<<<  IHC průvodce výběrem                 obsah            Detekce založená na Avidin-Biotinu (ABC)  >>> 

Vybíráme detekční systém

Imunohistochemie (IHC) je metoda detekce specifických cílových antigenů (proteinů) v řezech tkáně pomocí protilátek. Imunocytochemie (ICC) využívá podobné techniky pro lokalizaci buněčných proteinů v buněčných preparátech. Jak IHC, tak ICC jsou užitečné nástroje, které poskytují přehled o genové expresi, prostorových vztazích a identifikaci biomarkerů v širokém spektru aplikací. Tyto aplikace zahrnují základní výzkum, hodnocení normálních a chorobných stavů v lidských a zvířecích tkáních a hodnocení patologie rostlin.

Cílový antigen, vázaný detekční  protilátkou, se vizualizuje za použití buď chromogenní nebo fluorescenční detekce. Při chromogenní detekci je detekční protilátka konjugována s enzymem. Enzym, obvykle křenová peroxidáza nebo alkalická fosfatáza, katalyzuje konverzi příslušného chromogenu na barevné sraženině v místě antigenu. Tato sraženina může být vizualizována pomocí světelné mikroskopie. Některé  chromogeny mohou být také vizualizovány za použití elektronové, fluorescenční mikroskopie nebo mikroskopie temného pole. Při fluorescenční mikroskopii je detekční protilátka konjugována s fluoroforem, který lze vizualizovat pomocí fluorescenční mikroskopie.

Pro účely této příručky budou IHC míněny obě techniky – IHC i ICC.

 

Dle enzymu, citlivosti, ceny, použití biotinu, flexibility a časových nároků, vyberte detekční systém vhodný pro váš experiment.

 

Detekční systémEnzymCitlivostCena / testBez biotinuMikropolymerModulárníMyší prim. Ab na myší tkáňRTU formátTypický počet kroků
ImmPRESS™ Kits
ImmPRESS™ Excel Amplified HRP Polymer KitsHRP••••••••••2
ImmPRESS™ HRP Polymer KitsHRP••••••••1
ImmPRESS™ VR HRP Polymer KitsHRP•••••••••1
ImmPRESS™ AP Polymer KitsAP•••••••••1
VECTASTAIN® Kits
VECTASTAIN® Elite® ABC KitsHRP•••••••2
R.T.U. VECTASTAIN® Elite® KitsHRP•••••••2
VECTASTAIN® Universal Quick KitsHRP••••••2
R.T.U. VECTASTAIN® Universal Quick KitsHRP••••••2
VECTASTAIN® ABC-AP KitsAP••••2
Original VECTASTAIN® ABC KitsHRP•••2
Mouse on Mouse (M.O.M.™) Kits
Mouse on Mouse (M.O.M.™) ImmPRESS™ Polymer KitHRP••••••1
Mouse on Mouse (M.O.M.™) KitsHRP••••••2
Additional Options
Enzyme Conjugated Avidin/StreptavidinHRP or AP•••2
R.T.U. HRP Avidin/StreptavidinHRP•••2
Enzyme Conjugated Secondary AntibodyHRP or AP••1

HRP : křenová peroxidáza
AP : alkalická fosfatáza
VR : veterinární činidla

 

<<<  IHC průvodce výběrem                 obsah            Detekce založená na Avidin-Biotinu (ABC)  >>> 

Máte další otázky?
Ozvěte se nám.
Mgr. Zuzana Manhartová

Mgr. Zuzana Manhartová

+420 735 177 202
zmanhartova@baria.cz