<<<  IHC workflow                 obsah            Porovnání detekčních systémů  >>>  

1. Vyberte primární protilátku

Specifickou pro daný antigen.
Zvažte druh tkáně a způsob přípravy.
Zvažte požadavky na odmaskování epitopu.

VECTABOND® Reagent (Tissue Section Adhesive)
VECTABOND® Reagent
(Tissue Section Adhesive)

Blokovací činidla

BLOXALL™ Blokovací roztok s endogenní HRP a AP.
Avidin/Biotinový blokovací kit (pokud používáte VECTASTAIN® ABC SYSTEM).
Normální sérum. (stejný hostitelský organizmus jako u sekundární protilátky)
M.O.M.™ Myší Ig blokovací činidlo.
Blokovací činidlo a ředilo bez živočišné složky.
BSA.
Roztok kaseinu.

2. Vyberte sekundární protilátku a terciální detekční systém

HRP nebo AP enzymatický systém.
Zvažte požadavky na citlivost.
Zvažte druh primární protilátky.
Zvažte druh tkáně.

Varianta A

ImmPRESS™ Polymer Reagents

Jednokrokový systém
Pohodlné. Konzistentní.
Ready to use. Není na bázi biotinu.
ImmPRESS™ Polymer Reagents

Varianta B

VECTASTAIN® Elite ABC Kit

Dvoukrokový systém
Ekonomické. Na bázi biotinu.
Biotinylovaná sekundární protilátka + ABC Komplex
ImmPRESS™ Polymer Reagents

Varianta C

ImmPRESS™ Excel zesílený polymerní barvící systém.

Dvoukrokový systém
Nejvyšší citlivost. Není na bázi biotinu.
ImmPRESS™ Excel
Zesílený polymerní barvící systém.

Blokovací činidla

BLOXALL™ Blokovací roztok s endogenní HRP a AP.
Avidin/Biotinový blokovací kit (pokud používáte VECTASTAIN® ABC SYSTEM).
Normální sérum. (stejný hostitelský organizmus jako u sekundární protilátky)
M.O.M.™ Myší Ig blokovací činidlo.
Blokovací činidlo a ředilo bez živočišné složky.
BSA.
Roztok kaseinu.

3. Vyberte enzymový substrát

Vyberte vhodnou barvu.
Zvažte kompatibilitu s dalšími činidly.

Enzymový substrát

4. Vyberte jádrové kontrastní barvivo

Modré, zelené nebo červené.
Zvažte kompatibilitu se substrátem, montovacím médiem.

Jádrové kontrastní barvivo

5. Vyberte montovací médium

Vodné nebo bezvodé.
Zvažte kompatibilitu se substrátem a kontrastním barvivem.

Montovací méedium

6. Vizualizujte

Pomocí světelného mikroskopu.

Vizualizace
Small bowell: CD10 (m), VECTASTAIN® Elite ABC Kit, ImmPACT™ DAB HRP substrate (brown). Hematoxylin QS counterstain (blue)

 

<<<  IHC workflow                 obsah            Porovnání detekčních systémů  >>>

  

Máte další otázky?
Ozvěte se nám.
Mgr. Zuzana Manhartová

Mgr. Zuzana Manhartová

+420 735 177 202
zmanhartova@baria.cz