Krájení

Krok 31: Používat kvalitní žiletky a nože

Pro krájení je nutné vždy používat vysoce kvalitní a ostré žiletky.
Krok

Pokud je v řezech přítomno velké množství jemných rýh, je to známka toho, že jsou čepelky již tupé a že je třeba je vyměnit.

 

Obr: A) Řez sleziny (H&E), na kterém je patrno mnoho jemných rýh, které vznikly použitím vadné žiletky. B) Řezy biopsie kůže plovoucí na vodní lázni. Již zde je viditelné poškození vadnou žiletkou.

 

Krok 32: Optimalizovat úhel náklonu nože

Úhel sklonu nože musí být vždy správně nastaven pro každý typ mikrotomu i žiletky.

 

Úhel sklonu nože není při změnách podmínek (jiný mikrotom, nový typ čepele, jiné zalévací médium atd.) nikdy upravován.

Obr:Tato série řezů byla nakrájena z vychlazeného bloku, a přesto řezy vykazují značnou kompresi (30-40%). V tomto případě stačí změnit úhel náklonu žiletky.

Krok 33: Pečlivě skrájet bločky

Bločky jsou pečlivě skrajovány tak, aby došlo k odhalení tkáně. Dalším skrojením je vyrovnán povrch vzorku a tkáň je prokrojena do požadované hloubky.

Bločky jsou kvůli úspoře času skrájeny jen nahrubo, nejsou prokrájené a jejich povrch je nerovný.

 

Obr: Počáteční nešetrné skrajování vylámalo fragmenty tkáně viditelné v přehledném barvení (H&E).

 

Krok 34: Zamezit poškození mrazem

Bločky jsou chlazeny na studeném mokrém povrchu a při krájení jsou vychlazené.

 

Bločky jsou před krájením zmrazeny, což někdy zapříčiní jejich prasknutí.

Obr: Blok před krájením přemražený v -15°C. Je vidět popraskaný parafín kolem tkáně. Trhliny mohou způsobit obtížnější krájení a napínání, protože parafín nepřiléhá ke tkáni.

 

Krok 35: Používat studené bločky

Bločky jsou při krájení vždy vychlazené.

 

Občas se může stát, že se blok delším stáním mimo chladící podložku opět ohřeje, což může vést k nadměrnému shrnutí řezů.

 

Obr. : A) Deformace glomerulů v této části ledvin je způsobena nadměrnou kompresí řezu při krájení (H&E). B) Řezy z tohoto bloku napnuté na vodní lázni. Řezy vlevo byly krájeny z nevychlazeného bloku. Řezy vpravo jsou krájeny z chlazeného bloku.

 

Krok 36: Krájet pomalu

Krájení probíhá pomalu, šetrně a rovnoměrně.

 

Krájení je rychlé, probíhá ve spěchu a s vědomím, že případné shrnutí řezu lze napravit v napínací lázni.

Obr: A) Krysí játra (barvení na retikulin) jsou křehká tkáň, vykazují jemné rýhy, které vznikly příliš rychlým krájením studeného bloku. Podobným problémům je možné předejít tím, že blok nebude příliš studený a zároveň bude pomaleji krájen. Někdy jsou tyto drobné rýhy způsobeny špatně utaženou žiletkou v držáku. B) Přehledné barvení H&E ukazuje, co udělá rychlé krájení. Obarvená žlazová tkáň ukazuje jemné rýhování, které vzniklo rychlým krájením přechlazeného bloku.

 

 

Máte další otázky?
Ozvěte se nám.
Mgr. Zuzana Manhartová

Mgr. Zuzana Manhartová

+420 735 177 202
zmanhartova@baria.cz