k laboratórnym aplikáciám. Používa sa na fixáciu, dehydratáciu a infiltráciu histologických tkanivových vzoriek fixačnými prostriedkami, alkoholom, rozpúšťadlami a parafínom. Reagenčné stanice 1-10 sa plnia rôznymi chemickými činidlami. Stanicu 10 možno nahradiť voliteľnou tretí parafínovú kúpeľov. Stanice 11 a 12 sú vyhrievané parafínové kúpele s regulovanou teplotou, ktoré možno plniť buď parafínovými tabletami, alebo už roztaveným parafínom. Tkanivové vzorky v zalievacích kazetách sa dávajú do tkanivového koša. Koše sa pohybujú v smere hodinových ručičiek od stanice k stanici. Lepšie a rýchlejšie infiltrácie dosah vertikálnom plákaním koša s tkanivovými vzorkami v každej stanici. Túto funkciu môžete kedykoľvek vypnúť. Než tkanivový kôš prejde pri spracovaní od jednej stanice k stanici ďalší, zostane vždy po vysunutí nad prvou stanicou 60 sekúnd stáť, aby prebytočná kvapalina stačila odkvapkať. Tým sa minimalizuje prenos chemických činidiel medzi jednotlivými stanicami. Všetky funkcie prístroja sa aktivujú z ovládacieho panela. Prístroj môže pracovať v ručnom a automatickom režime. Automatické spracovanie je riadené 9 rôznymi programami, ktoré je možné individuálne spúšťať, meniť a zobrazovať. Vzorky sú chránené pred vyschnutím aj pre prípad, že by došlo k poruche napájania, aj keby to bolo pri nočnej prevádzke. Pri poruche napájania sa tkanivový kôš totiž vždy ponorí do stanice. Keď sa napájanie obnoví, spracovanie sa obnoví tam, kde bolo prerušené.  

Základné parametre LEICA TP1020 (14042230535)

počet tkanivových košov 1
kapacita tkanivového koša 100 histologických kaziet
počet parafínových kúpeľov 2
objem parafínových kúpeľov 1,8 l
počet hliníkových reagenčných staníc 10
kapacita reagenčných staníc 1,8 l
počet ľubovoľne voliteľných programov 9
programovateľná doba na stanici 99 hodín a 59 minút
možnosť odloženého štartu ANO
doba oneskoreného spustenia spracovanie až 9 dní
doba odkvapkaní 60 sekúnd
regulovateľná teplota parafínových kúpeľov ANO
vertikálne plákanie koše s tkanivovými vzorkami ANO(túto funkciu možno ľubovoľne vypnúť)
zobrazenia pomocou LCD displeja ANO
bezpečnostný režim pri poruche napájania ANO(kôš so vzorkami sa vždy ponoria do reagentné stanica- nedochádza k vyschnutiu vzoriek)
hmotnost´ 60 kg
rozmery (VxŠxH) v mm 595-780 x 820 x 610

 

Ostatné parametre LEICA TP1020 (14042230535)

ovládanie pomocou membránových tlačidiel ANO
plastový ochranný kryt okolo všetkých reagenčných staníc ANO
systém umožňuje vytvorenie vákua ANO
maximálny tlak vákuové pumpy 500 hPa
systém pre odsávanie pár ANO(pomocou uhlíkových filtrov)
možnosť napojenia na vzduchotechniku ANO
akustická kontrola, či je parafín správne rozpustený ANO(pomocou akustického signálu)
ručné aj automatický režim prístroje ANO
rozsah nastavenia teploty parafínového kúpeľa 45°C až 65°C
vypnutie parafínového kúpeľa pri prekročení teploty ANO (pri 85°C)
   

spotrebný materiál

 
kód názov
14042230585 štandardné kôš na vzorky
14042232166 hliníková nádoba pre vacuum
14042242545 sklenená nádoba
14042230673 uhlíkový filter, organika
14042230674 uhlíkový filter, formaldehyd
39601006 paraplast, 8 × 1 kg
kazetky, rôzne farby
 

Dokumenty

Poznámky k aplikácii Brožúry Certifikáty Súvisiace články Bezpečnostné listy User Manuals/IFUs
objednejte zboží na našem e-shopu
Máte další otázky?
Ozvěte se nám.
MVDr. Lenka Petrušová

MVDr. Lenka Petrušová

+421 948 633 493
lpetrusova@baria.sk