<<<  Přizpůsobení Vašeho VECTASTAIN® ABC kitu            obsah            ImmPRESS™ One-Step Polymer systémy  >>> 

Detekce založená na mikropolymeru bez biotinu poskytuje větší signál, nízké pozadí a vynikající přístup k epitopům.

Reagencie založené na polymeru jsou novější produkty než tradiční konjugáty avidinu a biotinu. Polymery nabízejí zřetelné výhody oproti těmto tradičním metodám, zejména u aplikací jako je multiplexing na stejném úseku tkáně, nebo v případech, kdy může být problematická detekovatelná úroveň endogenního biotinu. Systémy založené na polymeru se skládají v podstatě z integrovaného polymeru, aktivního enzymu a sekundární protilátky, která se váže na cíl primární protilátky. Tento integrovaný formát zavádí významně více enzymu v místě lokalizace, čímž vzniká větší reakce s chromogenem ve srovnání se sekundární protilátkou přímo konjugovanou s enzymem. Navíc je tato metoda jednokroková oproti standardním systémů využívajících avidin-biotin.

Na počátku byly zavedeny systémy založené na polymeru skládajícího se z dextranu nebo podobných molekul, které měly v některých tkáních problémy vzhledem k velikosti. Naše polymerní systémy ImmPRESS™ se skládají z mikropolymerů, které snadněji pronikají do tlustších částí, vyvarují se stérických bariér a poskytují definovanou specifickou vazbu k primární protilátce.

 

Detekce na bázi polymeru
Small Bowel: • Ki67 (rp), ImmPRESS™ Reagent (HRP; Universal), Vector® NovaRED™ (red) • Cytokeratin 8/18 (m), ImmPRESS™ Reagent (HRP; Universal), Vector® SG (blue-gray).

 

ImmPRESS™ Reagent (HRP; Universal)
Breast Carcinoma: • Estrogen Receptor (m), ImmPRESS™ Reagent (HRP; Universal), Vector® DAB (brown) • Cytokeratin AE1/AE3 (m), VECTASTAIN® ABC-AP Kit (Universal), Vector® Red (magenta).

ImmPRESS™ Reagent (HRP; Universal)
Breast Carcinoma: • Estrogen Receptor (m), ImmPRESS™ Reagent (HRP; Universal), Vector® NovaRED™ HRP Substrate (red) • CD34 (m), ImmPRESS™ Reagent (HRP; Universal), Vector® DAB+Ni HRP Substrate (gray-black). 

ImmPRESS™ Reagent (HRP) Anti-Mouse IgG
Small Bowel: • Neurofilament 200 kDa (m), ImmPRESS™ Reagent (HRP) Anti-Mouse IgG, Vector® VIP (purple) • Desmin (m), ImmPRESS™ Reagent (HRP) Anti-Mouse IgG, Vector® SG (blue-gray). 

ImmPRESS™ Reagent (HRP; Universal)
Breast Carcinoma: • Estrogen Receptor (m), ImmPRESS™ Reagent (HRP; Universal), Vector® NovaRED™ (red) • CD34 (m), VECTASTAIN® ABC-AP Kit (Universal), Vector® Blue (blue). 

ImmPRESS™ Reagent (HRP) Anti-Rat IgG
Mouse Tonsil: CD45 (rat), ImmPRESS™ Reagent (HRP) Anti-Rat IgG, Mouse Adsorbed, ImmPACT™ AEC (red), Hematoxylin QS (blue).

ImmPRESS™ Reagent (HRP) Anti-Mouse IgG
Small Bowel: • CD10 (m), ImmPRESS™ Reagent (HRP) Anti-Mouse IgG, Vector® DAB-Ni (black) • Cytokeratin 20 (m), ImmPRESS™ Reagent (HRP) Anti-Mouse IgG, Vector® NovaRED™ (red).

<<<  Přizpůsobení Vašeho VECTASTAIN® ABC kitu            obsah            ImmPRESS™ One-Step Polymer systémy  >>> 

Máte další otázky?
Ozvěte se nám.
Mgr. Zuzana Manhartová

Mgr. Zuzana Manhartová

+420 735 177 202
zmanhartova@baria.cz