<<<  Činidla pro sekundární a terciární detekci                 obsah            Další činidla  >>> 

VectaMount™ Permanent Mounting Medium

Toto montovací médium je opticky čistá směs pro trvalé uchování histochemického barvení nebo vysrážených enzymových substrátů v řezech tkáně nebo buněčných přípravcích.

Bezvodé.
Bez toluenu a xylenu (nízká toxicita).
Na bázi pryskyřice.
Bez zápachu.
Viskozita vhodná pro snadné použití a rovnoměrné rozprostření.
Kompatibilní s většinou substrátů křenové peroxidázy a alkalické fosfatázy.
Vysoce čistá směs s ideálním indexem lomu vhodným pro mikroskopii olejové imerze s vysokým rozlišením.

VectaMount™ AQ Aqueous Mounting Medium

Toto vodné médium uchovává barvu a zřetelnost enzymových substrátů, jejichž reakční produkty jsou rozpustné v alkoholu nebo jiných organických rozpouštědlech. Barvené a namontované části mohou být skladovány v zásobníku na sklíčka při pokojové teplotě po dobu minimálně dvou let, aniž by vybledly.

Hard-setting.
Jednoduché použití, nevyžaduje míchání.

 

Produkt Katalogové číslo
VectaMount™ Permanent Mounting Medium H-5000
VectaMount™ AQ Aqueous Mounting Medium H-5501

 

 

Kompatibilita montovacího média se substrátem

Substrát VectaMount™ Permanent
Montovací médium
VectaMount™ AQ Aqueous
Montovací médium
Peroxidáza
Vector® DAB
Vector® DAB-Ni
ImmPACT™ DAB
ImmPACT™ DAB EqV
Vector® VIP
ImmPACT™ VIP
Vector® NovaRED™
ImmPACT™ NovaRED™
Vector® SG
ImmPACT™ SG
Vector® AEC
ImmPACT™ AEC
ImmPACT™ AMEC Red
Vector® TMB
Alkalická fosfatáza
Vector® Red
ImmPACT™ Vector® Red
Vector® Blue
Vector® Black
Vector® BCIP/NBT

 

 

Melanoma, S100
Melanoma: S100 (rp), VECTASTAIN® Elite® ABC Kit, Vector® VIP (purple), Vector® Methyl Green counterstain (green). Note color contrast with brown pigments in tissue.

Colon, CD3
Colon: • CD3 (rm), ImmPRESS™ Reagent (HRP) Anti-Rabbit IgG, ImmPACT™ SG (blue-gray) • Cytokeratin AE1/AE3 (m), ImmPRESS™ Reagent (HRP) Anti-Mouse IgG, ImmPACT™ AMEC Red (red).

Epstein-Barr virus nuclear antigen 1 (EBNA-1; rat)
Cytospin of EBV+ cell line: Epstein-Barr virus nuclear antigen 1 (EBNA-1; rat), ImmPRESS™ Reagent (HRP) Anti-Rat IgG, ImmPACT™ NovaRED™ (red). (Image courtesy of Dr. GM Reynolds, Centre for Liver Research, University of Birmingham, U.K.)

Tumor, CD34
Tumor: • CD34 (m), VECTASTAIN® Universal ABC-AP Kit, Vector® Blue AP Substrate (blue) • Cytokeratin 8/18 (m), VECTASTAIN® Universal ABC-AP Kit, Vector® Red AP Substrate (red).

Breast carcinoma, CD31
Breast carcinoma: • CD31 (m), ImmPRESS™ Anti-Mouse IgG HRP Reagent, ImmPACT™ DAB EqV HRP Substrate (brown) • MRC1 (r), ImmPRESS™- AP Anti- Rabbit IgG Reagent, ImmPACT™ Vector® Red AP Substrate (magenta). Image courtesy of Richard Allen, part of the Academic Unit of Inflammation and Tumour Targeting headed by Professor Claire Lewis.

Melanoma, Vimentin
Melanoma: Vimentin (rm), ImmPRESS™-AP Anti-Rabbit IgG Reagent, Vector® Blue AP Substrate (blue). Note color contrast with brown pigments in tissue.

 

<<<  Činidla pro sekundární a terciární detekci                 obsah            Další činidla  >>> 

Máte další otázky?
Ozvěte se nám.
Mgr. Zuzana Manhartová

Mgr. Zuzana Manhartová

+420 735 177 202
zmanhartova@baria.cz