<<<  Značení více antigenů                 obsah            Kontrastní barvení  >>> 

Kombinace enzymových substrátů

Doporučené kombinace substrátů a doporučené objednávky, které mohou být použity.

Doporučené kombinace substrátů a doporučené objednávky, které mohou být použity

Breast Carcinoma Vector®DAB HRP Substrate (brown)
Breast Carcinoma: • Estrogen Receptor (m), VECTASTAIN® Elite® ABC Kit, Vector® NovaRED™ HRP substrate (red) • CD34 (m), VECTASTAIN® ABC-AP Kit, Vector® Blue AP Substrate (blue) • Cytokeratin 8/18 (m), VECTASTAIN® Elite® ABC Kit, Vector®DAB HRP Substrate (brown).

Tonsil CD3 Vector® SG HRP Substrate (blue/gray)
Tonsil: • CD3 (m), ImmPRESS™ Anti-Mouse IgG Reagent, Vector® VIP HRP Substrate (purple) • Ki67 (m), ImmPRESS™ Anti-Mouse IgG Reagent, Vector® SG HRP Substrate (blue/gray).

Prostate Cytokeratin 5 Vector® Red AP Substrate (red)
Prostate: • Cytokeratin 5 (m), VECTASTAIN® Universal ABC-AP Kit, Vector® Blue AP Substrate (blue) • CD34 (m), VECTASTAIN® Universal ABC-AP Kit, Vector® Red AP Substrate (red).

Značení více antigenů – příklady

Colon Cancer Ki67 Vector® Red AP Substrate
Colon Cancer: • Ki67 (rm), ImmPRESS™-AP Anti-Rabbit IgG Reagent, Vector® Blue AP Substrate (blue) • Cox2 (rm), ImmPRESS™-AP Anti-Rabbit IgG Reagent, ImmPACT™ Vector® Red AP Substrate (red).

Colon Ki67Vector® SG HRP Substrate (gray).
Colon: • Ki67 (rm), ImmPRESS™ Universal (Anti-Mouse/Anti-Rabbit IgG) HRP Reagent, Vector® VIP (purple) • Cytokeratin (m), ImmPRESS™ Universal (Anti- Mouse/Anti-Rabbit IgG) HRP Reagent, Vector® SG HRP Substrate (gray).

Breast Carcinoma Ki67 Vector® VIP (purple)
Breast Carcinoma: • Ki67 (rm), ImmPRESS™ Reagent (HRP; Universal), Vector® DAB (brown) • CD34 (m), ImmPRESS™ Reagent (HRP; Universal), Vector® VIP (purple).

Melanoma Cyclin A Vector® SG HRP Substrate (gray)
Melanoma: • Cyclin A (m), ImmPRESS™-AP Anti-Mouse IgG, ImmPACT™ Vector® Red AP Substrate (magenta) • Melanoma Marker (m) ImmPRESS™ HRP Anti- Mouse IgG, Vector® SG HRP Substrate (gray). Note contrast of double stain with the brown pigments in the tissue.

Tonsil CD3 Vector® VIP (purple)
Tonsil: • CD3 (m), VECTASTAIN® Elite® ABC Kit (Universal), Vector® DAB (brown) • CD20 (m), VECTASTAIN® Elite® ABC Kit (Universal), Vector® SG (blue-gray) • Multi-Cytokeratin (m), VECTASTAIN® Elite® ABC Kit (Universal), Vector® VIP (purple).

Breast Carcinoma Estrogen Receptor Vector® DAB+Ni HRP Substrate (gray/black)
Breast Carcinoma: • Estrogen Receptor (rm), ImmPRESS™ Universal Reagent, Vector® NovaRED™ HRP Substrate (red) • M2A Antigen (m), ImmPRESS™ Universal HRP Reagent, Vector® DAB+Ni HRP Substrate (gray/black).

Colon M2A Antigen ector® Blue AP Substrate (blue)
Colon: • M2A Antigen (m), ImmPRESS™ Universal (Anti-Mouse/Rabbit IgG) HRP Reagent, Vector® NovaRED HRP Substrate (red) • CD34 (m), VECTASTAIN® Universal ABC-AP kit, Vector® Blue AP Substrate (blue).

Colon Carcinoma S100 Vector® SG HRP Substrate (blue/gray)
Colon Carcinoma: • S100 (rp), VECTASTAIN® Universal ABC-AP Kit, Vector® Red AP Substrate (red) • Cytokeratin 8/18 (m), VECTASTAIN® Universal Elite® ABC Kit, Vector® SG HRP Substrate (blue/gray).

 

<<<  Značení více antigenů                 obsah            Kontrastní barvení  >>> 

Máte další otázky?
Ozvěte se nám.
Mgr. Zuzana Manhartová

Mgr. Zuzana Manhartová

+420 735 177 202
zmanhartova@baria.cz