<<< Imunofluorescenční pracovní postup        obsah         Průkopníky v technologii IHC/IF >>>

Podle níže uvedených jednoduchých kroků vyberte pro Váš experiment nejvhodnější způsob označování a detekce.

1. Vyberte primární protilátku

Specifickou pro váš antigen

Zvažte druh tkáně a její přípravu (fixaci)

Zvažte požadavky na odmaskování antigenu

VECTABOND činidlo (adhesivum tkáňových řezů)

 

Blokovací činidla

Volby určené variantami vybranými v krocích 1-2

Streptavidin/biotin blokovací kit

(pokud používáte biotin/streptavidinový systém)

Avidin/biotin blokovací kit

Normalní sérum (z druhu sekundární protilátky)

M.O.M. (Myš na myš) blokovací činidlo

R.T.U. Animal-Free blokovací činidlo a ředidlo

BSA

Roztok kaseinu

2. Vyberte sekundární protilátku a terciální detekční systém

Vyberte fluorofor na základě vlnových délek filtrů v mikroskopu

Fluorofor-konjugovaná sekundární protilátka nebo biotinylovaná sekundární protilátka

Zvažte požadavky na citlivost

Zvažte druh primární protilátky

Zvažte druh tkáně

Varianta A

 

Jeden krok
 Jedna-značka. Rychlé. Výhodné.

 Fluoroforem konjugované sekundární protilátky

 VectaFluor R.T.U. DyLight značené sekundární protilátky

Varianta B

 

Jeden krok
Duální-značení, detekce dvou antigenů.
Rychlé. Výhodné.

 VectaFluor Duet IF kity pro dvojité značení

Varianta C

 

Dva kroky

 Založené na biotinu.

 Biotinylovaná sekundární protilátka a fluorofor konjugovaný s avidinem nebo streptavidinem.

 Viz krok 3 pro dodatečné zesílení

 

Varianta D

 

Dva kroky

 Nejvyšší citlivost. Není založen na biotinu.

 VectaFluor Excel Amplifikovaný fluorescenční barvicí systém (amplifikační linker + fluorescenční terciální protilátka)

 

 

3. Zvolte zesílení signálu pomocí systémů na bázi
Biotinu (Krok 2, varianta C)

Se systémy založenými na biotinu je možno provést více kroků amplifikace

4. Snížení autofluorescence způsobené fixací aldehydy

TrueVIEW kity zhášející autofluorescenci s kontrastním barvením DAPI či bez něj

 

5. Vyberte montovací medium s nebo bez kontrastního barvení

VECTASHIELD Antifade montovací medium, s kontrastním barvením jader nebo bez něj

6. Vizualizace

Fluorescenční mikroskop

Prohlížejte pomocí vhodných excitačních/emisních filtrů

Tonsila (FFPE): Cytokeratin detekovaný pomocí R.T.U. VectaFluor Anti-Rabbit IgG, sada DyLight 488 (zelená). Autofluorescence zhášená soupravou TrueVIEW Quenching a upevněna pomocí VECTASHIELD Vibrance Antifade Montovacího média.

 

<<< Imunofluorescenční pracovní postup        obsah         Průkopníky v technologii IHC/IF >>>

Máte další otázky?
Ozvěte se nám.
Mgr. Zuzana Manhartová

Mgr. Zuzana Manhartová

+420 735 177 202
zmanhartova@baria.cz