<<<  IHC průvodce výběrem                 obsah            Detekce založená na Avidin-Biotinu (ABC)  >>> 

Vybíráme detekční systém

Imunohistochemie (IHC) je metoda detekce specifických cílových antigenů (proteinů) v řezech tkáně pomocí protilátek. Imunocytochemie (ICC) využívá podobné techniky pro lokalizaci buněčných proteinů v buněčných preparátech. Jak IHC, tak ICC jsou užitečné nástroje, které poskytují přehled o genové expresi, prostorových vztazích a identifikaci biomarkerů v širokém spektru aplikací. Tyto aplikace zahrnují základní výzkum, hodnocení normálních a chorobných stavů v lidských a zvířecích tkáních a hodnocení patologie rostlin.

Cílový antigen, vázaný detekční  protilátkou, se vizualizuje za použití buď chromogenní nebo fluorescenční detekce. Při chromogenní detekci je detekční protilátka konjugována s enzymem. Enzym, obvykle křenová peroxidáza nebo alkalická fosfatáza, katalyzuje konverzi příslušného chromogenu na barevné sraženině v místě antigenu. Tato sraženina může být vizualizována pomocí světelné mikroskopie. Některé  chromogeny mohou být také vizualizovány za použití elektronové, fluorescenční mikroskopie nebo mikroskopie temného pole. Při fluorescenční mikroskopii je detekční protilátka konjugována s fluoroforem, který lze vizualizovat pomocí fluorescenční mikroskopie.

Pro účely této příručky budou IHC míněny obě techniky – IHC i ICC.

 

Dle enzymu, citlivosti, ceny, použití biotinu, flexibility a časových nároků, vyberte detekční systém vhodný pro váš experiment.

 

Detekční systém Enzym Citlivost Cena / test Bez biotinu Mikropolymer Modulární Myší prim. Ab na myší tkáň RTU formát Typický počet kroků
ImmPRESS™ Kits
ImmPRESS™ Excel Amplified HRP Polymer Kits HRP •••••• •••• 2
ImmPRESS™ HRP Polymer Kits HRP ••••• ••• 1
ImmPRESS™ VR HRP Polymer Kits HRP ••••• •••• 1
ImmPRESS™ AP Polymer Kits AP ••••• •••• 1
VECTASTAIN® Kits
VECTASTAIN® Elite® ABC Kits HRP ••••• •• 2
R.T.U. VECTASTAIN® Elite® Kits HRP ••••• •• 2
VECTASTAIN® Universal Quick Kits HRP •••• •• 2
R.T.U. VECTASTAIN® Universal Quick Kits HRP •••• •• 2
VECTASTAIN® ABC-AP Kits AP •••• 2
Original VECTASTAIN® ABC Kits HRP ••• 2
Mouse on Mouse (M.O.M.™) Kits
Mouse on Mouse (M.O.M.™) ImmPRESS™ Polymer Kit HRP ••• ••• 1
Mouse on Mouse (M.O.M.™) Kits HRP ••• ••• 2
Additional Options
Enzyme Conjugated Avidin/Streptavidin HRP or AP ••• 2
R.T.U. HRP Avidin/Streptavidin HRP ••• 2
Enzyme Conjugated Secondary Antibody HRP or AP •• 1

HRP : křenová peroxidáza
AP : alkalická fosfatáza
VR : veterinární činidla

 

<<<  IHC průvodce výběrem                 obsah            Detekce založená na Avidin-Biotinu (ABC)  >>> 

Máte další otázky?
Ozvěte se nám.
Mgr. Zuzana Manhartová

Mgr. Zuzana Manhartová

+420 735 177 202
zmanhartova@baria.cz