7. ročník konference Stem Cells and Cell Therapy:
From Research to Modern Clinical Applications

Srdečne vás zveme na 7. ročník tradiční konference Stem Cells and Cell Therapy organizované ve spolupráci se společností SOTIO a pod záštitou Společnosti pro bioimplantologii ČLS JEP  v příjemném prostředí hotelu Sladovna v Černé Hoře.

I díky vám se nám daří úroveň konference posouvat každý rok o úroveň výš. Jsme proto rádi, že i tento rok se můžete účastnit spousty kvalitních přednášek řečníků z předních domácích pracovisť a nově i z institucí jako je International Stem Cell Banking Initiative and SSCBio, Ltd nebo Imperial College London.

hotel Sladovna, Černá Hora 11.- 12. října 2018
Těšíme se na vaši účast.

letos se můžete těšit na tyto řečníky:

Prof. Glyn Stacey doc. RNDr. Magdaléna Krulová, Ph.D.
Valentina Caputo, Ph.D. Ing. Milada Chudíčková, Ph.D.
Prof. MUDr. Tomáš Stopka, Ph.D. PharmDr. Jitka Fučíková, Ph.D.
doc. RNDr. Lenka Zdražilová Dubská, Ph.D. MUDr. Michal Dubský, Ph.D.
doc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D. RNDr. Jana Musílková, CSc.
doc. Ing. Čestmír Altaner, DrSc. Mgr. Monika Holubová, Ph.D.
doc. MVDr. Aleš Hampl, CSc. Mgr. Tomáš Bárta, Ph.D.
doc. RNDr. Marie Hubálek Kalbáčová, Ph.D. Mgr. Vladimír Rotrekl, Ph.D.

 

program

 čtvrtek 11.10.2018

8:00 – 11:00 REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ
10:00 ZAHÁJENÍ KONFERENCE
10:00-11:50 I. BLOK                                                                 Předseda sekce: doc.MVDr. Aleš Hampl, CSc.
ZAHÁJENÍ KONFERENCE Mgr. Jana Barborková
BARIA, s.r.o.
Stem Cells: Pathway to the Clinic Prof. Glyn Stacey
International Stem Cell Banking Initiative and SSCBio, Ltd, Cambridge, UK
Sources and application of mesenchymal stem cells – trends and reality doc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D.
FNUSA Brno
Early Lung Epithelial Progenitors Originating from Human              Pluripotent Stem Cells doc. MVDr. Aleš Hampl, CSc.
MUNI, Brno
Cell-free Prodrug Suicide Gene Therapy for Cancer Targeted Intercellularly by Mesenchymal Stem Cells Exosomes doc. Ing. Čestmír Altaner, DrSc.
Ústav experimentálnej onkológie BMC SAV a Onkologický ústav  svätej Alžbety, Bratislava
12:00-13:30 OBĚD
13:30-15:00 II. BLOK                                                                  Předseda sekce:  Prof. MUDr. Tomáš Stopka Ph.D.
Combining epigenetic and cellular therapy Valentina Caputo, Ph.D.
Imperial College London
Invariant NKT cells – rare population with huge potential Mgr. Monika Holubová, Ph.D.
FN Plzeň Lochotín
The prognostic and predictive role of immunogenic cell death markers in cancer biology PharmDr. Jitka Fučíková, Ph.D.
SOTIO, Praha
Delineating pathogenesis and therapy resistance of myelodysplasia stem cells Prof. MUDr. Tomáš Stopka, Ph.D.
1.LF UK, Praha & Biocev, Vestec
15:00-15:30 PAUZA NA KÁVU
15:30-17:30 III. BLOK                                             Předseda sekce:  doc. RNDr. Marie Hubálek Kalbáčová, Ph.D.
Využití mezenchymálních kmenových buněk v transplantacích, poznatky z experimentálních modelů doc. RNDr. Magdaléna Krulová, Ph.D.
PřF UK, Praha
Diferenciace kmenových buněk v dynamickém systému RNDr. Jana Musílková, CSc.
FGÚ AV ČR, Praha
Impact of cultivation conditions on mesenchymal stem cells of different origin. doc. RNDr. Marie Hubálek Kalbáčová, Ph.D.
1. LF UK, Praha & BC, Plzeň
Srovnání terapeutického vlivu WJ-MSC a jejich kondicionovaného média v modelu míšního poranění Ing. Milada Chudíčková, Ph.D.
ÚEM AV ČR, Praha
20:00 – SPOLEČENSKÝ VEČER V PROSTORÁCH HOTELU SLADOVNA

 

 

pátek 12. 10. 2018

MUNI, Brno

9:30-11:00 STUDENTSKÁ SEKCE                                         Předseda sekce:  PharmDr. Jitka Fučíková, Ph.D.
Studentské příspěvky
11:00-11:30 PAUZA NA KÁVU
11:30-13:30 IV. BLOK                        Předseda sekce:  doc. RNDr. Lenka Zdražilová Dubská, Ph.D.
Do the negative pressure and harvesting site influence          characteristics of ADSCs? MUDr. Martina Trávníčková
FGÚ, Praha
Retinal organoids derived from pluripotent stem cells Mgr. Tomáš Bárta, Ph.D.
Heart Without Dystrophin: Modeling Duchenne Muscular               Dystrophy Using Human Pluripotent Stem Cells Mgr. Vladimír Rotrekl, Ph.D.
MUNI, Brno
Personalized DB-based vaccine for children with                  relapsed/refractory and very high risk solid tumors –          immunological aspects of manufacturing and treatment doc. RNDr. Lenka Zdražilová Dubská, Ph.D.
Masarykův Onkologický Ústav, Brno
Zavedení správné výrobní praxe pro přípravek moderní terapie – pohled klinika MUDr. Michal Dubský, Ph.D.
IKEM, Praha
UKONČENÍ KONFERENCE
13:30 SOFT LUNCH

Změna programu vyhrazena.                                                                                     

místo konání

Hotel Sladovna

Hotel Sladovna****
se nachází v Černé Hoře, asi 25 km od Brna, v těsné blízkosti Pivovaru Černá Hora – nejstaršího pivovaru v České republice.

Adresa: Hotel Sladovna, Černá Hora 3/5, 679 21 Černá Hora

registrace

cena vstupenky2390,- Kč s DPH

při registraci do 18.9.2018

2990,- Kč s DPH

při registraci od 19.9.2018

690,- Kč s DPH

studenti

v ceně vstupenky je

  • vstupné na konferenci
  • občerstvení v průběhu akce
  • oběd
  • vstupenka na společenský večer
  • konferenční materiály

 

ubytování

V blízkosti místa konání doporučujeme

Hotel Sladovna

Černá Hora 3/5, 679 21 Černá Hora
+420 539 086 395, +420 731 689 907
recepce@hotelsladovna.cz
http://www.hotelsladovna.cz/

Hotel Sladovna

sponzoři

akreditace

Konference je pořádána pod záštitou Společnosti pro bioimplantologii ČLS JEP.

Certifikát obdrží každý účastník po ukončen konference na registraci účastníků.

Máte další otázky?
Ozvěte se nám.
Mgr. Karina Chmelíčková

Mgr. Karina Chmelíčková

+420 774 716 581
kchmelickova@baria.cz