<<<  ImmPRESS™ One-Step Polymer systémy         obsah         Vybíráme ImmPRESS™ Polymer kit  >>> 

ImmPRESS™ Excel Amplified Polymer Staining Systems

ImmPRESS™ zesílené peroxidázové (HRP) polymerní barvicí systémy jsou kompletní barvicí soupravy, které využívají všechny výhody technologie ImmPRESS™ HRP Polymer Systems a nabízejí ještě více citlivosti a pohodlí. Tento systém využívá zesílenou protilátku ve formátu Ready-to-use následovanou ImmPRESS™ HRP polymerním činidlem. Tato činidla jsou afinitně purifikována a
významně kříženě-absorbují, aby byla zajištěna vysoká citlivost a nízké pozadí. Přiložený substrát ImmPACT™ DAB EqV (stejný objem) poskytuje ostrý, tmavě hnědý reakční produkt s vynikající citlivostí, která je charakteristická pro kombinaci ImmPRESS™/ImmPACT™.

ImmPRESS™ Excel Amplified HRP kity jsou doporučeny pro aplikace vyžadující detekci slabě expresovaných antigenů, v případech neznámé úrovně exprese, jako jsou studie genového knock-in nebo při určování vyšší regulace daného cíle. Tento jednoduchý formát kitů poskytuje spolehlivé a konzistentní výsledky a šetří čas normálně potřebný ke stanovení optimálních titrací koncentrovanými detekčními činidly.

Každá sada ImmPRESS™ Excel Amplified Staining kit obsahuje:

BLOXALL™ blokovací roztok endogenních enzymů.
2,5% normální koňské sérum.
Zesilovač protilátky (kozí anti-králičí IgG nebo kozí anti-myší IgG).
ImmPRESS™ Excel polymer detekční činidlo (kozí anti-kozí IgG).
ImmPACT™ DAB EqV substrát (chromogen a pufr).

Používání ImmPRESS™ Dvou-krokových amplifikačních polymerních systémů

Používání ImmPRESS™ Dvou-krokových amplifikačních polymerních systémů

 

<<<  ImmPRESS™ One-Step Polymer systémy         obsah         Vybíráme ImmPRESS™ Polymer kit  >>> 

Máte další otázky?
Ozvěte se nám.
Mgr. Zuzana Manhartová

Mgr. Zuzana Manhartová

+420 735 177 202
zmanhartova@baria.cz