<<< Detekce druh na druh (myš)    obsah   Montovací média  >>>

M.O.M.® (Mouse on Mouse) Imunodetekční kity

Vector Laboratories M.O.M. Imunodetekční kity jsou specificky navrženy tak, aby lokalizovaly myší primární protilátky na myší tkáni, bez rizika nespecifického barvení pozadí. Tyto M.O.M. kity obsahují naše vlastní M.O.M. reagencie blokující myší Ig.
M.O.M. detekční kity jsou dostupné buď na bázi technologie avidin-biotin (M.O.M. Elite® ABC Kit, Fluorescein Kit nebo Basic Kit) nebo polymerní technologie (M.O.M. ImmPRESS HRP Polymer Kit). M.O.M. Imunodetekční kity můžete použít i pro zavedení protokolu dvou nebo vícenásobného barvení antigenů. Můžete detekovat několik myších primárních protilátek na stejném tkáňovém řezu, bez ohledu na druh tkáně. Díky našim M.O.M. kitům a jejich vynikajícím výsledkům barvení se tato obtížně proveditelná metoda může stát rutinní.

Při použití myších primárních protilátek na myší tkáni se významně snižuje endogenní barvení myší Ig
Jednoduché protokoly
Eliminuje únavné výpočty
Eliminuje kroky blokace před aplikací primárních protilátek
Jasné, ostré a specifické zabarvení sledovaných antigenů
Kompatibilní s fluorescenční nebo enzymatickou detekcí
K dispozici s nebo bez enzymu nebo fluoroforu

ez M.O.M. kitu: myší střevo (zmrazené) – dvojité značení • Periferin (m), biotynylované koňské anti-myší IgG, Fluorescein Avidin DCS (zelená) • Desmin (m), biotynylované koňské anti-myší IgG, Texas Red Avidin DCS (červená). Všimněte si silného pozadí a falešné kolokalizace signálů.

S kitem M.O.M.: myší střevo (zmrazené) – dvojité značení • Peripherin (m), M.O.M. Fluorescein Kit (zelená) • Desmin (m), M.O.M. Basic Kit, Texas Red Avidin DCS (červená). Porovnejte s předchozím obrázkem bez použití M.O.M. kitu.

 

Produkt Katalogové číslo
M.O.M. Peroxidase Kit PK-2200
M.O.M. Fluorescein Kit FMK-2201
M.O.M. Basic Kit BMK-2202
M.O.M. ImmPRESS HRP Polymer Kit MP-2400
M.O.M. Mouse Ig Blocking Reagent MKB-2213
M.O.M. Biotinylated Anti-Mouse Ig Reagent* MKB-2225
M.O.M. ImmPRESS HRP Polymer Anti-Mouse Reagent MPX-2402

* Tento produkt je nuté použít s M.O.M. Mouse Ig Blocking Reagent (MKB-2213). Není možné jej používat samostatně.

<<< Detekce druh na druh (myš)    obsah   Montovací média  >>>

Máte další otázky?
Ozvěte se nám.
Mgr. Zuzana Manhartová

Mgr. Zuzana Manhartová

+420 735 177 202
zmanhartova@baria.cz