<<<  Jednoduché značení více antigenů            obsah           Myš na myš (M.O.M.™) Immunodetekční kity  >>> 

Detekce druh na druh (myš)

 

Řešení, ve kterých je vaše primární protilátka stejného druhu jako váš vzorek.

Pokud je primární protilátka stejná jako vzorek, sekundární protilátka nemůže rozlišovat mezi endogenními imunoglobuliny a primární protilátkou. To může mít za následek vysoké barvení pozadí, které zakrývá barvivo specifické pro antigen. Detekce myš na myš je obzvláště důležitá kvůli velkému počtu primárních protilátek a častému použití myší v modelových systémech, xenografech a dalších aplikacích.

 

Newborn Mouse Tongue
Newborn Mouse Tongue: • Synapsin (m), M.O.M.™ Peroxidase Kit, Vector® NovaRED™ (red) • Desmin (m), M.O.M.™ Peroxidase Kit, Vector® DAB-Ni (black).

 

Imunodetekční kity Mouse on Mouse (M.O.M.™)

Imunodetekční systémy Vector Laboratories M.O.M.™ jsou specificky navrženy tak, aby lokalizovaly myší primární protilátky na myší tkáni a zároveň zabraňovaly barvení na pozadí. Tyto sady M.O.M.™ obsahují naše proprietární blokovací činidlo M.O.M.™ Mouse Ig Blocking Reagent.

Kity M.O.M.™ fungují buď na základě avidin-biotin technologie (M.O.M.™ ELITE® ABC kit, Fluoresceint Kit nebo Basic Kit) nebo na základě polymerní technologie (M.O.M.™ ImmPRESS™ HRP Polymer kit).

Použijte M.O.M.™ systémy pro zavedení dvou nebo více různých značek, podle postupu pro značení více antigenů. Můžete tak detekovat několik myších primárních protilátek na stejné části tkáně, bez ohledu na druh tkáně. Dosáhněte tak vynikajících výsledků barvení i při této obtížné aplikaci.

Výrazně snižuje endogenní myší Ig barvení při použití myších primárních
protilátek na myších tkáních.

Jednoduché protokoly.
Odstraňuje únavné výpočty.
Odstraní kroky předběžné vazby primárních protilátek.
Jasné, ostré, specifické barvení zajímavých antigenů.
Kompatibilní s fluorescenční nebo enzymovou detekcí.
K dispozici s nebo bez enzymu nebo fluorochromu.

 

Produkt Katalogové číslo
M.O.M. Peroxidase Kit PK-2200
M.O.M. Fluorescein Kit FMK-2201
M.O.M. Basic Kit BMK-2202
M.O.M. ImmPRESS HRP Polymer Kit MP-2400
M.O.M. Mouse Ig Blocking Reagent MKB-2213
M.O.M. Biotinylated Anti-Mouse Ig Reagent* MKB-2225
M.O.M. ImmPRESS HRP Polymer Anti-Mouse Reagent MPX-2402

 

<<<  Jednoduché značení více antigenů            obsah           Myš na myš (M.O.M.™) Immunodetekční kity  >>> 

Máte další otázky?
Ozvěte se nám.
Mgr. Zuzana Manhartová

Mgr. Zuzana Manhartová

+420 735 177 202
zmanhartova@baria.cz