7. ročník konference Stem Cells and Cell Therapy:
From Research to Modern Clinical Applications

Srdečne vás zveme na 7. ročník tradiční konference Stem Cells and Cell Therapy organizované v příjemném prostředí hotelu Sladovna v Černé Hoře.
I díky vám se nám daří úroveň konference posouvat každý rok o úroveň výš. Jsme proto rádi, že i tento rok se můžete účastnit spousty kvalitních přednášek řečníků z předních domácích pracovisť a nově i z institucí jako je UK Stem Cell Bank nebo Imperial College London.

hotel Sladovna, Černá Hora 11.- 12. října 2018
Těšíme se na vaši účast.

Letos se můžete těšit na tyto řečníky:

Prof. Glyn Stacey doc. Ing. Čestmír Altaner, DrSc.
Mgr. Monika Holubová, Ph.D. doc. RNDr. Marie Hubálek Kalbáčová, Ph.D.
Valentina Caputo, Ph.D. Ing. Milada Chudíčková, Ph.D.
doc. MVDr. Aleš Hampl, CSc. doc. RNDr. Magdaléna Krulová, Ph.D.
Mgr. Dáša Bohačiaková, Ph.D. Prof. MUDr. Tomáš Stopka Ph.D.
doc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D. MUDr. Michal Dubský, Ph.D.
PharmDr. Jitka Fučíková, Ph.D. RNDr. Jana Musílková, CSc.
MUDr. Martina Trávníčková

7. ročník konference Stem Cells and Cell Therapy:

program

 čtvrtek 11.10.2018

8:00 – 11:00 REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ
10:00 ZAHÁJENÍ KONFERENCE
10:00-11:50 I. BLOK
ZAHÁJENÍ KONFERENCE Mgr. Jana Barborková
BARIA, s.r.o.
Stem Cells: Pathway to the Clinic Prof. Glyn Stacey
International Stem Cell Banking Initiative and SSCBio, Ltd, Cambridge, UK
Sources and application of mesenchymal stem cells – trends and reality doc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D.
FNUSA Brno
Early Lung Epithelial Progenitors Originating from Human              Pluripotent Stem Cells doc. MVDr. Aleš Hampl, CSc.
MUNI, Brno
Cell-free Prodrug Suicide Gene Therapy for Cancer Targeted Intercellularly by Mesenchymal Stem Cells Exosomes doc. Ing. Čestmír Altaner, DrSc.
Ústav experimentálnej onkológie BMC SAV a Onkologický ústav  svätej Alžbety, Bratislava
12:00-13:30 OBĚD
13:30-15:00 II. BLOK
Combining epigenetic and cellular therapy Valentina Caputo, Ph.D.
Imperial College London
Invariant NKT cells – rare population with huge potential Mgr. Monika Holubová, Ph.D.
FN Plzeň Lochotín
The prognostic and predictive role of immunogenic cell death markers in cancer biology PharmDr. Jitka Fučíková, Ph.D.
SOTIO, Praha
Delineating pathogenesis and therapy resistance of myelodysplasia stem cells Prof. MUDr. Tomáš Stopka, Ph.D.
1.LF UK, Praha & Biocev, Vestec
15:00-15:30 PAUZA NA KÁVU
15:30-17:30 III. BLOK
Využití mezenchymálních kmenových buněk v transplantacích, poznatky z experimentálních modelů doc. RNDr. Magdaléna Krulová, Ph.D.
PřF UK, Praha
Diferenciace kmenových buněk v dynamickém systému RNDr. Jana Musílková, CSc.
FGÚ AV ČR, Praha
Impact of cultivation conditions on mesenchymal stem cells of different origin. doc. RNDr. Marie Hubálek Kalbáčová, Ph.D.
1. LF UK, Praha & BC, Plzeň
Srovnání terapeutického vlivu WJ-MSC a jejich kondicionovaného média v modelu míšního poranění Ing. Milada Chudíčková, Ph.D.
ÚEM AV ČR, Praha
20:00 – SPOLEČENSKÝ VEČER V PROSTORÁCH HOTELU SLADOVNA

 

 

pátek 12. 10. 2018

9:30-11:00 STUDENTSKÁ SEKCE                       .
Studentské příspěvky
11:00-11:30 PAUZA NA KÁVU
11:30-13:30 IV. BLOK
Zavedení správné výrobní praxe pro přípravek moderní terapie – pohled klinika MUDr. Michal Dubský, Ph.D.
IKEM, Praha
Do the negative pressure and harvesting site influence characteristics of ADSCs? MUDr. Martina Trávníčková
FGÚ, Praha
bude doplněno – Výzkum na neurálních kmenových buňkách Mgr. Dáša Bohačiaková, Ph.D.
MUNI, Brno
UKONČENÍ KONFERENCE
13:30 SOFT LUNCH

Změna programu vyhrazena.                                                                              

místo konání

Hotel Sladovna

Hotel Sladovna****
se nachází v Černé Hoře, asi 25 km od Brna, v těsné blízkosti Pivovaru Černá Hora – nejstaršího pivovaru v České republice.

Adresa: Hotel Sladovna, Černá Hora 3/5, 679 21 Černá Hora

registrace

cena vstupenky2390,- Kč s DPH

při registraci do 18.9.2018

2990,- Kč s DPH

při registraci od 19.9.2018

690,- Kč s DPH

studenti

v ceně vstupenky je

  • vstupné na konferenci
  • občerstvení v průběhu akce
  • oběd
  • vstupenka na společenský večer
  • konferenční materiály

 

ubytování

V blízkosti místa konání doporučujeme

Hotel Sladovna

Černá Hora 3/5, 679 21 Černá Hora
+420 539 086 395, +420 731 689 907
recepce@hotelsladovna.cz
http://www.hotelsladovna.cz/

Hotel Sladovna

sponzoři

akreditace

Konference je pořádána pod záštitou Společnosti pro bioimplantologii ČLS JEP.

Konference bude zařazena v centrální evidenci vzdělávacích akcí České lékařské komory a bude ohodnocena kredity dle platných předpisů. Certifikát obdrží každý účastník po ukončen konference na registraci účastníků.

Máte další otázky?
Ozvěte se nám.