<<<  Detekce založená na polymeru           obsah            ImmPRESS™ Two-Step Amplifikované Polymer systémy  >>> 

ImmPRESS™ Polymerní detekční systémy

Polymerní činidla ImmPRESS™ se skládají z jedinečných mikropolymerů vysoce aktivního enzymu peroxidázy nebo alkalické fosfatázy, připojených k vysoce křížově-absorbujícím, afinitně purifikovaným sekundárním protilátkám. Tato mikropolymerová konjugační technologie poskytuje více enzymů na protilátku a umožňuje tak navázání na cíl s minimálními sterickými interferencemi. Polymerní činidla ImmPRESS™ poskytují vynikající imunohistochemické a imunocytochemické výsledky právě díky zlepšení dostupnosti cíle, vazebné specifičnosti a vyšší
intenzitě signálu společně s nízkým barvením pozadím.

Vysoká citlivost a velmi nízké pozadí, spolu s ostrým silným barvením.
Jednokrokový systém barvení, připravený k použití bez míchání nebo titrování.
Obsahuje ředěné blokovací sérum.
Kratší doba testu.
Bez biotinu.
Vynikající rozlišení.
Zvláště vhodný pro jaderné a membránové antigeny.
Ideální pro značení více antignů (Více informací o značení více antigenů zde).

ImmPRESS™ VR Polymer Kits

ImmPRESS™ VR (Veterinární činidla) jsou dodatečně křížově
absorbována, aby byla zajištěna minimální cross-reaktivita endogenních
tkáňových prvků u živočišných druhů, které se běžně používají pro
diagnostiku a výzkumné účely.
(skot, kozy, ovce, prasata, pes, králík, krysa, myš).

Používání ImmPRESS™ Polymerních kitů

Používání ImmPRESS™ Polymerních kitů

 

<<<  Detekce založená na polymeru           obsah            ImmPRESS™ Two-Step Amplifikované Polymer systémy  >>> 

Máte další otázky?
Ozvěte se nám.
Mgr. Zuzana Manhartová

Mgr. Zuzana Manhartová

+420 735 177 202
zmanhartova@baria.cz